Thứ ba 07/12/2021 00:42 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vĩnh Long: Đầu tư xây dựng khu cách ly tập trung phòng, chống Covid-19

21:30 | 16/10/2021

(Xây dựng) – UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Quyết định số 2763/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng công trình theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp cải tạo, sửa chữa 04 nhà kho của Công ty TNHH Invest Mekong (tại Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ) thành khu cách ly tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

vinh long dau tu xay dung khu cach ly tap trung phong chong covid 19
Khu công nghiệp Hòa Phú nơi xây dựng khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19.

Quyết định UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp cải tạo, sửa chữa 04 nhà kho của Công ty TNHH Invest Mekong (tại Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ) thành khu cách ly tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, lựa chọn thầu cho 4 gói thầu chính:

Gói thầu dịch vụ tư vấn, bao gồm: Gói số 1 Quản lý dự án; Gói số 2 Lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; Gói số 3 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; Gói số 4 Giám sát thi công xây dựng; Gói số 5 Giám sát lắp đặt thiết bị; Gói số 6 Thẩm định giá thiết bị; Gói số 7 Kiểm tra công tác nghiệm thu.

Gói thầu dịch vụ phi tư vấn: Gói Bảo hiểm công trình.

Các gói thầu mua sắm hàng hóa: Gói số 1 Thiết bị điện, điện tử; Gói số 2 Thiết bị giường, bàn làm việc, bàn chia cơm, ghế làm việc.

Các gói thầu xây lắp: Cải tạo, sửa chữa 04 nhà kho của Công ty TNHH Invest Mekong (tại Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ) thành khu cách ly tập trung (bao gồm cung cấp lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy).

Tổng cộng giá các gói thầu: 4.366.572.692 đồng. Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư của dự án; Giá gói thầu làm căn cứ lựa chọn nhà thầu lấy theo giá trị dự toán được duyệt trên cơ sở thẩm tra, thẩm định của cơ quan chức năng và phải đảm bảo đúng theo các quy định của Nhà nước; Danh mục thiết bị cụ thể của gói thầu mua sắm hàng hóa như Tờ trình 279/TTr-BQLDA ngày 08/10/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long; Thời gian thực hiện hợp đồng phải đảm bảo yêu cầu thực tế cấp thiết phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Nguồn vốn ngân sách tỉnh. Hình thức lựa chọn nhà thầu theo phương thức chỉ định thầu rút gọn. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu quý 4 năm 2021. Loại hợp đồng trọn gói.

UBND tỉnh Vĩnh Long giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long (Chủ đầu tư) khẩn trương triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu đủ năng lực để thực hiện các gói thầu đảm bảo yêu cầu cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra tiêu cực trong quá trình tổ chức thực hiện.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Y tế, Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Long, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load