Thứ sáu 24/03/2023 23:11 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng:

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

15:15 | 09/02/2023

(Xây dựng) - Sáng 9/02, Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho cán bộ chủ chốt tại các cơ sở trực thuộc.

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Đồng chí Nguyễn Phong Nhật - Phó Bí thư phụ trách Đảng Ủy khối phát biểu khai mạc Hội nghị.

Theo chương trình Hội nghị, cán bộ chủ chốt tại các cấp ủy trực thuộc được quán triệt, học tập các chuyên đề gồm: Nghị quyết số 27 về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28 về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 29 về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 45 về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Toàn cảnh hội nghị.

Thông qua hội nghị, nhằm giúp cấp ủy trực thuộc và cán bộ, đảng viên các đơn vị thuộc Đảng bộ Khối nắm vững quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản, điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, xây dựng ý chí quyết tâm trong thực hiện các nghị quyết của Trung ương, làm cơ sở phục vụ công tác nghiên cứu, chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ, gắn với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị.

Theo kế hoạch, hội nghị sẽ diễn ra cả ngày 9/3.

Nguyễn Ngọc – Lê Cương

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load