Thứ sáu 14/06/2024 16:02 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thái Nguyên: Thông qua 27 Nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XIV

14:28 | 21/07/2023

(Xây dựng) – Tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV vừa diễn ra, bế mạc kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 27 Nghị quyết với nhiều nội dung quan trọng quyết định tới việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thái Nguyên: Thông qua 27 Nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XIV
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên phát biểu bế mạc kỳ họp (ảnh: thainguyen.gov.vn).

Theo đó, 27 Nghị quyết được thông qua tại phiên bế mạc kỳ họp bao gồm:

1. Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2023.

2. Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2024 của HDDND tỉnh Thái Nguyên.

3. Nghị quyết về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024.

4. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Nhà in Báo Thái Nguyên.

5. Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đồng Hỷ và các công trình phụ trợ.

6. Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ Mười và các ý kiến, kiến nghị tại Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

7. Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư, xây dựng trường THPT Lý Nam Đế, thị xã Phổ Yên (nay là thành phố Phổ Yên).

8. Nghị quyết về việc quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương.

9. Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thái Nguyên.

10. Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công tỉnh Thái Nguyên năm 2023.

11. Nghị quyết cho ý kiến về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương.

12. Nghị quyết quyết định danh mục dự án đầu tư công trung hạn thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 tỉnh Thái Nguyên.

13. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 1 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 31/3/2022 của HĐND tỉnh về việc cho ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên - Diện tích 250ha.

14. Nghị quyết thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Tây Phổ Yên đến năm 2045.

15. Nghị quyết thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Yên Bình 2.

16. Nghị quyết thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 xây dựng Khu công nghiệp Yên Bình 3.

17. Nghị quyết thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Thượng Đình.

18. Nghị quyết thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình.

19. Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Quy định một số mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên.

20. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 16/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025.

21. Nghị quyết quy định nội dung, mức chi đối với tập thể, cá nhân đoạt giải trong kỳ thi, cuộc thi quốc tế, quốc gia thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao, văn học - nghệ thuật, thông tin - truyền thông.

22. Nghị quyết quy định mức chi cho công tác thỏa thuận quốc tế của tỉnh Thái Nguyên.

23. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa và hỗ trợ học phí đối với trẻ nhà trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý.

24. Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025.

25. Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 18/5/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017 - 2020.

26. Nghị quyết thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

27. Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Thái Nguyên: Thông qua 27 Nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XIV
Toàn cảnh kỳ họp (ảnh: thainguyen.gov.vn).

Trước đó có 1 Nghị quyết về công tác cán bộ đã được thông qua tại phiên khai mạc kỳ họp. Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, địa phương và các đại biểu HĐND tỉnh tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau: UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện tốt các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua; tập trung rà soát, bổ sung những giải pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện của tỉnh để tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã đề ra.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tập trung đôn đốc, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai các nghị quyết, bảo đảm các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp được tổ chức thực hiện kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả theo đúng quy định pháp luật. UBND tỉnh phải có kế hoạch cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng ngành và cá nhân chịu trách nhiệm. Hằng năm, phải có sơ kết, đánh giá những việc làm được, chưa làm được hoặc những bất cập, vướng mắc trong quá trình thực hiện nghị quyết để kịp thời đề xuất HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Các Ban của HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác giám sát, khảo sát, nắm tình hình việc triển khai thực hiện nghị quyết hướng đến mục tiêu là kịp thời, nhanh nhạy, thực chất, hiệu quả.

Việt Hoan

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
 • Báo Xây dựng tích cực tuyên truyền góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương

  (Xây dựng) - Kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024), ông Huỳnh Hoàng Mến - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ đã có bài viết về những đóng góp tuyên truyền của Báo Xây dựng với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Báo Xây dựng trân trọng giới thiệu bài viết của ông Huỳnh Hoàng Mến - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ.

