Thứ bảy 13/07/2024 20:16 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Tăng cường công tác quản lý nhà ở và thị trường bất động sản

21:30 | 19/10/2023

(Xây dựng) – Trong 9 tháng đầu năm 2023, Bộ Xây dựng đã triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bất động sản (BĐS) và nhà ở, tiến tới tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển thị trường.

Tăng cường công tác quản lý nhà ở và thị trường bất động sản
Bộ Xây dựng đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt về nhà ở và thị trường bất động sản (Ảnh minh họa).

Đôn đốc quản lý và phát triển dự án

Thời gian qua, Bộ Xây dựng đã đã tích cực phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH) cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”. Ngày 19/5/2023, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện Đề án.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn cả nước đã hoàn thành 46 dự án NƠXH, quy mô xây dựng 20.210 căn; đã cấp phép và đang triển khai xây dựng 110 dự án với quy mô 100.213 căn, ngoài ra đã chấp thuận chủ trương đầu tư 309 dự án với quy mô 292.422 căn.

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ, đối với việc giải ngân gói hỗ trợ cho chủ đầu tư dự án NƠXH, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ, Bộ đã 3 lần công bố danh mục các dự án đủ điều kiện được vay trên Cổng thông tin điện tử của Bộ. Bên cạnh đó, gửi Ngân hàng Nhà nước với số lượng 24 dự án NƠXH, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ đủ điều kiện, với quy mô 20.188 căn hộ, tổng mức đầu tư 19.014 tỷ đồng và nhu cầu vay vốn theo đề xuất của các địa phương khoảng 7.516 tỷ đồng.

Bộ cũng đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn đối tượng, điều kiện của khách hàng và chủ đầu tư dự án NƠXH, nhà ở công nhân và cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ được vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng thông qua 4 Ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước; báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, đồng thời yêu cầu các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ.

Ngày 03/8/2023, tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường BĐS, Bộ Xây dựng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP...

Liên quan đến Chương trình hỗ trợ nhà ở, Bộ đã hoàn thiện dự thảo “Quyết định về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025”; tiếp tục phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các địa phương để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, Dự án 5 Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo giai đoạn 2021 - 2025.

Còn trong công tác quản lý, vận hành và cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, Bộ Xây dựng liên tục có văn bản đôn đốc các địa phương khẩn trương thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, vận hành và cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Ngày 15/9/2023, Bộ ban hành Văn bản số 4157/BXD-QLN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, công trình có thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở sau khi xảy ra vụ cháy gây thiệt hại rất lớn về tài sản và tính mạng của người dân trong thời gian vừa qua.

Tiến tới ổn định, phát triển thị trường

Về quản lý thị trường BĐS, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Tổ công tác về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án BĐS cho địa phương, doanh nghiệp; ban hành nhiều Công điện chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong ngắn hạn cũng như lâu dài để tháo gỡ, thúc đẩy thị trường. Ngày 17/2/2023, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị tháo gỡ và thúc đẩy thị trường BĐS phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Tính đến nay, Tổ công tác đã nhận được 130 văn bản báo cáo khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội và người dân. Trong đó bao gồm 7 văn bản của 5 địa phương; 110 văn bản của 69 doanh nghiệp; 2 văn bản của Hiệp hội BĐS Thành phố Hồ Chí Minh và 11 văn bản của người dân liên quan đến 183 dự án BĐS.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Tổ công tác và Bộ Xây dựng đã xem xét, xử lý 123 văn bản, trong đó có 112 văn bản gửi UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc, hướng dẫn và đề nghị xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; có 11 văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị xem xét giải quyết, hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền…

Trong 3 tháng cuối năm 2023, Bộ Xây dựng sẽ chủ động tăng cường cộng tác phát triển nhà ở và thị trường BĐS. Theo đó, Bộ sẽ nghiên cứu soạn thảo các Nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi); trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tỷ lệ đối ứng vôn hỗ trợ từ ngân sách địa phương giai đoạn 2022 - 2025.

Đồng thời, Bộ sẽ triển khai các nhiệm vụ trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ; đôn đốc các địa phương tập trung triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thâp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”; tích cực phối hợp với các địa phương rà soát quỹ đất và đẩy mạnh phát triển NƠXH, nhà ở công nhân khu công nghiệp trên địa bàn, cải tạo nhà chung cư cũ.

Bộ sẽ khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường BĐS phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững như hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phát triển NƠXH, nguồn vốn, thông tin truyền thông hỗ trợ thị trường; rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án BĐS cho các địa phương, doanh nghiệp tại các tĩnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bên cạnh đó, tập trung phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai thực hiện Chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng và các gói tín dụng cụ thể để chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án NƠXH, nhà ở công nhân vay với lãi suất thấp hơn, khoảng từ 1,5 - 2% so với lãi suất cho vay trung dài hạn bình quân của các ngân hàng thương mại Nhà nước theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ.

Yến Mai

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load