Thứ năm 30/05/2024 07:39 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thanh Hóa: Sẽ nâng cấp cơ sở vật chất Trường Chính trị tỉnh với tổng mức đầu tư hơn 237 tỷ đồng

21:13 | 03/04/2024

(Xây dựng) – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng vừa ký và ban hành Quyết định số 1287/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Chính trị tỉnh với tổng mức đầu tư hơn 237 tỷ đồng.

Thanh Hóa: Sẽ nâng cấp cơ sở vật chất Trường Chính trị tỉnh với tổng mức đầu tư hơn 237 tỷ đồng
Sẽ nâng cấp cơ sở vật chất Trường Chính trị tỉnh với tổng mức đầu tư hơn 237 tỷ đồng.

Cụ thể, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Chính trị tỉnh, toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm 8 gói thầu với tổng mức đầu tư hơn 237 tỷ đồng (có chi tiết phụ lục kèm theo).

Giao Sở Xây dựng (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; có trách nhiệm thực hiện việc đăng tải thông tin về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt và thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023.

Cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết và phê duyệt dự toán các gói thầu theo quy định tại các Điều 16, 17, 18, 19 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 131 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ; trường hợp dự toán gói thầu làm tăng tổng mức đầu tư, hoặc làm thay đổi nội dung gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu hoặc có thay đổi các nội dung khác trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước khi mở thầu.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, nội dung trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán... nếu có); đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của chủ đầu tư đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

Minh Hồng

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load