Thứ hai 27/05/2024 22:40 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về một số dự án giao thông tại Bình Dương

09:54 | 23/04/2024

(Xây dựng) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Văn bản 175/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về một số dự án giao thông tại Bình Dương
Phối cảnh nút giao Bình Chuẩn trên đường Vành đai 3, Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Bình Dương.

Thông báo kết luận nêu rõ: Kết quả phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2024 của tỉnh Bình Dương hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ năm 2023. Tỉnh đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là về đất đai, thủ tục đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và đẩy nhanh triển khai các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn. Tỉnh Bình Dương là một trong các địa phương đứng đầu cả nước về đóng góp cho ngân sách Trung ương, về thu hút đầu tư nước ngoài, chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển thông minh, bền vững.

Bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh còn một số hạn chế, bất cập, khó khăn, thách thức; trong đó, công tác hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 còn chậm. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị tỉnh Bình Dương khẩn trương tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định quốc gia, rà soát tổng thể các quy hoạch liên quan để hoàn thiện Quy hoạch tỉnh, trình phê duyệt theo đúng thời hạn quy định.

Về một số kiến nghị của tỉnh, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo như sau:

Về đầu tư, nâng cấp một số đoạn tuyến, nút giao của Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Bình Dương (gồm Nút giao Tân Vạn; đoạn từ Bình Chuẩn đến sông Sài Gòn; Cầu Bình Gởi), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đồng ý về nguyên tắc sự cần thiết đầu tư, nâng cấp các công trình nêu trên như kiến nghị của tỉnh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao UBND Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Bình Dương và các địa phương liên quan rà soát vốn kết dư của Dự án đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, đề xuất phương án xử lý (bổ sung vào Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh hoặc triển khai bằng dự án riêng); Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 4 năm 2024, trong đó làm rõ về nguồn vốn, trình tự thủ tục, thẩm quyền.

Về đầu tư đoạn 15,3km đường Mỹ Phước - Tân Vạn hiện hữu đi trùng đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Bình Dương, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Văn bản số 9103/VPCP-CN ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ, đề xuất cụ thể phương án đầu tư; Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND Thành phố Hồ Chí Minh (cơ quan đầu mối Dự án đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh) và UBND tỉnh Bình Dương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 5 năm 2024.

Về đầu tư đường Vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương triển khai thực hiện theo thẩm quyền đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Văn bản số 1263/TTg-CN ngày 29 tháng 9 năm 2021. Trường hợp cần có cơ chế, chính sách đặc thù riêng hoặc áp dụng chung cho toàn bộ Dự án đường Vành đai 4, UBND Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, thống nhất với UBND tỉnh Bình Dương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các địa phương liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 5 năm 2024 để chỉ đạo, trình cấp có thẩm quyền tương tự như Dự án đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh.

Về mở rộng tuyến đường nối đường Vành đai 3 với sân bay Biên Hòa (Đồng Nai), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thống nhất về chủ trương sự cần thiết đầu tư tuyến đường này để tăng cường kết nối vùng. UBND tỉnh Bình Dương và UBND tỉnh Đồng Nai rà soát quy hoạch, thực hiện đầu tư theo thẩm quyền, đúng quy định.

Về quy hoạch, đầu tư ga liên vận quốc tế Sóng Thần, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao UBND tỉnh Bình Dương thống nhất với Bộ Giao thông vận tải trong quá trình lập Quy hoạch đường sắt khu đầu mối Thành phố Hồ Chí Minh, làm cơ sở cập nhật vào quy hoạch tỉnh.

Về việc tích hợp tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đến ga An Bình vào quy hoạch phát triển công nghiệp đường sắt giúp kết nối vùng và bổ sung phương án bố trí vốn cho Bình Dương triển khai đầu tư, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu phương án tối ưu, trên nguyên tắc quy hoạch vị trí ga đường sắt phải thuận lợi, giảm tối đa chi phí, thời gian trung chuyển, bảo đảm lợi ích tổng thể và quy định pháp luật; xem xét kiến nghị của UBND tỉnh Bình Dương trong quá trình hoàn thiện các quy hoạch có liên quan.

