Thứ ba 23/04/2024 09:39 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Tỉnh Hòa Bình: Hơn 2.100 hộ nghèo, cận nghèo huyện Đà Bắc sẽ được hỗ trợ nhà ở

15:47 | 20/04/2023

(Xây dựng) - Định mức hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ xây dựng mới, 20 triệu đồng/hộ sửa chữa nhà từ ngân sách Trung ương theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư số 01/2022/TT-BXD, ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Tỉnh Hòa Bình: Hơn 2.100 hộ nghèo, cận nghèo huyện Đà Bắc sẽ được hỗ trợ nhà ở
UBND tỉnh sẽ hỗ trợ nhà ở cho khoảng 2.157 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Đà Bắc chưa có nhà ở thuộc loại không bền chắc.

UBND tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Quyết định số 541/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo của tỉnh Hòa Bình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo tại huyện Đà Bắc theo Quyết định số 90/QĐ-TTg, ngày 18/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Theo Đề án, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ nhà ở cho khoảng 2.157 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Đà Bắc chưa có nhà ở thuộc loại không bền chắc, có nguy cơ sụp đổ, không đảm bảo an toàn, ổn định, trong đó, xây dựng mới 1.247 hộ, sửa chữa là 910 hộ.

Đối tượng được hỗ trợ nhà ở là hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 trong danh sách hộ nghèo, cận nghèo do UBND cấp xã quản lý, đang cư trú trên địa bàn huyện nghèo và là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến khi Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 có hiệu lực thi hành tối thiểu 3 năm. Đối tượng hưởng hỗ trợ nhà không bao gồm các hộ đã được hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và các chương trình, đề án, chính sách khác.

Đề án cũng quy định định mức hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ xây dựng mới, 20 triệu đồng/hộ sửa chữa nhà từ ngân sách Trung ương theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư số 01/2022/TT-BXD, ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Tiêu chí được hỗ trợ là hộ nghèo, cận nghèo chưa có nhà ở hoặc nhà ở thuộc loại không bền chắc (trong 3 kết cấu chính là nền - móng, khung - tường, mái thì có ít nhất 2 kết cấu được làm bằng vật liệu không bền chắc. Diện tích nhà ở bình quân đầu người hộ nghèo, hộ cận nghèo nhỏ hơn 8m2 và là hộ chưa được hỗ trợ nhà từ các chương trình, chính sách hỗ trợ khác. Sau khi được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa, nhà ở phải đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 30m2, đảm bảo 3 cứng (nền - móng cứng, khung - tường cứng, mái cứng) và tuổi thọ căn nhà từ 20 năm trở lên.

Nguyên tắc hỗ trợ là đảm bảo công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng, người dân. Ưu tiên sử dụng nguyên vật liệu địa phương và sử dụng lao động tại chỗ để thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Đà Bắc. Hỗ trợ trực tiếp đến từng hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số và hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng.

Mai Thu

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load