Thứ hai 02/10/2023 02:50 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thái Nguyên: Trên 96% xóm, tổ dân phố có nhà văn hóa

22:00 | 29/01/2021

(Xây dựng) - Sau 20 năm thực hiện, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại tỉnh Thái Nguyên đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong việc xây dựng đời sống văn hóa.

thai nguyen tren 96 xom to dan pho co nha van hoa
Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại tỉnh Thái Nguyên đã được khen thưởng.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại tỉnh Thái Nguyên đã góp phần quan trọng từng bước thay đổi diện mạo đời sống vùng nông thôn và đô thị theo hướng tích cực; đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo; tăng cường trật tự an ninh; thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa trong gia đình, nơi làm việc và tại nơi cư trú…

Các nội dung của phong trào đã được các địa phương, các Sở, ban, ngành đoàn thể trong tỉnh Thái Nguyên quan tâm chỉ đạo quyết liệt và đạt được hiệu quả cao.

Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh chỉ còn 2,82%; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đã có nhiều chuyển biến tích cực, theo hướng tiết kiệm, trang trọng, lành mạnh; 100% xóm, tổ dân phố có hương ước, quy ước, trong đó gần 85% hương ước, quy ước đã được phê duyệt, qua đó phát huy hiệu quả vai trò tự quản của cộng đồng dân cư. Những mô hình về gia đình, khu dân cư, các cơ quan, đơn vị văn hóa tiêu biểu xuất sắc được nhân rộng.

Thái Nguyên cũng đã tăng cường xã hội hóa, huy động các nguồn vốn đầu tư từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới để xây dựng và cải tạo các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. 100% huyện, thành phố, thị xã đã thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông; 178/178 xã, phường, thị trấn có Trung tâm Văn hóa - Thể thao, nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng, trong đó có 108 Trung tâm Văn hóa - Thể thao đạt chuẩn theo quy định; trên 96% xóm, tổ dân phố có nhà văn hóa.

Cùng với việc thực hiện tốt 5 nội dung của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, 7 phong trào cơ bản đã được tỉnh Thái Nguyên triển khai đồng bộ, bao gồm: Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”; “Xóm, thôn, làng, bản, tổ dân phố văn hóa”; “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; “Học tập, lao động sáng tạo”; “Xây dựng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến” cũng đạt kết quả cao.

Đặc biệt, phong trào trọng tâm xây dựng “Gia đình văn hóa” đã lan tỏa đến từng gia đình. Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” đã được triển khai đến 100% Công đoàn các cơ sở, qua đó, các đơn vị đều xây dựng nề nếp làm việc trong cơ quan, phong cách làm việc của cán bộ, nhân viên văn minh, khoa học.

Ngoài ra, các phong trào khác cũng đạt kết quả tích cực như: 30% dân số tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên; 23% số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao; 100% trường học các cấp đảm bảo công tác giáo dục thể chất có chất lượng; 75,52% xã đạt chuẩn Nông thôn mới; 33,33% đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới…

Nguyễn Thành

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load