Thứ tư 21/10/2020 06:20 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thành phố Cần Thơ: Hướng đến đô thị hạt nhân vùng Đồng bằng sông Cửu Long

11:11 | 25/09/2020

(Xây dựng) – Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025, với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh tổng hợp; xây dựng phát triển thành phố Cần Thơ sớm trở thành trung tâm động lực vùng Đồng bằng sông Cửu Long” đã thành công tốt đẹp. 347 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 52.800 đảng viên của Đảng bộ thành phố Cần Thơ đã dự Đại hội. Đại hội tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề ra mục tiêu phát kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ trong nhiệm kỳ 2020 -2025. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 50 đồng chí; đồng chí Lê Quang Mạnh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ được bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

thanh pho can tho huong den do thi hat nhan vung dong bang song cuu long
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Đại hội.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho biết: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thành phố Cần Thơ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân 7,53%/năm; giá trị GRDP bình quân đầu người đạt 97,2 triệu đồng, tăng gấp 1,65 lần so với năm 2015. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 7,25%; thương mại - dịch vụ có tốc độ tăng trưởng bình quân 7,3%/năm.

Một số ngành, lĩnh vực tiếp tục phát triển, giữ vai trò trung tâm của vùng như: Dịch vụ tài chính, ngân hàng, vận tải, bảo hiểm, giáo dục, đào tạo nghề, y tế, khoa học công nghệ, viễn thông, thông tin và truyền thông… Lĩnh vực du lịch phát triển khá toàn diện về số lượng và chất lượng, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. Ngành Nông nghiệp phát triển theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp hữu cơ; chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp được nâng lên.

Năng lực cạnh tranh kinh tế của thành phố thuộc nhóm khá so cả nước. Các doanh nghiệp ngoài Nhà nước phát triển khá nhanh về số lượng và quy mô. Kinh tế hợp tác, hợp tác xã tiếp tục phát triển theo hướng mở rộng quy mô hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Thu ngân sách hàng năm đạt chỉ tiêu giao và có điều tiết về Trung ương.

Thành phố đã đầu tư xây dựng nhiều công trình quy mô cấp vùng như: Hệ thống bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, xây dựng các cơ sở giáo dục, dạy nghề, hệ thống giao thông kết nối liên vùng, hệ thống thủy lợi ứng phó biến đổi khí hậu, hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ…

thanh pho can tho huong den do thi hat nhan vung dong bang song cuu long
Đồng chí Lê Quang Mạnh - Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đến dự chỉ đạo và phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cho rằng: “Những thành tựu đạt được trong 5 năm qua là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố và những kết quả này cũng là tiền đề, là nền tảng quan trọng, tạo đà cho thành phố phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo, xứng đáng là thành phố trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của đất nước. Thay mặt Bộ Chính trị, tôi ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được của Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ qua.”

Mặc dù trong những năm qua, thành phố Cần Thơ đã nhiều nỗ lực xây dựng cơ sở hạ tầng, mời gọi đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội nhưng theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thì sự phát triển đó chưa xứng tầm. “Tôi đề nghị Đảng bộ thành phố lưu ý: Kinh tế - xã hội của thành phố thời gian qua phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; chưa thật sự là trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, một số ngành, lĩnh vực còn ở vị trí thấp so với các tỉnh trong vùng. Cơ cấu kinh tế nội ngành chuyển dịch chậm, nhất là ngành công nghiệp. Ngành dịch vụ tuy có phát triển, nhưng chưa tạo ra sự đột phá, chưa thật sự trở thành trung tâm dịch vụ lớn của vùng. Sản xuất nông nghiệp vẫn còn mang tính nhỏ, lẻ, chưa theo hướng hiện đại. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch đô thị còn hạn chế, thiếu bền vững. Cần Thơ chưa thật sự trở thành đô thị hạt nhân của vùng; vai trò, động lực, sức lan tỏa trong vùng còn mờ nhạt, kinh tế phát triển chưa có sự đột phá…

Quán triệt Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” để xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp vừa đảm bảo tính kế thừa, phát triển, có tính khả thi cao cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giai đoạn tiếp theo. Phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trở thành đô thị hạt nhân; là thành phố xanh, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc miền Tây Nam bộ; là trung tâm của vùng trên một số lĩnh vực quan trọng. Cần Thơ không nhất thiết phải đứng đầu tất cả các lĩnh vực, nhưng Cần Thơ không thể đi chậm hơn, phát triển kém hơn các tỉnh trong vùng, đồng thời cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nguồn lực nội tại để phát triển những ngành, lĩnh vực tạo sức lan tỏa, dẫn dắt cả vùng, thúc đẩy sự liên kết trong vùng…” - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết.

thanh pho can tho huong den do thi hat nhan vung dong bang song cuu long
Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, đã đề ra mục tiêu trong 5 năm tới (2020 - 2025) là: Xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ xanh, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc miền Tây Nam bộ; là trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long về công nghiệp, dịch vụ phục vụ công nghiệp chế biến và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; về giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học và công nghệ, du lịch, văn hóa và thể thao; là đô thị hạt nhân vùng Đồng bằng sông Cửu Long; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao; tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quốc phòng, an ninh được đảm bảo vững chắc.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển nền kinh tế tri thức, trọng tâm là kinh tế số và tăng trưởng xanh. Huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại kết nối nội vùng và liên vùng. Tăng cường quản lý đô thị, đặc biệt là trật tự kỷ cương, văn minh đô thị; khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế. Phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ phát triển kinh tế, làm nền tảng phát triển thành phố bền vững. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

3 khâu đột phá là: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, chuyên gia đầu ngành, cán bộ chuyên môn có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về nghiệp vụ, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Huy động mọi nguồn lực thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, giao thông, logistics; phát triển thị trường tài chính, thương mại, dịch vụ, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hành động, phục vụ. Tận dụng cơ hội cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển mạnh mẽ hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông; khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

thanh pho can tho huong den do thi hat nhan vung dong bang song cuu long
Cần Thơ - Thành phố sông nước hướng đến đô thị hạt nhân.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu đồng chí Lê Quang Mạnh giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Đồng chí Lê Quang Mạnh sinh năm 1974, quê quán xã Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, vào Đảng chính thức ngày 17/10/2002; Tiến sỹ Kinh tế, được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào tháng 3 năm 2018. Tháng 5/2019, đồng chí Lê Quang Mạnh được Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII luân chuyển, điều động và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ và giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load