Về quy mô quy hoạch đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua địa phận tỉnh Bình Dương, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Bình Dương thống nhất quy mô đầu tư Dự án bảo đảm việc triển khai Dự án thuận lợi, phù hợp quy hoạch được duyệt, đúng quy định.

Về sử dụng phần tăng thu ngân sách để đầu tư các công trình trọng điểm, UBND tỉnh Bình Dương xác định rõ và khẳng định phương án bố trí nguồn vốn cho cải cách tiền lương và các đối tượng chính sách xã hội; trường hợp tăng thu ngân sách còn dư, UBND tỉnh Bình Dương gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định về việc sử dụng cho đầu tư phát triển, bảo đảm đúng Nghị quyết 104/2023/QH15 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 và các quy định pháp luật liên quan.

Về triển khai thực hiện di dời lưới điện trên địa bàn tỉnh, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với EVN, các cơ quan liên quan nghiên cứu hướng dẫn UBND tỉnh Bình Dương trong tháng 4 năm 2024, bảo đảm thuận lợi, kịp thời, đúng quy định.

Về triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Công Thương xem xét kiến nghị của tỉnh Bình Dương trong quá trình tổng hợp các dự án của các địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2024 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái.

Về việc phân chia dự án thành các dự án thành phần theo Luật Đầu tư công, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản hướng dẫn trong tháng 4 năm 2024.

Về khu công nghệ thông tin, khu công nghiệp khoa học công nghệ tại tỉnh Bình Dương, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương chủ động phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, thực hiện theo quy định của pháp luật; rà soát, bổ sung quy hoạch tỉnh để phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tiến Hào

Theo

Cùng chuyên mục
 • Quảng Trị: Hệ thống xử lý nước thải các khu công nghiệp còn nhiều bất cập

  (Xây dựng) – Các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đi vào hoạt động, vận hành trong nhiều năm nhưng việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải còn nhiều bất cập, không đáp ứng việc xử lý nước thải, làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

 • Thừa Thiên – Huế: Gần 60 tỷ đồng mở rộng đường Trưng Nữ Vương

  (Xây dựng) - Dự án nâng cấp, mở rộng đường Trưng Nữ Vương (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên – Huế) giai đoạn 2 với chiều dài 1,5km, có tổng mức đầu tư gần 60 tỷ đồng.

 • Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm tại Cao Bằng

  (Xây dựng) - “Giao thông là mạch máu của nền kinh tế”, “Giao thông đến đâu phát triển đến đó”, “Giao thông giúp chuyển hoá tiềm năng thành nguồn lực kinh tế”… Đó là những nhận định cho thấy tầm quan trọng của hệ thống giao thông đối với phát triển kinh tế - xã hội của một địa phương, rộng ra là một quốc gia. Với Cao Bằng - một tỉnh miền núi biên giới còn nhiều khó khăn, mạng lưới giao thông càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Xuất phát từ yêu cầu đó, nhiều dự án giao thông trọng điểm của tỉnh đang được nhanh chóng triển khai, nhằm chuyển hóa nhanh nhất các tiềm năng thành nguồn lực kinh tế.

 • Hà Nội: Dự kiến sẽ hoàn thành dự án mở rộng đường Âu Cơ – Nhật Tân vào quý III/2024

  (Xây dựng) - Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nhật Tân dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong quý III/2024.

 • Bắc Ninh: Giao thông là huyết mạch của nền kinh tế, tiên phong “đi trước, mở đường”

  (Xây dựng) - Dự án đầu tư các tuyến đường tỉnh 295C, 285B kết nối thành phố Bắc Ninh qua các khu công nghiệp, quốc lộ 3 mới, đường tỉnh 277B kết nối cầu Hà Bắc 2, đường Vành đai 4 có tổng kinh phí 1.496 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 12/2024.

 • Quảng Ninh: Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ dự án Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh

  (Xây dựng) - Dự án Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh (xã Vạn Ninh, thành phố Móng Cái) được khởi công xây dựng ngày 24/10/2021, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý IV/2024, mở ra cơ hội hình thành tuyến vận tải biển dài nhất cả nước từ Móng Cái đến Cà Mau. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên dự án bị chậm tiến độ. Hiện tỉnh Quảng Ninh đang đôn đốc chủ đầu tư phối hợp cùng các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án, đặt mục tiêu hoàn thành dự án trong năm 2025.

