Thứ năm 18/08/2022 20:11 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thái Nguyên: Chấm dứt thực hiện 2 dự án BT do nhiều vướng mắc, tồn tại

12:10 | 28/06/2022

(Xây dựng) - Tại Kỳ họp thứ sáu vừa được tổ chức, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã có Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết đã ban hành trước đó quyết định chủ trương đầu tư 2 dự án theo hình thức BT là Dự án đường đô thị dọc sông Công và Dự án xây dựng tuyến đường Trần Phú.

thai nguyen cham dut thuc hien 2 du an bt do nhieu vuong mac ton tai
Các dự án trọng điểm đang góp phần thay đổi bộ mặt đô thị thành phố Sông Công.

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên: Việc ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 27/3/2019 và Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh để đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, làm cơ sở để UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ và giải quyết những tồn tại, vướng mắc của các dự án theo đúng quy định của pháp luật bởi hiện nay Quốc hội đã ban hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Theo quy định tại Luật này, hình thức đầu tư xây dựng - chuyển giao (BT) không còn được thực hiện. Trong khi đó, các dự án nêu trên thuộc trường hợp chuyển tiếp, thực hiện tại thời điểm giao thời giữa Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Nghị định hướng dẫn thi hành nên phát sinh nhiều vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện các bước tiếp theo, đặc biệt là việc giao quỹ đất đối ứng để thanh toán cho dự án BT.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Nguyên, cả hai dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước trước thời điểm Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 có hiệu lực thi hành, đã có báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư, đề nghị UBND tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Quá trình triển khai dự án gặp nhiều vướng mắc, tồn tại; ngày 5/5/2022, đại diện UBND thành phố Sông Công và Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Hợp Lực, Liên danh Công ty Cổ phần - Tổng Công ty xây dựng và thương mại Xuân Mai và Công ty TNHH Mạnh Cường đã có cuộc làm việc “thống nhất chấm dứt không thực hiện dự án” và “xin rút khỏi danh sách đề nghị nhà đầu tư trúng thầu thực hiện dự án” với lý do: Quy định của pháp luật về thực hiện dự án BT có sự thay đổi và UBND thành phố Sông Công đề nghị chuyển đổi hình thức đầu tư.

Được biết, trước đó ngày 27/3/2019, HĐND tỉnh Thái Nguyên ban hành Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường đô thị dọc Sông Cổng, thành phố Sông Công theo hình thức PPP - Hợp đồng BT. UBND tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 2125/QĐ-UBND ngày 14/7/2020; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng tại Quyết định số 2959/QĐ-UBND ngày 20/9/2020; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư tại Quyết định số 3335/QĐ-UBND ngày 16/10/2020. Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Hợp Lực là đơn vị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của dự án theo Thông báo số 132/TB-QLDA ngày 26/3/2021 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sông Công.

Cùng ngày 27/3/2019, HĐND tỉnh Thái Nguyên ban hành Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường Trần Phú, phường Cải Đan, thành phố Sông Công theo hình thức PPP - Hợp đồng BT. UBND tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 2475/QĐ-UBND ngày 8/8/2019; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng tại Quyết định số 3713/QĐ-UBND ngày 25/11/2020; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư tại Quyết định số 3779/QĐ-UBND ngày 30/11/2020.

Liên danh nhà đầu tư Công ty Cổ phần Tổng công ty xây dựng và thương mại Xuân Mai và Công ty TNHH Mạnh Cường là đơn vị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của dự án theo Thông báo số 131/TB-QLDA ngày 26/3/2021 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sông Công.

Thái Nguyên Nhân

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load