Thứ năm 25/04/2024 21:32 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thái Nguyên: Xác định nhiều chỉ tiêu cụ thể cho phát triển nhà ở năm 2024

11:19 | 11/01/2024

(Xây dựng) - Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, các chỉ tiêu phát triển nhà ở trong kế hoạch năm 2024, được xác định là một trong những chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương trong từng thời kỳ, giai đoạn.

Thái Nguyên: Xác định nhiều chỉ tiêu cụ thể cho phát triển nhà ở năm 2024
Thái Nguyên phấn đấu năm 2024, diện tích nhà ở bình quân đạt 29m2/người.

Theo đó, ước tính đến hết năm 2023, tổng diện tích sàn nhà ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là 38.094.339m2 sàn. Diện tích nhà ở bình quân bình quân đầu người toàn tỉnh đạt 28,2m2 sàn/người. Trong đó, khu vực đô thị: Tổng diện tích sàn nhà ở là 16.290.557m2, diện tích nhà ở bình quân bình quân đầu người 34,4 m2sàn/người. Khu vực nông thôn: Tổng diện tích sàn nhà ở là 21.803.782m2, diện tích nhà ở bình quân đầu người là 24,8m2 sàn/người.

Đối với các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị khu dân cư: Trong giai đoạn 2021-2023, trên địa bàn tỉnh hoàn thành xây dựng 1.323.319m2 sàn tương ứng 6.797 căn nhà ở thương mại, trung bình mỗi năm hoàn thành khoảng 441.000m2 sàn. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 243 dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư đang triển khai thực hiện. Trong đó, năm 2023 tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 70 dự án đầu tư xây dựng nhà ở với tổng quy mô 2.168,3ha.

Riêng đối với các dự án nhà ở xã hội: Hiện nay, toàn tỉnh có 3 dự án nhà ở xã hội đang triển khai với tổng quy mô 28ha, bao gồm 762 căn hộ chung cư với tổng diện tích sàn toàn dự án là 41.090m2.

Đối với các dự án phục vụ tái định cư: Trong giai đoạn 2021-2023, trên địa bàn tỉnh hoàn thành xây dựng 4.095 căn tương ứng 491.371m2 sàn (bao gồm cả nhà ở do người dân tự xây dựng trên lô đất chuyển quyền sử dụng đất tại dự án phục vụ tái định cư). Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 29 dự án đầu tư xây dựng phục vụ tái định cư đang triển khai xây dựng, các dự án tập trung chủ yếu tại thành phố Thái Nguyên, thành phố Phổ Yên và thành phố Sông Công.

Thái Nguyên: Xác định nhiều chỉ tiêu cụ thể cho phát triển nhà ở năm 2024

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 243 dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư đang triển khai thực hiện.

Để việc phát triển nhà ở trong năm 2024 phù hợp với nhu cầu thực tế về nhà ở của các địa phương trong tỉnh; đảm bảo tuân thủ pháp luật về nhà ở, quy hoạch, danh mục dự án thu hồi đất đã được HĐND tỉnh thông qua và các quy định của pháp luật hiện hành. Thái Nguyên đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể sau: Diện tích nhà ở bình quân đạt 29m2/người, trong đó tại khu vực đô thị là 34,7m2/người, nông thôn là 25,5m2/người; diện tích nhà ở tối thiểu đạt 10m2/người.

Tổng diện tích sàn nhà ở tăng thêm là 1.495.872m2, trong đó: Diện tích sàn nhà ở thương mại hoàn thành là 559.127m2; diện tích sàn nhà ở xã hội hoàn thành là 23.090m2; diện tích sàn nhà ở tái định cư hoàn thành là 282.408m2; diện tích sàn nhà ở hoàn thành của hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng là 631.246m2.

Về tỷ lệ các loại nhà ở (nhà ở riêng lẻ, nhà chung cư): Nhà ở chung cư phấn đấu đạt 20% nhà ở tăng thêm theo dự án (khoảng 111.825m2 sàn); nhà ở thấp tầng phấn đấu đạt 80% nhà ở tăng thêm theo dự án (khoảng 447.302m2 sàn).

Trên cơ sở nhu cầu về diện tích đất thực hiện dự án theo Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thái Nguyên 5 năm, giai đoạn 2021-2025 và tình hình triển khai các dự án đã và đang đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; theo mục tiêu tổng diện tích sàn nhà ở hoàn thành năm 2024 là 1.495.872m2, dự kiến nhu cầu sử dụng đất năm 2024 là 1.314,5ha, trong đó bao gồm: Quỹ đất dành cho phát triển nhà ở thương mại là 1.035,1ha; quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội là 95,1ha; quỹ đất dành cho phát triển nhà ở tái định cư là 184,3ha với tổng nhu cầu vốn dự kiến phát triển nhà ở tỉnh Thái Nguyên năm 2024 là 13.296,2 tỷ đồng.

Việt Hoan

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load