Thứ bảy 30/09/2023 12:24 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thọ Xuân (Thanh Hóa): Phấn đấu trở thành thị xã vào năm 2030

14:23 | 30/06/2020

(Xây dựng) - Với phương châm hành động “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đặt mục tiêu đến năm 2025 trở thành huyện có kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng đô thị và năm 2030 trở thành thị xã Thọ Xuân.

tho xuan thanh hoa phan dau tro thanh thi xa vao nam 2030

Tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhìn lại thành quả chặng đường 5 năm 2015 - 2020 của nhiệm kỳ trước, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thọ Xuân càng thêm tự tin, vững bước hướng tới những mục tiêu mới trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đến năm 2026, đưa huyện nhà trở thành một trong 3 huyện dẫn đầu cả tỉnh, năm 2030 trở thành thị xã Thọ Xuân.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, lại được giao bổ sung nhiều nhiệm vụ lớn. Nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, cùng với sự nỗ lực, đoàn kết, đồng thuận của tập thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện, Thọ Xuân vẫn đạt được những thành quả vượt bậc, hoàn thành vượt mức 29/30 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đề ra.

Về kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng vẫn duy trì cao, đạt bình quân hàng năm 15,8%. Trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,7%; công nghiệp, xây dựng tăng 17,4%; dịch vụ thương mại tăng 19,7%. Cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực, năm 2020, tỷ trọng nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm từ 19,1% xuống còn 16,5%; công nghiệp, xây dựng tăng từ 48,8% lên 50,5%; dịch vụ từ 32,1% lên 33%. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 (theo giá so sánh) ước đạt 20.338 tỷ đồng, gấp 2,1 lần năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 45 triệu đồng.

Cùng với tăng trưởng kinh tế, sản xuất nông, lâm, thủy sản được tập trung thay đổi theo hướng sản xuất hàng hóa và ứng dụng khoa học công nghệ; cơ giới hóa, thủy lợi hóa được đẩy mạnh. Nhờ đó năng suất, chất lượng và giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đều tăng. Giá trị sản xuất 1 ha đất canh tác tăng từ 95 triệu đồng năm 2015 lên 101 triệu đồng năm 2020.

Về chương trình xây dựng nông thôn mới, năm 2019, Thọ Xuân đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Với quan điểm xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm xuất phát, không có điểm dừng, Đảng bộ, chính quyền các cấp và nhân dân trong huyện đang tiếp tục tập trung phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cũng duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 17,4%/năm; giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 11.142 tỷ đồng, gấp 2,2 lần năm 2015. Các sản phẩm chủ lực như may mặc, da giầy tăng trưởng khá; thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư tại các xã trong huyện. Hoạt động xây dựng cũng đạt tăng trưởng bình quân 11,9%/năm. Công tác quản lý nhà nước về xây dựng, chất lượng thẩm định dự án, thẩm định thiết kế, dự toán công trình xây dựng ngày càng hiệu quả…

Khép lại một nhiệm kỳ thắng lợi toàn diện, hướng tới mục tiêu mới cao hơn trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với phương châm hành động “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển” đã đặt mục tiêu đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 17% trở lên; thu nhập bình quân đầu người 74 triệu đồng, giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác và nuôi trồng thủy sản đạt 160 triệu đồng trở lên, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến năm 2025 trở thành huyện có kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng đô thị và năm 2030 trở thành thị xã Thọ Xuân.

Đào Nguyên

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load