Chủ nhật 28/05/2023 06:21 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Tập huấn tuyên truyền phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng dân tộc thiểu số

16:00 | 26/12/2022

(Xây dựng) - Ngày 26/12, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi giai đoạn 2021 – 2025.

Tập huấn tuyên truyền phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng dân tộc thiểu số
Toàn cảnh Hội nghị.

Ông Đinh Xuân Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc nêu rõ những nguyên nhân chưa thực hiện được một số mục tiêu quan trọng Nghị quyết đã đề ra như một số chính sách chưa tạo động lực cho đồng bào DTTS vươn lên, tự lập trong cuộc sống; Cơ chế điều hành, phân công trách nhiệm giữa các cơ quan, tổ chức chưa rõ ràng, thiếu chặt chẽ trong việc thực hiện các chương trình, dự án; Quy trình thủ tục đầu tư công chưa phù hợp với điều kiện, đặc điểm, nhất là những vùng đặc biệt khó khăn…

Mặc dù đã được Đảng và Nhà nước quan tâm, hỗ trợ, đầu tư phát triển, nhưng do xuất phát điểm thấp nên vùng DTTS, miền núi đến nay vẫn tồn tại “5 nhất”: Địa bàn khó khăn nhất, chất lượng nguồn nhân lực thấp nhất, kinh tế xã hội phát triển thấp, tỷ lệ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản thấp nhất, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao nhất.

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 do Ủy ban Dân tộc, các bộ, ngành và UBND các tỉnh thành phố liên quan thực hiện nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, sắp xếp, ổn định dân cư, hỗ trợ học sinh, phổ biến kiến thức, hỗ trợ y tế… Chương trình gồm 10 Dự án thành phần trong đó có Dự án Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS, miền núi.

Thông qua hội nghị này sẽ giúp tăng cường hơn nữa sự hiểu biết của các phóng viên, nhà báo về mục tiêu, nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào tộc thiểu số và miền núi, tăng cường sự phối hợp và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý Nhà nước và các cơ quan báo chí. Từ đó, ngày càng nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin.

Lê Mỹ

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load