Thứ sáu 21/06/2024 22:24 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Tỉnh Nam Định duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024

09:59 | 08/05/2024

(Xây dựng) - Vừa qua, UBND tỉnh Nam Định ra Quyết định số 881/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn các huyện, thành phố Nam Định.

Tỉnh Nam Định duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024
Nam Định duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024.

Theo Quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các huyện, thành phố Nam Định với diện tích 110,42ha để thực hiện 15 công trình, dự án và đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất tái định cư cho nhân dân làm nhà ở, chuyển mục đích sử dụng đất trong khu dân cư tại các xã, phường, thị trấn.

Cụ thể như sau: Đất cụm công nghiệp 02 công trình, dự án với diện tích 70,07ha; đất ở 04 công trình, dự án và đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất tái định cư cho nhân dân làm nhà ở, chuyển mục đích sử dụng đất trong khu dân cư tại các xã, phường, thị trấn với diện tích 34,75ha; đất giao thông 01 công trình, dự án với diện tích 0,18ha; đất cơ sở giáo dục, đào tạo 01 công trình, dự án với diện tích 0,35ha; đất thương mại, dịch vụ 03 công trình, dự án với diện tích 2,06ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 01 công trình, dự án với diện tích 0,8ha; đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 01 công trình, dự án với diện tích 0,15ha; đất cơ sở tín ngưỡng 01 công trình, dự án với diện tích 0,01ha; đất bãi thải, xử lý chất thải 01 công trình, dự án với diện tích 2,05ha.

Quyết định của UBND tỉnh Nam Định giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về các thông tin, số liệu, kết quả thẩm định hồ sơ kế hoạch sử dụng đất trước pháp luật. Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc UBND các huyện, thành phố Nam Định công bố, công khai và triển khai thực hiện các công trình, dự án thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2024 theo đúng quy định.

UBND các huyện, thành phố Nam Định chỉ đạo các phòng, ban liên quan. Công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất bổ sung năm 2024 được phê duyệt theo đúng quy định. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt. Trường hợp có sự bất cập giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với các quy hoạch chuyên ngành khác và các chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định thì kịp thời báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

Văn Đạt

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load