  22:50 | 13/06/2024
 • Quảng Ninh: Ba tác nhân, người tiếp tay thiên tai

  (Xây dựng) - Quảng Ninh vừa chịu trận mưa dông lớn nhất trong vòng 5 năm gần đây. Mưa sầm sập đổ xuống khắp nơi trong tỉnh, kéo dài trong 3 ngày đêm gây “đại lụt” ở nhiều địa phương, tuy không thiệt hại về người nhưng cuốn trôi nhiều tài sản, hoa màu của nhân dân. Trong đó có 3 tác nhân, người tiếp tay thiên tai chuốc đại họa cho người.

  22:02 | 13/06/2024
 • Hội An sắp khánh thành công viên sinh thái cộng đồng góp phần hồi sinh bãi biển Cửa Đại

  (Xây dựng) – Vào ngày 15/6, Doanh nghiệp xã hội Nghĩ về sân chơi trong phố (Think Playgrounds) cùng các đối tác, chính quyền thành phố Hội An, UBND phường Cửa Đại và cộng đồng sẽ tổ chức trao tặng công trình công viên sinh thái Cửa Đại nhân dịp sự kiện Festival biển Hội An.

  21:57 | 13/06/2024
 • Đả thông mặt bằng đầu tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn

  (Xây dựng) – Sự quyết liệt, đeo bám với thử thách của chính quyền huyện Tư Nghĩa kết hợp với sự đồng hành, thông suốt với chủ trương chung của người dân diện giải toả đã giúp mặt bằng đầu tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, đoạn qua xã Nghĩa Kỳ được đả thông. Việc tưởng chừng không thể đã được hoá giải, dự án trọng điểm quốc gia qua Quảng Ngãi vì thế mà không tiếp tục chậm trễ.

  21:34 | 13/06/2024
 • Đại tá Nguyễn Thành Long: “Đừng để cháy rồi mới tăng cường rà soát kiểm tra”

  (Xây dựng) - Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã liên tiếp xảy ra các vụ cháy thương tâm với loại hình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà cho thuê trọ, nhà ở kết hợp kinh doanh... Trong bối cảnh trên, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Đại tá, TS. Nguyễn Thành Long - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), trường Đại học PCCC để có thêm những phân tích cụ thể về nội dung đang rất được quan tâm này.

  18:01 | 13/06/2024
 • Bắc Giang: Bàn giao hơn 200 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo

  (Xây dựng) – Kể từ khi triển khai Kế hoạch vận động, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn tỉnh; đến nay, tỉnh Bắc Giang đã bàn giao được hơn 200 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo.

  17:34 | 13/06/2024
 • Nguy cơ hỏa hoạn rình rập trong ngõ hẻm Hà Nội

  (Xây dựng) - Sâu trong những con ngõ nhỏ của Hà Nội, hàng loạt ngôi nhà, khu trọ, loại hình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ san sát nhau, ẩn chứa những nguy cơ về hoả hoạn.

  17:25 | 13/06/2024
 • Giảm giá vé tàu cho học sinh, sinh viên nhập học

  (Xây dựng) - Từ nay tới hết ngày 31/10, học sinh đi thi và nhập học vào các trường đại học, học viện, Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề sẽ được giảm 10% giá vé trên tất cả các đoàn tàu.

  17:16 | 13/06/2024
 • Cần Thơ: Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng

  (Xây dựng) – UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 1324/QĐ-UBND thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xây dựng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND thành phố Cần Thơ.

  16:53 | 13/06/2024
 • Nam Định: Dự án tuyến đường bộ ven biển sẽ đưa vào khai thác sử dụng từ ngày 30/6

  (Xây dựng) - Dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Nam Định có tổng mức đầu tư gần 2.700 tỷ đồng, có điểm đầu kết nối với dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình tại Km0+00 (đê hữu sông Hồng, xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy), điểm cuối kết nối với dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Ninh Bình tại Km65+580 (bờ tả sông Đáy, đê biển xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng).

  16:15 | 13/06/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load