Thứ hai 20/05/2024 21:54 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thanh Hóa: Thực hiện Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030

08:06 | 05/11/2023

(Xây dựng) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Kế hoạch só 275/KH-UBND thực hiện Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa: Thực hiện Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030
Nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 06/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 và Công văn số 4986/BNN-PCTT ngày 28/7/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Đề án); UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án.

Khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công tác phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Xây dựng cơ chế, chính sách cụ thể của tỉnh nhằm thu hút nguồn lực ngoài ngân sách cho công tác phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh. Xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát và tổ chức quan trắc, giám sát.

Kiểm soát hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, khu vực ven biển, ngăn chặn khai thác cát, sỏi trái phép, nhất là tại các khu vực đã được cảnh báo có nguy cơ sạt lở. Quản lý chặt chẽ vùng đất ven sông, ven biển không để xây dựng, nâng cấp nhà ở, công trình ven sông, ven biển làm tăng nguy cơ sạt lở, bị rủi ro do sạt lở. Bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển, đẩy mạnh xã hội hóa công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, gắn với ổn định sinh kế cho người dân. Di dời dân cư khẩn cấp ra khỏi các khu vực sạt lở (bao gồm bờ sông, suối, kênh, rạch và bờ biển) đặc biệt nguy hiểm và nguy hiểm; từng bước sắp xếp lại dân cư, di dời dân cư ra khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, kết hợp với tái định cư, ổn định đời sống cho người dân.

Rà soát, xây dựng phương án chỉnh trị, phòng, chống sạt lở đối với các tuyến sông, vùng bờ biển trên địa bàn tỉnh, đồng thời xây dựng danh mục công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển. Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tổ chức và người dân về phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển.

Thảo Chi

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load