Thứ năm 18/04/2024 13:37 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thanh Hóa: Tập trung tháo gỡ khó khăn định mức, đơn giá xây dựng

21:41 | 23/02/2024

(Xây dựng) – UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Công văn số 2285/UBND-CN về việc tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến định mức, đơn giá xây dựng; khai thác cung ứng vật liệu xây dựng (VLXD) cho các dự án, công trình lớn, trọng điểm, quan trọng trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa: Tập trung tháo gỡ khó khăn định mức, đơn giá xây dựng
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị có liên quan tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến định mức, đơn giá xây dựng; khai thác cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án.

Theo đó, thực hiện Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 09/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến định mức, đơn giá xây dựng; khai thác, cung ứng VLXD cho các dự án, công trình giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia; Công văn số 652/BXD-KTXD ngày 19/02/2024 của Bộ Xây dựng về việc tổ chức xác định và công bố giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng trên địa bàn (có văn bản gửi kèm theo); đồng thời để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tại các văn bản: Nghị quyết số 360/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 25/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý khoáng sản và bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 17/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện phương án đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công dự án, công trình trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 về việc danh mục hàng hóa, dịch vụ đặc thù thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa…

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương: Tiếp tục công bố chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng (hàng quý hoặc sớm hơn nếu cần thiết), đơn giá nhân công xây dựng (hàng năm hoặc sớm hơn nếu cần thiết), giá ca máy và thiết bị thi công đảm bảo kịp thời, đầy đủ, phù hợp với giá thị trường, đúng quy định của pháp luật. Cập nhật đầy đủ dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng, định kỳ báo cáo Bộ Xây dựng để theo dõi, tổng hợp theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐCP, để tổng hợp và công khai về tình hình thực hiện công bố và cập nhật các thông tin nêu trên của các địa phương trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Chủ động phối hợp với Bộ Xây dựng, triển khai lập, ban hành định mức đặc thù tại địa phương (nếu có) theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát các mỏ khoáng sản làm vật liệu san lấp trên địa bàn, đảm bảo đủ vật liệu theo tiến độ cho nhu cầu thi công của các dự án, công trình lớn, trọng điểm, quan trọng trên địa bàn tỉnh…

Sở Tài chính phối hợp, đôn đốc các đơn vị sản xuất các loại VLXD thuộc diện kê khai giá theo luật giá (xi măng, thép xây dựng) phải thực hiện kê khai giá và gửi kết quả về Sở Tài chính, Sở Xây dựng và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Thực hiện công khai giá các loại VLXD thuộc danh mục kê khai giá trên địa bàn tỉnh trên website của Sở Tài chính (khi có sự thay đổi về giá) sau khi nhận được đề nghị của UBND huyện, thị xã, thành phố.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát các mỏ khoáng sản đất, đá, cát mới (kể cả các mỏ cát nhiễm mặn tại các cửa sông, cửa biển làm vật liệu san lấp) để bổ sung vào quy hoạch, gửi về Sở Xây dựng để kiểm tra, nếu đủ điều kiện sẽ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chấp thuận chủ trương bổ sung vào Quy hoạch tỉnh… Tiến hành khảo sát, điều tra giá VLXD trên địa bàn và báo cáo kết quả khảo sát giá gửi về Sở Xây dựng trước ngày 20 tháng cuối quý (báo cáo trước ngày 15 hằng tháng đối với các loại VLXD có biến động giá lớn để công bố theo tháng).

Các loại cấp vật liệu khảo sát gồm: Xi măng, thép, nhựa đường, cát, đá, đất đắp, dây điện, gạch xây, gạch ốp lát, tôn lợp... khi tổng hợp báo cáo kết quả khảo sát giá, phải xác định rõ tên, địa chỉ mỏ khảo sát, báo giá của mỏ, doanh nghiệp khảo sát, bản kê khai giá và một số hóa đơn giá trị gia tăng xuất bán trong thời gian gần nhất, làm cơ sở để Sở Xây dựng công bố giá vật liệu đến hiện trường xây lắp của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Thảo Chi

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load