Chủ nhật 25/02/2024 06:21 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thanh Hóa: Xây dựng trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn, tạo bước đột phá mới

09:15 | 26/02/2023

(Xây dựng) – Vừa qua, ông Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã làm việc với trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa về kết quả 1 năm thực hiện Kết luận số 729-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và kết quả triển khai xây dựng trường Chính trị đạt chuẩn.

Thanh Hóa: Xây dựng trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn, tạo bước đột phá mới
Ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa làm việc với trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa.

Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Trong những năm qua, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đã đổi mới đồng bộ và nâng cao chất lượng toàn diện mọi mặt hoạt động sớm hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn mức 1, trong nhóm các trường dẫn đầu cả nước.

Đặc biệt, trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa là trường đi đầu trong hệ thống các trường chính trị cả nước chủ động thích ứng đảm nhận, tổ chức có hiệu quả các chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính; bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp phòng; bồi dưỡng cập nhật kiến thức và kỹ năng lãnh đạo quản lý cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng của các ban, sở, ngành cấp tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã và nhiều chương trình bồi dưỡng khác theo nhu cầu của các địa phương, doanh nghiệp.

Tiến sĩ Lương Trọng Thành - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng trường Chính trị Thanh Hóa đã khái quát những kết quả nổi bật, cũng như những khó khăn, thách thức của nhà trường trong thời gian qua. Trong đó nhấn mạnh: Ngay sau khi có Kết luận số 729-KL/TU, trường Chính trị đã chủ động hoàn thiện và ban hành Đề án số 39-ĐA/TrCT, ngày 24/2/2022 về “xây dựng và phát triển trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Theo đó, quy mô bồi dưỡng đạt 787 lớp/82.570 học viên; đồng thời, cùng với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với các học viện tổ chức đào tạo cao cấp lý luận chính trị 16 lớp/2.115 học viên; bồi dưỡng cán bộ nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 cho 2 lớp/147 học viên; bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp 4 lớp/164 học viên là cán bộ lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và các ban, sở, ngành của tỉnh. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bồi dưỡng cập nhật kiến thức và hướng dẫn nghiệp vụ 7 lớp/400 lượt giảng viên trung tâm chính trị cấp huyện.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng được đổi mới với nhiều loại hình đào tạo, bồi dưỡng đa dạng, phong phú; quy mô đào tạo, bồi dưỡng lớn. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng không ngừng được nâng lên, được học viên và lãnh đạo các địa phương ghi nhận. Nhà trường đã phối hợp với Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, các huyện, thị, thành phố trong tỉnh Thanh Hóa thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2022 với quy mô lớn nhất trong 10 năm qua (217 lớp/19.637 học viên). Trong đó, nổi bật là tuyển sinh các lớp trung cấp lý luận chính trị tập trung so với lớp không tập trung đạt tỷ lệ 1/3 theo tiêu chí trường chuẩn (nghĩa là có 01 lớp tập trung/03 lớp không tập trung); tổ chức bồi dưỡng thành công 09 lớp đại biểu HĐND cấp huyện, 123 lớp đại biểu HĐND cấp xã với tổng số 14.070 đại biểu.

Thanh Hóa: Xây dựng trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn, tạo bước đột phá mới
Toàn cảnh buổi làm việc.

Như vậy, đối chiếu với Quy định số 11-QĐi/TW, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đạt 4/4 tiêu chí; quy mô đào tạo, bồi dưỡng vượt 163,7% so với chỉ tiêu. Ngoài ra, công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn được quan tâm phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; công tác xây dựng đội ngũ tiếp tục được chú trọng, tạo cơ chế, môi trường tốt cho đội ngũ phát triển phẩm chất, năng lực đáp ứng tiêu chí trường chuẩn và yêu cầu thực tiễn.

Việc xây dựng văn hóa trường Đảng đã trở thành việc làm quan trọng, thường xuyên; kỷ luật, kỷ cương được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả tạo động lực cho đổi mới và phát triển. Cơ sở vật chất nhà trường tiếp tục được đầu tư nâng cấp và quản lý, sử dụng có hiệu quả, cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng dạy - học.

Tuy nhiên, trước yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh trong tình hình mới, trong giai đoạn tới, trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa xác định bám sát định hướng về đổi mới đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nâng cao hiệu quả hoạt động được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư về xây dựng trường chính trị chuẩn; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nhiệm vụ chính trị của tỉnh để tiếp tục đổi mới toàn diện, thực chất công tác lãnh đạo, quản lý nâng cao chất lượng hoạt động của nhà trường.

Nhà trường phấn đấu năm 2023 đạt chuẩn mức 1; năm 2024 kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống nhà trường đạt danh hiệu nhà trường kiểu mẫu; năm 2025 đạt chuẩn mức 2 trong nhóm các trường dẫn đầu cả nước. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng; đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học; xây dựng văn hóa trường Đảng chuẩn mực, kiểu mẫu; xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ, tiến tới hiện đại.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Trường Chính trị tỉnh là một trong những trung tâm đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh, có vai trò đặc biệt quan trọng. Với bề dày lịch sử và truyền thống vẻ vang gần 75 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh và từng bước khẳng định là một trong những trường chính trị cấp tỉnh dẫn đầu phong trào thi đua của cả nước.

Trong những năm qua Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm và đã ban hành nhiều chủ trương, biện pháp, giải pháp nhằm xây dựng trường Chính trị tỉnh phát triển.

Tiến Anh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load