Chủ nhật 03/12/2023 08:11 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc cầu Tân An

09:21 | 03/10/2023

(Xây dựng) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc cầu Tân An thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Tân An và đường dẫn nối Quốc lộ 18, thành phố Chí Linh.

Nội dung cụ thể như sau:

1. Tên cuộc thi: Thi tuyển phương án kiến trúc cầu Tân An thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Tân An và đường dẫn nối Quốc lộ 18, thành phố Chí Linh.

2. Tên dự án: Đầu tư xây dựng cầu Tân An và đường dẫn nối Quốc lộ 18, thành phố Chí Linh.

3. Đơn vị tổ chức thi tuyển: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương.

4. Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi, dành cho các cá nhân, tổ chức tư vấn thiết kế trong nước có đủ năng lực chuyên môn, hành nghề theo quy định của pháp luật hiện hành và tự nguyện tham gia.

5. Nhóm dự án, loại, cấp công trình chính thuộc dự án: Nhóm B, công trình giao thông, công trình cấp II.

6. Địa điểm xây dựng: Xã Nam Tân, huyện Nam Sách và phường Chí Minh, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

7. Yêu cầu của cuộc thi:

Xây dựng được phương án kiến trúc cầu Tân An theo quy mô hoàn chỉnh theo quy hoạch gồm 2 đơn nguyên cầu và phương án kiến trúc phân kỳ đầu tư giai đoạn 1: Quy mô ½ quy hoạch, xây dựng 01 đơn nguyên bên trái (theo hướng từ thành phố Chí Linh đi huyện Nam Sách) với bề rộng B=12m. Đảm bảo tính liên tục, thống nhất, đồng bộ và hạn chế tối đa các chi phí phát sinh khi triển khai thực hiện theo quy mô hoàn chỉnh. Phương án kiến trúc phải đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật, quy mô đầu tư theo Nghị Quyết số 24/NQ-HĐND ngày 02/6/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương phê duyệt (có hồ sơ kèm theo), trong đó tiêu chí chính như sau:

Cấp công trình: Công trình giao thông, cấp II.

Xây dựng cầu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực.

Đảm bảo kích thước thông thuyền sông Kinh Thầy, đảm bảo thoát lũ và an toàn đê điều, tổng chiều dài cầu khoảng L=574,6m (tính đến đuôi mố).

Kinh phí xây dựng phần cầu (giai đoạn 1): Khoảng 289 tỷ đồng.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức và nộp hồ sơ dự thi:

8.1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ vòng sơ tuyển:

Từ ngày 03/10/2023 đến 16h30 ngày 01/11/2023.

Bản cứng hồ sơ dự thi được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến văn phòng Ban tổ chức trước thời hạn nêu trên.

8.2. Địa điểm tổ chức cuộc thi và nộp hồ sơ dự thi:

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương.

- Địa chỉ: Số 16 Lê Viết Hưng – Phường Ngọc Châu – Thành phố Hải Dương.

- Người liên hệ: Bà Hoàng Thị Thanh, số điện thoại: 0985.047.642.

- Email: hoangthanh92qlda@gmail.com

- Zalo (SĐT: 0985.047.642).

9. Hình thức đăng ký và nộp hồ sơ dự thi:

Các cá nhân, tổ chức tư vấn thiết kế đăng ký dự thi nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến đơn vị tổ chức cuộc thi và đồng thời gửi qua email: hoangthanh92qlda@gmail.com, Zalo (SĐT: 0985.047.642).

10. Giải thưởng cuộc thi:

Các tác phẩm đạt giải sẽ được trao giấy chứng nhận như sau:

* 01 Giải Nhất

* 01 Giải Nhì

* 01 Giải Ba

Giải thưởng: Trên cơ sở phương án kiến trúc đạt giải, tổ chức, cá nhân có phương án kiến trúc trúng tuyển được thực hiện các bước tiếp theo của dự án khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về đấu thầu (theo khoản 6 Điều 17 Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019 và theo điều 22 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ).

11. Yêu cầu về cuộc thi, thủ tục đăng ký dự thi, quy định về sản phẩm dự thi và nộp hồ sơ dự thi: Được quy định cụ thể trong quy chế thi tuyển.

12. Hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác thi tuyển: Được cung cấp miễn phí hoặc cung cấp bản mềm qua hệ thống mạng internet.

Tài liệu gửi kèm xem tại đây:

1. Thông báo mời thi tuyển

2. Kế hoạch thi tuyển

3. Nhiệm vụ thiết kế

4. Quy chế thi tuyển cầu Tân An

5. Quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển

6. Nghị quyết chủ trương đầu tư

7. Quyết định thay đổi thành viên Hội đồng thi tuyển

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương thông báo mời các cá nhân, tổ chức tư vấn thiết kế trong nước quan tâm tham gia dự thi.

PV

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load