Thứ năm 20/01/2022 21:46 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thành phố Sông Công (Thái Nguyên): Tập trung mọi nguồn lực xây dựng các tiêu chí của đô thị loại II

11:07 | 22/11/2021

(Xây dựng) – Xây dựng thành phố Sông Công, Thái Nguyên trở thành đô thị loại II là một trong những nội dung quan trọng không chỉ Đảng bộ, chính quyền tỉnh và thành phố thường xuyên quan tâm, mà còn là mong mỏi của mỗi người dân Sông Công. Để tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại II, thành phố đang phối hợp với Sở Xây dựng hoàn thiện một số nội dung theo đề nghị của Bộ Xây dựng.

thanh pho song cong thai nguyen tap trung moi nguon luc xay dung cac tieu chi cua do thi loai ii
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Sông Công nhằm tháo gỡ những khó khăn trong quá trình xây dựng Sông Công trở thành đô thị loại II.

Sau 05 năm xây dựng và phát triển thành phố Sông Công trở thành đô thị loại II theo Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đến nay thành phố Sông Công đạt 90,22/100 điểm, trong đó có 02/05 tiêu chí đạt. Đề án công nhận thành phố Sông Công là đô thị loại II đã được Bộ Xây dựng thẩm định, thành phố đang tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng hoàn thiện một số nội dung theo đề nghị của Bộ Xây dựng, đặc biệt thành phố cần tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị theo đúng tiêu chuẩn của đô thị loại II.

Cùng với đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Sông Công lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy Sông Công đã ban hành Chương trình hành động, xây dựng 12 chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn 2021-2025, trong đó xác định 8 công trình trọng điểm và 3 khâu đột phá phát triển. Qua hơn một năm thực hiện các nghị quyết, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song được sự quan tâm của tỉnh, các cấp, ngành, sự đồng thuận của nhân dân, tình hình kinh tế của thành phố Sông Công tiếp tục phát triển ổn định, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên.

Năm 2021, thành phố Sông Công thu hút được 17 dự án vào Khu công nghiệp Sông Công II với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 45 triệu USD và 810 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, Khu công nghiệp Sông Công I có 102 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư 58 triệu USD và trên 7.700 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy đạt trên 54%; Khu công nghiệp Sông Công II (giai đoạn 1) có 18 dự án, tổng vốn đăng ký đầu tư trên 1.100 triệu USD và 804 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy đạt gần 97%. Hiện nay, thành phố Sông Công đang phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên thực hiện các bước để triển khai Khu công nghiệp Sông Công II (giai đoạn 2) diện tích 300ha.

Về tình hình triển khai Chương trình phát triển đô thị đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, thành phố Sông Công đã tập trung làm tốt công tác quy hoạch và triển khai theo quy hoạch được duyệt nhằm định hướng phát triển không gian đô thị, trong đó đã hoàn thiện lập Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sông Công đến năm 2040, điều chỉnh và lập mới quy hoạch phân khu cho 9/10 xã, phường, triển khai lập quy hoạch chi tiết cho 54 khu đô thị, khu dân cư, khu chức năng. Trong năm 2021, thành phố tập trung triển khai một số công trình trọng điểm về giao thông, khu dân cư, khu đô thị với tổng mức đầu tư trên 1.900 tỷ đồng... Thành phố đang tiếp tục huy động mọi nguồn lực và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả cộng đồng xã hội tham gia vào công tác phát triển đô thị.

thanh pho song cong thai nguyen tap trung moi nguon luc xay dung cac tieu chi cua do thi loai ii
Một góc đô thị thành phố Sông Công, Thái Nguyên.

Trong một chương trình làm việc giữa Ban thường vụ tỉnh ủy Thái Nguyên với Ban thường vụ Thành ủy Sông Công nhằm tháo gỡ khó khăn, hạn chế trong thực hiện mục tiêu xây dựng, phát triển thành phố Sông Công trở thành đô thị loại II, cũng như các giải pháp khắc phục những tiêu chuẩn chưa đạt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải đề nghị thành phố Sông Công cần bám sát vào tình hình thực tiễn của địa phương, phát huy kết quả đạt được, tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo; đẩy mạnh thu hút đầu tư, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch thu hút các nhà đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn; thực hiện tốt cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế, khuyến khích phát triển nông nghiệp tập trung theo hướng hữu cơ, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm gắn với phát triển sản phẩm đặc thù của địa phương; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của thành phố để hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị loại II theo lộ trình.

Đặc biệt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn có giải pháp cụ thể hỗ trợ thành phố Sông Công thực hiện hoàn thành các tiêu chí còn thiếu, đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Sông Công tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nội dung Nghị quyết số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đề án xây dựng, phát triển Sông Công trở thành đô thị loại II để thành phố được công nhận đô thị loại II trong thời gian sớm nhất.

Việt Hoan – Đình Lộc

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load