Thứ tư 24/04/2024 22:34 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thanh Hóa: Phấn đầu năm 2024 có thêm 1 huyện và 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới

08:26 | 24/02/2024

(Xây dựng) – UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024.

Thanh Hóa: Phấn đầu năm 2024 có thêm 1 huyện và 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới
Thanh Hóa phấn đấu trong năm 2024 có thêm 2 huyện và 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 10 xã và 30 thôn/bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo đó, mục tiêu phấn đấu năm 2024, toàn tỉnh phấn đấu: Có thêm 1 huyện, 17 xã và 60 thôn/bản miền núi đạt chuẩn nông thôn mới; 2 huyện và 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 10 xã và 30 thôn/bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 120 sản phẩm OCOP được cấp có thẩm quyền công nhận.

Dự kiến nguồn vốn thực hiện Chương trình năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 là 7.507,44 tỷ đồng (trong đó ngân sách Nhà nước trực tiếp cho chương trình là 4.899,644 tỷ đồng, chiếm 65,26%; vốn huy động từ cộng đồng dân cư (bao gồm tiền mặt và giá trị ngày công lao động, vật tư, vật liệu, hiến đất): 1.095,207 tỷ đồng, chiếm 14,59% và còn lại vốn lồng ghép, tín dụng, vốn doanh nghiệp, hợp tác xã).

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới năm 2024 được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn; chú trọng thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư dân nông thôn về việc thực hiện chương trình.

Tập trung huy động nguồn lực thực hiện chương trình; khẩn trương tổ chức triển khai các nhiệm vụ, nội dung được hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước các cấp năm 2024 ngay từ đầu năm, đảm bảo hoàn thành và giải ngân trước ngày 31/12/2024; thực hiện lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn với 2 chương trình mục tiêu quốc gia còn lại. Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung thuộc chương trình theo hướng chất lượng, bền vững, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình và thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng.

Thảo Chi

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load