Thứ hai 22/04/2024 02:21 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thừa Thiên – Huế: Thủ tục cấp giấy phép hoạt động xây dựng bằng hình thức trực tuyến giảm 20% thời gian

15:10 | 29/05/2023

(Xây dựng) - Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch tỉnh UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết khi nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến so với hình thức nộp hồ sơ trực tiếp thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

Thừa Thiên – Huế: Thủ tục cấp giấy phép hoạt động xây dựng bằng hình thức trực tuyến giảm 20% thời gian
Cán bộ Sở Xây dựng Thừa Thiên – Huế hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Thừa Thiên - Huế.

Phê duyệt kèm theo quyết định, danh mục có 138 thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian giải quyết khi nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến so với hình thức nộp hồ sơ trực tiếp thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định này, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên – Huế có 3 thủ tục hành chính sẽ giảm thời gian giải quyết khi nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến so với hình thức nộp trực tiếp. Cụ thể, lĩnh vực hoạt động xây dựng: Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, C. Thời gian giải quyết theo quy định 20 ngày, giảm còn 16 ngày và thời gian giảm được 4 ngày (tỷ lệ cắt giảm 20%). Cấp giấy phép hoạt động xây dựng điều chỉnh cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, C. Thời gian giải quyết theo quy định 20 ngày, giảm còn 16 ngày và thời gian giảm được 4 ngày (tỷ lệ cắt giảm 20%).

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản như cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Thời gian giải quyết theo quy định 10 ngày, giảm còn 9 ngày (tỷ lệ cắt giảm 10%).

Quyết định giao các Sở, ban, ngành có trong danh mục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo theo thời gian tại phụ lục đính kèm, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 5/6/2023.

Căn cứ Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ của Chủ tịch UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thiết lập quy trình điện tử vào hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, hoàn thành trước ngày 12/6/2023. Thực hiện niêm yết, công khai và tổ chức tuyên truyền, phổ biến việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên các phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng.

Kể từ ngày quyết định này có hiệu lực, các cơ quan, đơn vị thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian được phê duyệt tại phụ lục được đính kèm tại quyết định này.

Quyết định giao Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công Thừa Thiên - Huế) theo dõi, đôn đốc việc tiếp nhận, giải quyết theo Quyết định này, định kỳ hàng tháng tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện để UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Trí Đức – Tùng Sơn

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load