Thứ hai 11/12/2023 00:00 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thừa Thiên – Huế: Phấn đấu đến cuối năm 2023 đưa huyện A Lưới ra khỏi 74 huyện nghèo quốc gia

15:58 | 30/09/2023

(Xây dựng) - Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, kế hoạch đến cuối năm 2023, tỉnh Thừa Thiên – Huế sẽ đưa huyện A Lưới ra khỏi 74 huyện nghèo quốc gia và phấn đấu đến cuối năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống dưới 12,01%.

Thừa Thiên – Huế: Phấn đấu đến cuối năm 2023 đưa huyện A Lưới ra khỏi 74 huyện nghèo quốc gia
Tập trung các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2023 để đưa huyện A Lưới ra khỏi 74 huyện nghèo quốc gia.

Báo cáo của lãnh đạo huyện A Lưới cho biết: Đến thời điểm 20/9/2023, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển là 121.439/317.084 triệu đồng, đạt 38% kế hoạch, trong đó giải ngân vốn năm 2022 cho phép kéo dài thực hiện năm 2023 là 84.937/141.126 triệu đồng, đạt 60%. Vốn giao năm 2023 là 36.502/175.958 triệu đồng đạt 21%. Về nguồn vốn sự nghiệp, lũy kế giải ngân đến 20/9/2023 là 45.611/175.062 triệu đồng, đạt 56,05% vốn UBND tỉnh giao và đạt 57,99% vốn UBND huyện đã phân khai chi tiết.

Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững huyện đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các chính sách, dự án giảm nghèo. Triển khai thực hiện nội dung “Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng dược liệu quý” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 – 2030. Giai đoạn I, từ năm 2021 đến năm 2025 theo hướng khai thác các lợi thế về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và thị trường nhằm phát huy tiềm năng nguyên liệu và lao động tại chỗ nhất là lao động người dân tộc thiểu số, hiệu quả kinh tế cao, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội cho toàn huyện.

Huyện A Lưới xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của cả hệ thống chính trị từ nay đến năm 2025. Phấn đấu đến cuối năm 2023 đưa A Lưới ra khỏi 74 huyện nghèo quốc gia, phấn đấu đến cuối năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống dưới 12,01%.

Lãnh đạo huyện A Lưới kiến nghị UBND tỉnh cho chủ trương giải ngân kinh phí hỗ trợ nhà ở cho các hộ đã thoát nghèo thuộc đối tượng được hỗ trợ nhà ở năm 2022 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. UBND tỉnh sớm ban hành mức hỗ trợ cụ thể cho từng đối tượng hưởng lợi như hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ tham gia vào tổ cộng đồng để thực hiện dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế nhấn mạnh: Huyện A Lưới cần có sự quyết liệt trong chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Các cơ quan, đơn vị cần có sự phối hợp, hướng dẫn huyện trong xây dựng chi tiết kế hoạch giải ngân các nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, có phụ lục kèm theo để triển khai thực hiện. Cần tập trung hoàn thiện hạ tầng, kỹ thuật để triển khai các dự án đã được phê duyệt phục vụ sản xuất và hỗ trợ sinh kế cho người dân.

Ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị tập trung các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2023. Chú trọng đến đào tạo nghề giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và xóa nhà tạm cho hộ nghèo. Phấn đấu đưa huyện A Lưới ra khỏi 74 huyện nghèo quốc gia.

Trí Đức

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load