Xem thêm
 • Thanh Hóa: Chú trọng hoàn thiện hạ tầng giao thông

  (Xây dựng) - Xác định xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ là nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy nền kinh tế phát triển, bằng nhiều nguồn lực, Thanh Hóa đã chú trọng đầu tư, triển khai nhiều dự án giao thông trọng yếu, tạo động lực quan trọng cho sự phát triển của địa phương.

  12:01 | 24/05/2024
 • Thạch Hà (Hà Tĩnh): Dồn sức thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án lớn

  (Xây dựng) - Hiện nay trên địa bàn huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đồng thời triển khai nhiều công trình, dự án quan trọng. Xác định giải phóng mặt bằng (GPMB) để triển khai các dự án là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương vừa để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa thu hút đầu tư, huyện đã tập trung nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp sớm bàn giao mặt bằng đúng tiến độ cho chủ đầu tư.

  08:47 | 24/05/2024
 • Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam

  (Xây dựng) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 442/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh quy hoạch tiềm năng thành cảng biển đặc biệt.

  08:25 | 24/05/2024
 • Quảng Trị: Dự án đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông – Tây chậm tiến độ

  (Xây dựng) – Dù đã hết một nửa thời gian thực hiện nhưng đến nay tổng giá trị xây lắp dự án đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông – Tây ở Quảng Trị mới đạt 14,8% kế hoạch.

  21:51 | 23/05/2024
 • Hà Nội xây dựng công viên bãi giữa sông Hồng - Kết nối cộng đồng với thiên nhiên

  Việc biến bãi giữa, bãi ven sông Hồng thành công viên văn hóa đa chức năng không chỉ phát huy lợi thế của sông Hồng mà còn tạo không gian mở cho Hà Nội, kết nối cộng đồng với thiên nhiên.

  16:04 | 23/05/2024
 • Bài toán phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị theo hướng hiện đại trong Quy hoạch tỉnh Cao Bằng

  (Xây dựng) - Ngày 24/11/2023, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1486/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây được coi là một dấu mốc quan trọng, mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh Cao Bằng. Quy hoạch đã xác định rõ mục tiêu, phương án phát triển hệ thống hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông gắn với phát triển đô thị theo hướng hiện đại nhằm tạo ra bước đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

  14:45 | 23/05/2024
 • Bình Định: Đảm bảo mục tiêu hoàn thành dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông vào ngày 30/6/2025

  (Xây dựng) - “Các cấp ủy, chính quyền địa phương phải vào cuộc quyết liệt, vận động người dân sớm di dời nhà cửa, vật kiến trúc, sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công, đảm bảo mục tiêu hoàn thành dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đoạn qua tỉnh Bình Định vào ngày 30/6/2025 như yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ”, đây là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng tại buổi đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và tái định cư dự án Xây dựng Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025.

  11:17 | 23/05/2024
 • Cao Bằng: Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng hiện đại

  (Xây dựng) - Cao Bằng là tỉnh miền núi biên giới phía Bắc của Tổ quốc, trong những năm qua đã có nhiều bước tiến quan trọng trong việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Tuy nhiên, kết cấu hạ tầng của Cao Bằng còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do vậy, đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng hiện đại được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.

  11:09 | 23/05/2024
 • Quảng Ngãi: Hướng dẫn bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư, khu đô thị

  (Xây dựng) – Nhiều ý kiến xuất phát từ thực tiễn cơ sở, những khúc mắc từ phía địa phương, các chủ đầu tư và các Sở, ngành có liên quan đã được nêu ra tại Hội nghị hướng dẫn về việc bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn do Sở Xây dựng Quảng Ngãi tổ chức. Đây là cơ sở quan trọng để hoàn thiện dự thảo hướng dẫn, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

  22:51 | 22/05/2024
 • Hà Nội: Bàn giao cầu Vĩnh Tuy 2 về Sở Giao thông vận tải quản lý

  (Xây dựng) - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký Quyết định về việc giao tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy - Giai đoạn 2 về Sở Giao thông vận tải Hà Nội quản lý.

  22:43 | 22/05/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load