Thứ năm 20/06/2024 22:30 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thái Nguyên: Thu hồi đất tại dự án đầu tư xây dựng Đài Bắc Hotel do chậm tiến độ

14:36 | 27/02/2024

(Xây dựng) – Sau quá trình kiểm tra, nhắc nhở, điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Đài Bắc Hotel thành Dự án khu nhà ở Đài Bắc, chủ đầu tư dự án này vẫn không thực hiện đúng tiến độ. UBND tỉnh Thái Nguyên đã chính thức ra quyết định thu hồi đất tại dự án này.

Thái Nguyên: Thu hồi đất tại dự án đầu tư xây dựng Đài Bắc Hotel do chậm tiến độ
Trước khi ban hành quyết định thu hồi, UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế tại Dự án đầu tư xây dựng Đài Bắc Hotel.

Theo đó, UBND tỉnh Thái Nguyên quyết định thu hồi diện tích 8.288,0m2 của Công ty Cổ phần đầu tư Đài Bắc TNKS, thuộc thửa đất số 601, tờ bản đồ địa chính số 42, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên đã được UBND tỉnh Thái Nguyễn cho thuê đất tại Quyết định số 2636/QĐ-UBND ngày 09/11/2012 và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BP 079496 ngày 10/8/2015 với lý do: Nhà đầu tư không đưa đất vào sử dụng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Đài Bắc Hotel, trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa và không thực hiện thủ tục gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật (thời gian không đưa đất vào sử dụng kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa đến ngày Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận kiểm tra số 69/KL-STNMT ngày 27/10/2023 là 111 tháng 20 ngày, tính đến ngày 20/02/2024 là 115 tháng 13 ngày), vi phạm quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013; Điều 15 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và khoản 12 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Để việc thu hồi đất đảm bảo đúng quy định của pháp luật, UBND tỉnh Thái Nguyên cũng giao: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên, UBND thành phố Thái Nguyên và các đơn liên quan kiểm tra, xác định, xử lý các nghĩa vụ tài chính liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng Đài Bắc Hotel đảm bảo đầy đủ, đúng quy định của pháp luật. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thái Nguyên quản lý theo quy hoạch đối với diện tích 8.288,0 m2 đất thu hồi theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện thu hồi đất và bàn giao đất tại thực địa theo quy định; thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BP 079496 do UBND tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 10/8/2015 mang tên Công ty cổ phần đầu tư Đài Bắc TNKS; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Chủ tịch UBND phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên có trách nhiệm giao quyết định này cho Công ty Cổ phần đầu tư Đài Bắc TNKS; trường hợp Công ty Cổ phần đầu tư Đài Bắc TNKS không nhận quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản; niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND phường Phan Đình Phùng và tại Nhà văn hóa tổ 15 phường Phan Đình Phùng.

Quyết định cũng nhấn mạnh: Công ty Cổ phần đầu tư Đài Bắc TNKS có trách nhiệm bàn giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BP 079496 do UBND tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 10/8/2015; phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh và các ngành chức năng của tỉnh xác định và thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng Đài Bắc Hotel.

Việt Hoan

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load