Thứ ba 21/05/2024 23:21 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Trách nhiệm công khai nội dung giấy phép xây dựng

15:03 | 12/03/2024

(Xây dựng) – Cơ quan cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp trên trang thông tin điện tử của mình. Bên cạnh đó, chủ đầu tư có trách nhiệm công khai nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp tại địa điểm thi công xây dựng trong suốt quá trình thi công xây dựng.

Trách nhiệm công khai nội dung giấy phép xây dựng
Chủ đầu tư có trách nhiệm công khai nội dung giấy phép xây dựng trong suốt quá trình thi công (ảnh minh họa).

Mới đây, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn gửi tới sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện gửi đến. Cử tri có đề nghị điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc hướng dẫn Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, trong đó bổ sung quy định cụ thể, chi tiết một số quy định việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp đang thi công xây dựng công trình mà không đủ điều kiện cấp giấy phép hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng; quy định cụ thể hình thức công khai giấy phép xây dựng tại địa điểm thi công xây dựng công trình; quy định quy trình xử lý cụ thể đối với hành vi không thực hiện thủ tục để điều chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết, theo khoản 16 Điều 16 và Điều 81 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP, các trường hợp xây dựng công trình không phép, sai phép, không đúng thiết kế được thẩm định phải thuộc trường hợp đủ điều kiện cấp phép xây dựng hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng hoặc điều chỉnh thiết kế xây dựng mà đang thi công thì mới được phép hoàn thành thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng hoặc điều chỉnh thiết kế xây dựng.

Còn đối với các công trình xây dựng đang thi công mà không đủ điều kiện cấp giấy phép hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng thì sẽ bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính theo các quy định về đất đai, về xây dựng tại Điều 16 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP.

Việc công khai giấy phép xây dựng, hiện nay được quy định tại Điều 5 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Theo đó, cơ quan cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp trên trang thông tin điện tử của mình.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư có trách nhiệm công khai nội dung giấy phép đã được cấp tại địa điểm thi công xây dựng trong suốt quá trình thi công để tổ chức, cá nhân theo dõi và giám sát theo quy định của pháp luật có liên quan.

Về chế tài xử lý hành vi không thực hiện thủ tục để điều chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP. Quy trình xử lý cụ thể đối với hành vi không thực hiện thủ tục để điều chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng được thực hiện theo pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Lê Trang

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load