Thứ năm 28/09/2023 21:41 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vĩnh Phúc: Triển khai phần mềm theo dõi việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận

16:48 | 03/08/2022

(Xây dựng) - Hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền số, sáng 3/8, Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức ra mắt, triển khai phần mềm theo dõi thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy.

vinh phuc trien khai phan mem theo doi viec thuc hien cac nghi quyet chi thi ket luan
Các đại biểu tham dự được hướng dẫn cách thức sử dụng phần mềm theo dõi việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy.

Trước đây, việc tổ chức triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến các Huyện ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc hoàn toàn qua hệ thống văn bản giấy.

Việc theo dõi thực hiện các văn bản của các đơn vị và báo cáo tiến độ, báo cáo kết quả tổ chức thực hiện của các đơn vị cũng chủ yếu qua hệ thống văn bản giấy và chưa cập nhật thường xuyên, chủ yếu báo cáo theo định kỳ.

Do vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy rất khó theo dõi đầy đủ việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện của các đơn vị một cách thường xuyên, trong khi một số cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ cũng chưa kịp thời, chưa thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giao theo thẩm quyền.

Phần mềm theo dõi việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy có địa chỉ: http://tdthvbkl.vinhphuc.dcs.vn được triển khai đến các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội, các thành ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng; giúp việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra cũng như báo cáo nhanh tình hình, kết quả thực hiện công việc được giao, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.

Sử dụng phần mềm này, từng cơ quan, đơn vị và cán bộ sẽ được cấp tài khoản đăng nhập. Theo đó, thực hiện chức năng được giao, cán bộ phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy sẽ cập nhật, thêm mới các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và bấm chọn chuyển đến các cơ quan liên quan.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện sẽ truy cập vào tài khoản được cấp để cập nhật tình hình, nội dung được giao về việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy. Khi đó, cán bộ phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy có thể nhận được thông tin của cơ quan, đơn vị đã báo cáo tình hình thực hiện.

Bích Huệ

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load