Thứ hai 15/07/2024 08:58 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thái Nguyên: Chú trọng công tác đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng

09:30 | 10/07/2024

(Xây dựng) - Thực hiện Văn bản số 2033/BXD-GĐ ngày 14/5/2024 của Bộ Xây dựng về việc đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng, UBND tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh triển khai, thực hiện nghiêm túc nội dung này.

Thái Nguyên: Chú trọng công tác đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng
Với sức thu hút đầu tư, phát triển mạnh mẽ như tỉnh Thái Nguyên hiện nay, hoạt động xây dựng diễn ra rất sôi động.

Theo đó, thời gian gần đây, tại một số địa phương trên cả nước xảy ra sự cố gây mất an toàn lao động nghiêm trọng liên quan đến hoạt động xây dựng, sửa chữa, vận hành thiết bị công nghệ gây thiệt hại lớn về người và tài sản, để lại hậu quả lâu dài cho gia đình và xã hội. Công tác thi công xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng là một trong các ngành, nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động do hoạt động thi công xây dựng công trình không theo quy trình nhất định, luôn thay đổi về không gian, địa điểm làm việc, điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, người lao động chịu nhiều yếu tố bất lợi, rủi ro trong quá trình làm việc.

Chính vì vậy mà trong văn bản chỉ đạo của mình, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thái Nguyên tham gia hoạt động xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng, các cơ sở sản xuất công nghiệp với nhiều máy, thiết bị quy mô lớn thực hiện ngay các nội dung.

Cụ thể, đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân nêu trên, theo chức năng nhiệm vụ được giao: Tăng cường tổ chức kiểm tra kết hợp với tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện các quy định pháp luật, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong hoạt động xây dựng (lưu ý việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN: 05/2012/BLĐTBXH về an toàn lao động trong khai thác và chế biến đá), vận hành, sửa chữa máy, thiết bị công nghệ và quy trình xử lý sự cố tại nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng trên địa bàn.

Cương quyết dừng thi công xây dựng, dừng sản xuất nếu phát hiện các vi phạm quy định về an toàn lao động có nguy cơ gây mất an toàn trên công trường xây dựng hoặc tại nhà máy sản xuất; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Tiếp tục tăng cường, rà soát việc triển khai thực hiện công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Văn bản: số 217/UBND-CNN&XD ngày 17/01/2023 về việc tăng cường công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (triển khai nội dung yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 63/BXD-GĐ ngày 06/01/2023); số 1572/UBND-CNN&XD ngày 01/4/2024 về thực hiện nội dung yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 1304/BXD-GĐ ngày 27/3/2024 triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2024.

Thái Nguyên: Chú trọng công tác đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng
Các tổ chức, cá nhân cơ bản chấp hành nghiêm các quy định về an toàn lao động trong quá trình xây dựng, nhất là các công trình xây dựng lớn.

Đối với các chủ đầu tư dự án; các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng, các cơ sở sản xuất công nghiệp với nhiều máy, thiết bị quy mô lớn tăng cường thực hiện tốt công tác an toàn xây dựng (ATXD): Kiện toàn hệ thống quản lý công tác ATXD đảm bảo đủ năng lực theo quy định của pháp luật; quy định trách nhiệm về ATXD đến từng bộ phận, tổ, đội và các cá nhân quản lý, trực tiếp thi công, sản xuất; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, huấn luyện về ATXD, nâng cao nhận thức, sự tuân thủ pháp luật về ATXD sâu rộng đến từng bộ phận, tổ, đội và người lao động.

Rà soát các quy định, quy trình, biện pháp ATXD, quy trình sản xuất của đơn vị đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, các tiêu chuẩn áp dụng, các chuẩn kỹ thuật về ATXD hiện hành; Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATXD tại đơn vị, nhằm chủ động kiểm soát, phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm, ngăn ngừa các nguy cơ gây tai nạn lao động trên công trường, trong nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng.

Đối với công tác bảo trì công trình xây dựng, dây chuyền công nghệ, phải rà soát, hoàn thiện quy trình, biện pháp đảm bảo ATXD trong quá trình duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa.

Việt Hoan

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load