Thứ ba 17/05/2022 23:39 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thực hiện các dự án thành phần của dự án nhóm B thuộc Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La

10:40 | 13/01/2022

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng nhận được văn bản của UBND tỉnh Sơn La đề nghị hướng dẫn thực hiện các dự án thành phần của dự án nhóm B thuộc Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La.

thuc hien cac du an thanh phan cua du an nhom b thuoc de an on dinh dan cu phat trien kinh te xa hoi vung tai dinh cu thuy dien son la
Ảnh minh họa ( Nguồn: Internet)

Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

HĐND tỉnh Sơn La đã thông qua Nghị quyết số 283/NQ-HĐND ngày 26/5/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư, nâng cấp, xây mới cơ sở hạ tầng tại các khu, điểm tái định cư phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La với tổng mức đầu tư 842,685 tỷ đồng, là dự án nhóm B, được phân chia thành 355 dự án thành phần (tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 30/9/2021 của HĐND tỉnh Sơn La). Việc thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư của dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Khoản 2 Điều 50 Luật Xây dựng được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng) quy định việc phân chia dự án đầu tư xây dựng thành các dự án thành phần và phân kỳ đầu tư, trong đó có nội dung: “Dự án đầu tư xây dựng được phân chia thành các dự án thành phần khi mỗi dự án thành phần có thể vận hành, khai thác độc lập. Các dự án thành phần sau khi phân chia được quản lý như đối với dự án độc lập.”. Do vậy, đối với các dự án thành phần đã được HĐND tỉnh Sơn La phê duyệt chủ trường việc phân chia thì được quản lý như đối với dự án độc lập; việc lập, thẩm định, phê duyệt và các thủ tục khác về đầu tư xây dựng theo pháp luật về xây dựng thực hiện theo đúng quy định của cấp công trình, nhóm dự án của các dự án thành phần (không phải lập, thẩm định, phê duyệt dự án tổng thể nhóm B).

Thảo Phương

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load