Thứ ba 07/02/2023 22:40 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
  • Cần hiểu cho đúng về công tác cán bộ tại VICEM

    (Xây dựng) – Gần đây trên một tờ Tạp chí đã đăng tải bài viết của một tác giả nào đó nói về công tác tổ chức cán bộ tại VICEM, chủ yếu là đặt câu hỏi tại sao hơn ...

    12:11 | 30/09/2022
Đang tải ...

Tin bài cuối cùng