Thứ hai 22/04/2024 20:52 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thanh Hóa: Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án chợ Quảng Thịnh

09:10 | 25/02/2024

(Xây dựng) – Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 770/QĐ-UBND, về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án chợ Quảng Thịnh tại phường Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa (lần 3).

Thanh Hóa: Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án chợ Quảng Thịnh
Công sở UBND phường Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi vừa ký và ban hành Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án chợ Quảng Thịnh tại phường Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Tùng Lâm đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 14/01/2019, điều chỉnh tại Văn bản số 1384/UBND-THKH ngày 28/02/2021 và Quyết định số 2622/QĐUBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh.

Quy mô dự án quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2622/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh, được điều chỉnh như sau: Diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 13.292,9m2, đầu tư xây dựng mới chợ hạng III với các hạng mục công trình: Nhà chợ chính; kiot; nhà văn phòng, Ban quản lý chợ; nhà phục vụ ăn uống; khu chợ truyền thống tự sản tự tiêu; nhà nghỉ cho cán bộ, nhân viên và các hạng mục phụ trợ, công trình hạ tầng kỹ thuật khác (quy mô các hạng mục công trình xây dựng cụ thể sẽ theo quy hoạch chi tiết xây dựng, giấy phép xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

Điều chỉnh về tiến độ thực hiện dự án quy định tại khoản 4 Điều 1 Quyết định số 2622/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh, được điều chỉnh như sau: Giai đoạn 1 (thực hiện san lấp mặt bằng, xây dựng các hạng mục công trình nhà chợ chính, nhà kiot và các công trình phụ trợ khác, với diện tích sử dụng đất khoảng 8.510m2, hoàn thành đưa dự án giai đoạn 1 vào hoạt động chậm nhất quý II/2025.

Giai đoạn 2 (thực hiện xây dựng các hạng mục công trình còn lại, với diện tích sử dụng đất khoảng 4.782,9m2): Hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động trong 27 tháng kể từ thời điểm Nhà nước bàn giao đất giai đoạn 2.

Yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Tùng Lâm khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục của dự án, tập trung các nguồn lực để thi công xây dựng, hoàn thành đưa dự án vào hoạt động đảm bảo tiến độ, đúng với các nội dung theo chủ trương đầu tư được chấp thuận/điều chỉnh và các quy định có liên quan; chỉ được triển khai thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án sau khi hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định; hằng quý, hằng năm, báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án đầu tư theo quy định.

Giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường; UBND thành phố Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan có liên quan về tính chính xác, phù hợp của nội dung tham mưu, thẩm định, tham gia ý kiến và các điều kiện theo quy định (kể cả các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, có liên quan đến dự án nêu trên nhưng chưa được đề cập tại các văn bản tham mưu, thẩm định, tham gia ý kiến); đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm tiếp tục thẩm định, phê duyệt đối với các hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy, chữa cháy và các hồ sơ, thủ tục khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành trong thời hạn sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp; hướng dẫn, hỗ trợ, giải quyết kịp thời những nội dung, công việc liên quan đến dự án, đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Được biết, dự án được cấp lần đầ ngày 14/01/2019; điều chỉnh lần thứ 1 ngày 28/01/2021; điều chỉnh lần thứ 2 ngày 16/7/2021; điều chỉnh lần thứ 3 ngày 22/02/2024.

Tiến Anh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load