Thứ bảy 13/04/2024 16:43 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vĩnh Long: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất 12 công trình

10:14 | 03/09/2022

(Xây dựng) – UBND tỉnh Vĩnh Long vừa mới ban hành Quyết định số 1762/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Theo Quyết định này, tổng cộng có 12 công trình, dự án với tổng diện tích 33.879,2m2 và các hộ gia đình, cá nhân 755.925,3 m2.

vinh long dieu chinh bo sung ke hoach su dung dat 12 cong trinh
Một góc thành phố Vĩnh Long.

Quyết định UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ Trình số 3042/TTr-STNMT ngày 12/8/2022 và Tờ trình số 3284/TTr-STNMT ngày 24/8/2022, UBND tỉnh Vĩnh Long quyết định: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cho 12 công trình, dự án với tổng diện tích 33.879,2m2 (diện tích đất trồng lúa 5,2m2 ).

Trong đó, công trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận: 01 công trình, dự án thu hồi đất với diện tích 1.626,3m2, đã được UBND thành phố đưa vào quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành phố Vĩnh Long.

Công trình, dự án do HĐND tỉnh chấp thuận: 06 công trình, dự án thu hồi đất với diện tích 19.156,1m2, trong đó có 04 công trình, dự án có trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và 02 công trình, dự án đã được UBND thành phố đưa vào quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành phố Vĩnh Long.

Công trình, dự án khác (không do HĐND tỉnh chấp thuận): 05 công trình, dự án, với diện tích 13.096,3m2, trong đó có 02 công trình, dự án có trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và 03 công trình, dự án đã được UBND thành phố đưa vào quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành phố Vĩnh Long.

Nhu cầu chuyển mục đích của 1.786 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích là 755.925,3m2 (trong đó chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa là 144.777,1m2, còn lại là đất cây lâu năm ).

Bổ sung có 01 công trình, dự án với tổng diện tích 23.141m2, có trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 (Giao đất tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng để đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố Vĩnh Long và dự án đường cao Mỹ Thuận - Cần Thơ (địa bàn thành phố Vĩnh Long) tại phường Trường An, thành phố Vĩnh Long), theo Quyết định số 2477/QĐ-UBND và Quyết định số 2966/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long.

UBND tỉnh Vĩnh Long giao UBND thành phố Vĩnh Long và đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện: Công bố công khai điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất… theo đúng điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load