Thứ hai 22/04/2024 19:03 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thái Nguyên: Nhiều mục tiêu cho phát triển đô thị bền vững

14:40 | 17/02/2024

(Xây dựng) - Đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa, phát triển đô thị theo mạng lưới, hình thành một số đô thị, chuỗi đô thị động lực, thông minh kết nối với khu vực là một trong những mục tiêu mà Thái Nguyên đang hướng tới.

Thái Nguyên: Nhiều mục tiêu cho phát triển đô thị bền vững
Thái Nguyên là một trong những tỉnh có tốc độ đô thị hóa cao của cả nước.

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ và Chương trình hành động số 21-Ctr/TU ngày 13/04/2022 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045, UBND tỉnh Thái Nguyên chủ động đề ra một số mục tiêu cụ thể nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị về vai trò, nội dung, tầm quan trọng của công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị của tỉnh.

Theo đó, Thái Nguyên đề ra mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 45%, đến năm 2030 đạt trên 60%. Tỉ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh đạt trên 7% vào năm 2025, đến năm 2030 đạt trên 10%.

Theo kế hoạch, đến năm 2025 toàn tỉnh có 17 đô thị gồm: Thành phố Thái Nguyên (đô thị loại I); thành phố Sông Công (II); thành phố Phổ Yên (II); thị trấn Hùng Sơn (IV), thị trấn Quân Chu (V), đô thị mới Yên Lãng (V), đô thị mới Cù Vân (V) thuộc huyện Đại Từ; thị trấn Hương Sơn (V), đô thị mới Điềm Thụy (V) thuộc huyện Phú Bình; thị trấn Trại Cau (V), thị trấn Sông Cầu (V); thị trấn Hóa Thượng (IV) thuộc huyện Đồng Hỷ; thị trấn Đu (IV), thị trấn Giang Tiên (V) thuộc huyện Phú Lương; thị trấn Chợ Chu (IV) thuộc huyện Định Hóa; thị trấn Đình Cả (V), đô thị mới La Hiên (V) thuộc huyện Võ Nhai.

Thái Nguyên: Nhiều mục tiêu cho phát triển đô thị bền vững
Hệ thống hạ tầng giao thông được chú trọng đầu tư đồng bộ là điều kiện quan trọng cho Thái Nguyên phát triển hệ thống đô thị bền vững.

Đến năm 2030 toàn tỉnh có 15 đô thị gồm: Thành phố Thái Nguyên (I); thành phố Sông Công (II); thành phố Phổ Yên (II) - phấn đấu cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I; thị xã Đại Từ (IV); thị xã Phú Bình (IV); thị trấn Trại Cau (V), thị trấn Sông Cầu (V); thị trấn Hóa Thượng (IV), đô thị mới Quang Sơn (V) thuộc huyện Đồng Hỷ; thị trấn Đu (IV), thị trấn Giang Tiên (V) thuộc huyện Phú Lương; thị trấn Chợ Chu (IV), đô thị mới Bình Yên (V) thuộc huyện Định Hóa; thị trấn Đình Cả (V), đô thị mới La Hiên (V) thuộc huyện Võ Nhai.

Đến năm 2025, 100% các đô thị hiện có và đô thị mới có quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, chương trình cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và phát triển đô thị theo quy định. Bảo đảm 100% đô thị từ loại III trở lên hoàn thiện tiêu chí phân loại đô thị về cơ sở hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng về y tế, giáo dục, đào tạo và công trình văn hóa cấp đô thị.

Tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đạt khoảng 11 - 16% vào năm 2025, 16 - 26% vào năm 2030. Diện tích cây xanh bình quân trên mỗi người dân đô thị đạt khoảng 6 - 8m2 vào năm 2025, khoảng 8 - 10m2 vào năm 2030. Diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị đạt tối thiểu 28m2 vào năm 2025, đến năm 2030 đạt tối thiểu 32m2.

Thái Nguyên: Nhiều mục tiêu cho phát triển đô thị bền vững
Thái Nguyên đặt mục tiêu xây dựng phát triển đô thị theo hướng xanh - thông minh - bền vững.

Đến năm 2025, hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ đến 100% hộ gia đình tại đô thị; phổ cập dịch vụ mạng di động 4G, 5G và điện thoại thông minh; tỷ lệ dân số trưởng thành tại đô thị có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%. Đến năm 2030, phổ cập dịch vụ mạng Internet băng rộng cáp quang, phổ cập dịch vụ mạng di động 5G, tỷ lệ dân số trưởng thành tại đô thị có tài khoản thanh toán điện tử trên 80%.

Kinh tế khu vực đô thị đóng góp vào GDP của tỉnh khoảng 75% vào năm 2025 và khoảng 85% vào năm 2030. Việc phát triển đô thị phải gắn với mục tiêu xây dựng đô thị xanh - thông minh - bền vững.

Việt Hoan

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load