Thứ bảy 20/07/2024 09:58 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vĩnh Phúc: Hội thảo “Xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc - Lý luận và thực tiễn”

19:16 | 21/10/2023

(Xây dựng) – Sáng 21/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức hội thảo với chủ đề “Xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc - Lý luận và thực tiễn”.

Các đồng chí: GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội thảo.

Vĩnh Phúc: Hội thảo “Xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc - Lý luận và thực tiễn”
Các đồng chí chủ trì buổi hội thảo.

Với quan điểm “Mọi người dân đều được hưởng lợi từ thành quả phát triển kinh tế của tỉnh”, việc xây dựng Làng văn hoá kiểu mẫu là điểm nhấn quan trọng về an sinh xã hội được Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Tỉnh Vĩnh Phúc thành lập Ban Chỉ đạo trực tiếp do đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ là Trưởng ban thể hiện rõ quan điểm chính trị cao nhất của người đứng đầu Đảng bộ tỉnh về an sinh xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Cùng với đó, các cơ quan của tỉnh đã nỗ lực tham mưu ban hành cơ chế, chính sách để triển khai xây dựng các Làng văn hoá kiểu mẫu. Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, việc xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu được các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh hưởng ứng, ủng hộ, bước đầu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh: Nhằm cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cũng như quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong quá trình phát triển bền vững, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Nghị quyết số 15 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 19 về xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Đây là chủ trương mới, tư duy đổi mới của tỉnh Vĩnh Phúc trong việc gắn kết tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội.

Sau hơn 9 tháng triển khai thực hiện, chủ trương xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu đã được hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh hào hứng đón nhận với sự đồng thuận cao, khẳng định thế trận lòng dân, đoàn kết đồng lòng xây dựng quê hương giàu đẹp. Song quá trình xây dựng còn nhiều nhiệm vụ đặt ra, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh cần tiếp tục phải thực hiện.

Do vậy, Hội thảo này là cơ hội để nhìn lại bước đầu triển khai thực hiện chủ trương xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh; góp phần làm sâu sắc thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về lĩnh vực văn hóa và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII thành những hoạt động thiết thực. Đồng thời, làm rõ hơn những bước phát triển tiếp theo của xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trên cơ sở phân tích thực trạng hiện nay.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Hội thảo “Xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc – Lý luận và thực tiễn” là hoạt động thiết thực, có nhiều ý nghĩa đối với việc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về lĩnh vực văn hóa vào thực tiễn địa phương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII. Đồng chí khẳng định, Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước chú trọng, thực hiện thành công mô hình Làng văn hóa kiểu mẫu và đây là một cách làm mới, rất sáng tạo trong việc đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 30 tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, bài viết của các đồng chí lãnh đạo, các nhà quản lý, hoạt động thực tiễn, các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại Hội thảo, các đại biểu nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tham luận về “Phát huy giá trị, bản sắc văn hóa nông thôn trong xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu ở tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay”, đồng thời, tiến hành 2 phiên thảo luận bàn tròn.

Vĩnh Phúc: Hội thảo “Xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc - Lý luận và thực tiễn”
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh phát biểu tại Phiên thảo luận thứ nhất.

Tại Phiên thảo luận thứ nhất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh cùng Giáo sư, Tiến sĩ Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam phân tích làm rõ vai trò của Đảng, của người dân trong xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu; sự khác biệt giữa xây dựng nông thôn mới với mô hình Làng văn hóa kiểu mẫu; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng làng văn hóa ở Hàn Quốc và những gợi mở ở Việt Nam trong xây dựng mô hình Làng văn hóa kiểu mẫu tại Vĩnh Phúc hiện nay.

Tham gia Phiên thảo luận bàn tròn thứ hai, Phó Giáo sư, Tiến sĩ kinh tế Trần Đình Thiên; cùng đại diện doanh nghiệp đã bàn về chính sách, nguồn lực đầu tư, cơ chế vận hành, vai trò của các doanh nghiệp để kiến tạo sức mạnh nội sinh xây dựng các Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ...

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định, Hội thảo đã làm sáng tỏ hơn những vấn đề lý luận về xây dựng mô hình Làng văn hóa kiểu mẫu với những đặc trưng cơ bản và xây dựng mô hình này là một xu thế tất yếu khách quan dựa trên nhu cầu phát triển, điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội và những thành tựu đạt được từ quá trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Hội thảo đã phân tích, đánh giá thực trạng xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu ở Vĩnh Phúc, qua đó cho thấy đây là một chủ trương đúng đắn, kịp thời, thể hiện bước đột phá mới trong tư duy lãnh đạo, quản lý, trong việc cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn cuộc sống.

Bên cạnh đó, qua những trao đổi, chia sẻ của các đại biểu cũng cho thấy, việc xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trong bối cảnh hiện nay có nhiều thuận lợi nhưng cũng đối diện với không ít khó khăn, thách thức từ những tác động của quá trình chuyển đổi mô hình xã hội, từ mặt trái nền kinh tế thị trường.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định, những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu ở Vĩnh Phúc sẽ tạo cơ sở quan trọng để các cơ quan, bộ, ngành Trung ương tiếp tục nghiên cứu, từ đó tư vấn, kiến nghị với Đảng, Nhà nước trong việc ban hành chủ trương, quyết sách mới về xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu với những định hướng và bộ tiêu chí chung, thống nhất để làm căn cứ cho các địa phương triển khai thực hiện.

Đặc biệt, các ý kiến, đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý tại Hội thảo này sẽ góp thêm những góc nhìn mới, đa chiều về những vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu ở Vĩnh Phúc. Đây cũng là những gợi mở hữu ích để Vĩnh Phúc tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện về mặt cơ chế, chính sách, phương pháp và cách thức tổ chức thực hiện để sớm hoàn thành mục tiêu mà Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra.

Bích Huệ - Văn Nhất

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load