Thứ hai 15/07/2024 23:47 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vĩnh Phúc: Tăng cường quản lý Nhà nước về tiếp nhận, bàn giao hạ tầng các dự án khu đô thị, nhà ở

10:47 | 12/10/2023

(Xây dựng) – Cùng với sự phát triển toàn diện của kinh tế - xã hội, quá trình đô thị hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc những năm qua diễn ra nhanh chóng, các dự án khu đô thị, nhà ở được hình thành đã tạo diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại. Tuy nhiên, đối với một số dự án, kết quả tiếp nhận, bàn giao hạ tầng kỹ thuật vẫn còn nhiều bất cập cần tiếp tục tập trung tháo gỡ.

Vĩnh Phúc: Tăng cường quản lý Nhà nước về tiếp nhận, bàn giao hạ tầng các dự án khu đô thị, nhà ở
Vĩnh Phúc yêu cầu các chủ đầu tư dự án đô thị bàn giao hạ tầng kỹ thuật.

Trên địa bàn tỉnh có 25 dự án khu đô thị, nhà ở thuộc thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên và huyện Vĩnh Tường phải bàn giao hạ tầng trong năm 2023 - 2024. Trong đó, thành phố Vĩnh Yên 16 dự án; thành phố Phúc Yên 5 dự án; huyện Vĩnh Tường 4 dự án…

Để kịp thời chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tiếp nhận, bàn giao hạ tầng các dự án đô thị, nhà ở; đôn đốc các chủ đầu tư triển khai thực hiện các dự án đảm bảo đúng tiến độ đề ra, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương, chủ đầu thực hiện nghiêm túc theo Văn bản số 7412, về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tiếp nhận, bàn giao hạ tầng các dự án khu đô thị, nhà ở trên địa bàn.

Trong đó, yêu cầu các ngành chức năng như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, các địa phương tập trung nghiên cứu triển khai việc sửa đổi quy định của tỉnh về bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật của các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, nhà ở; phân công rõ trách nhiệm của các cấp, ngành trong quản lý, bàn giao và tiếp nhận.

Thường xuyên giám sát, đánh giá đầu tư các dự án theo quy định của pháp luật; chú trọng đến các hạng mục công trình mà chủ đầu tư phải bàn giao cho cơ quan chức năng. Tập trung rà soát các dự án đã được giao đất, nhưng sử dụng đất sai mục đích, chậm tiến độ; thực hiện thu hồi đất đối với các dự án vi phạm.

Bên cạnh đó, thường xuyên đôn đốc, yêu cầu các chủ đầu tư dự án thực hiện rà soát, lập phương án quản lý để cơ quan chức năng thuận lợi theo dõi, quản lý. Kiểm soát tốt việc cung cấp các dịch vụ đô thị đối với các dự án xây dựng khu đô thị chưa bàn giao. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các dự án theo tiến độ đã được phê duyệt và việc thực hiện các quyền, trách nhiệm các bên liên quan khi bàn giao quản lý các khu đô thị trên địa bàn.

Đối với UBND cấp huyện, tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư thực hiện theo tiến độ dự án để bàn giao hạ tầng; giám sát việc cung cấp các dịch vụ đô thị đối với các dự án chưa bàn giao. Trên cơ sở nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc các nội dung đã thỏa thuận với chủ đầu tư, UBND thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên và huyện Vĩnh Tường kịp thời lập kế hoạch tiếp nhận các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong tháng 10/2023. Cũng trong năm nay, UBND tỉnh yêu cầu thành phố Vĩnh Yên tiếp nhận tối thiểu 8 dự án, thành phố Phúc Yên 3 dự án, và huyện Vĩnh Tường 2 dự án.

Góp phần nâng cao vai trò của cơ quan Nhà nước trong quản lý, giám sát thực hiện các dự án, mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc đã có Văn bản số 2832/SKHĐT-KTDN, yêu cầu các chủ đầu tư dự án thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tiếp nhận, bàn giao hạ tầng các dự án khu đô thị, nhà ở trên địa bàn.

Trong đó, đề ra những quy định cụ thể, yêu cầu các chủ đầu tư dự án nghiêm túc chấp hành chế độ báo cáo theo Luật Đầu tư năm 2020; theo các Nghị định của Chính phủ về việc báo cáo giám sát đánh giá đầu tư và báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư. Các nhà đầu tư thực hiện chế độ báo cáo bằng văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, thời gian thực hiện và mẫu biểu báo cáo theo quy định.

Riêng đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư sẽ thực hiện báo cáo trực tuyến qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (fdi.gov.vn) và không gửi văn bản đến Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đơn vị sẽ cập nhật kịp thời, công khai thông tin về các dự án chậm tiến độ trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và các địa phương, từ ngày 01/10/2023 và chủ động báo cáo UBND tỉnh các dự án chưa triển khai mà không có lý do chính đáng, dự án ngừng hoạt động, dự án không chấp hành nộp bảo đảm thực hiện dự án theo quy định.

Đối với hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án khu đô thị, khu nhà ở phải thuyết minh, giải trình đầy đủ nội dung sơ bộ phương án bàn giao, quản lý hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Cùng với đó, các chủ đầu tư phải thực hiện việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của dự án theo đúng tiến độ của dự án đã được phê duyệt, chấp thuận chủ trương đầu tư. Triển khai ngay việc hoàn thiện các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nằm trong dự án để tổ chức bàn giao cho chính quyền địa phương, các đơn vị quản lý, vận hành.

Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về chất lượng công trình, tổ chức thực hiện bảo hành, bảo trì theo quy định; quản lý và đảm bảo chất lượng vận hành đối với các công trình chưa bàn giao; cung cấp dịch vụ đô thị cho đến khi hoàn thành việc bàn giao và đối với phần hạ tầng đô thị, chủ đầu tư giữ lại để đầu tư, kinh doanh. Yêu cầu các chủ đầu tư cần thường xuyên rà soát hồ sơ dự án về nội dung bàn giao hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Với trường hợp dự án chưa có phương án bàn giao quản lý trong khu đô thị được phê duyệt, chủ đầu tư phải lập phương án bàn giao theo quy định; lấy ý kiến của cơ quan dự kiến tiếp nhận bàn giao và thông qua Sở Xây dựng, gửi báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, quản lý.

Văn Nhất

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load