Thứ ba 23/04/2024 06:14 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Tiếp tục phổ biến, quán triệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

16:30 | 11/02/2022

(Xây dựng) - Mới đây, Bộ Nội vụ có văn bản gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2022.

tiep tuc pho bien quan triet chien luoc phat trien thanh nien viet nam giai doan 2021 2030
Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng tích cực phổ biến, quán triệt thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 (Ảnh: T.H).

Theo đó, trong năm 2022 các cơ quan, đơn vị sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về thanh niên. Đặc biệt là triển khai Luật Thanh niên năm 2020 với nhiều nội dung nổi bật, gồm: Triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên; các chính sách pháp luật đối với thanh niên theo quy định tại Luật Thanh niên, Nghị định số 13/2021/NĐ-CP, Nghị định số 17/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Và tổ chức Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2022.

Bên cạnh đó, tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030. Tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt thực hiện Chiến lược và ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược 5 năm 2021 - 2025 và Kế hoạch năm 2022 thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu.

Tập trung giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975 quy định tại Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ; chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến quy định tại Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính; các quy định tại Nghị định số 12/2011/NĐ-CP và Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Triển khai thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam với các nội dung: Lồng ghép các chỉ tiêu thống kê về thanh niên vào Bộ chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê của bộ, ngành và địa phương. Thu thập, tổng hợp chỉ tiêu thống kê về thanh niên; chia sẻ dữ liệu thông tin về thanh niên cho các địa phương.

Tiếp tục thực hiện việc thu hút, tuyển dụng công chức, viên chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Đối với các địa phương thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 sau khi hoàn thành nhiệm vụ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ và Công văn số 6732/BNV-CTTN ngày 30/12/2021 của Bộ Nội vụ.

Triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế về thanh niên theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành và địa phương. Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên và tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

Hà Khánh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load