Thứ sáu 01/03/2024 07:41 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Sông Mã (Sơn La): Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới

22:32 | 28/11/2023

(Xây dựng) - Thời gian qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, huyện Sông Mã (Sơn La) đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí về thực hiện chương trình nông thôn mới (NTM). Nhờ đó, vùng đất biên giới ngày càng thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Sông Mã (Sơn La): Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới
Huyện Sông Mã đang tập trung chỉ đạo nhân dân đẩy nhanh tiến đô thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM.

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm

Sông Mã là huyện miền núi, biên giới của tỉnh Sơn La, cách trung tâm thành phố 110km về phía Nam theo trục Quốc Lộ 4G, phía Bắc giáp huyện Thuận Châu, phía Đông giáp huyện Mai Sơn, phía Nam giáp nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào và huyện Sốp Cộp, phía Tây giáp tỉnh Điện Biên.

Bước vào xây dựng NTM mới, huyện Sông Mã luôn xác định đó là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng, củng cố các tiêu chí NTM đảm bảo bền vững. Đến nay, kết quả thực hiện theo bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM gồm (xã Chiềng Sơ; Chiềng Khương, Mường Lầm) và có 15 xã đạt từ 10-14 tiêu chí. Năm 2023, có 2 đạt chuẩn NTM gồm (xã Mường Sai đạt 11/19 tiêu chí, 37/57 chỉ tiêu đạt; xã Mường Hung đạt 14/19 tiêu chí, 48/57 chỉ tiêu đạt.

Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, huyện Sông Mã có 3 xã đạt chuẩn NTM. Ngày 10/7/2023 huyện có Công văn số 1550/UBND-NN về việc đăng ký xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao năm 2024-2025 (có xã Chiềng Khương đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024, đến tháng 9/2023 xã Chiềng Khương mới đạt 12/19 tiêu chí nâng cao, đạt 63/75 chỉ tiêu). Đối với các xã chưa đạt chuẩn NTM, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền truyền; huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Tiến Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Mã cho biết, xây dựng NTM phải trở thành nhiệm vụ chính trị của địa phương và các cơ quan có liên quan. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục thực hiện cuộc vận động xã hội sâu, rộng về xây dựng NTM, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tăng cường vai trò của các hội, tổ chức chính trị - xã hội... doanh nghiệp huy động hết khả năng, phát huy sức mạnh tổng hợp, xã hội hóa, thu hút các nguồn lực để xây dựng NTM.

Những năm qua, huyện đã đưa sản xuất nông nghiệp chuyển biến tích cực theo hướng tập trung ứng dụng công nghệ cao, trong đó có 48 hợp tác xã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Đưa sản phẩm nhãn quả tươi, long nhãn, xoài, bưởi... đó là một số sản phẩm chủ lực của huyện cho giá trị kinh tế cao góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra, huyện phát động phong trào Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025, Ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 28/3/2023 về triển khai thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) năm 2023 trên địa bàn. Hiện nay, huyện có 3 sản phẩm OCOP trong đó có 1 sản phẩm xếp hạng 4 sao, 2 sản phẩm xếp hạng 3 sao.

Bên cạnh đó, về chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Huyện đã trình UBND tỉnh giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng, vận hành khai thác các công trình cấp nước tập trung nông thôn trên địa bàn; tỷ lệ dân số khu vực nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, tỷ lệ dân số khu vực nông thôn sử dụng nước sạch đạt 61,6%.

Ngoài ra, huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt Quyết định số 922/QĐ-TTg, ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021-2025.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được còn tồn tại những khó khăn như: Công tác hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, tham mưu các giải pháp thực hiện tiêu chí của các thành viên phụ trách các tiêu chí NTM chưa thường xuyên, kịp thời; chưa bám sát yêu cầu đề cương biểu mẫu, thiếu nội dung số liệu cụ thể, còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện; điều chỉnh lập và quản lý quy hoạch, đề án khi đến hạn theo quy định.

Sông Mã (Sơn La): Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới
Sông Mã quy hoạch nhằm nâng cao đời sống kinh tế - xã hội nông thôn gắn với quá trình đô thị hóa.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả xây dựng NTM

Thời gian qua, huyện đã thực hiện xây dựng NTM theo quy hoạch nhằm nâng cao đời sống kinh tế - xã hội nông thôn gắn với quá trình đô thị hóa theo quy định pháp luật về quy hoạch, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, huyện có 18/18 xã đạt tiêu chí về quy hoạch.

Cùng với tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền. Huyện tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn xã, hạ tầng giao thông kết nối liên xã, liên huyện. Trong 9 tháng đầu năm huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phụ trách tiêu chí về giao thông rà soát các tuyến đường xã dự kiến lên xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 -2025 xây dựng dự toán chi tiết để đưa vào kế hoạch đầu tư của huyện, đến nay đã có 3/18 xã đạt tiêu chí về giao thông.

Về xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất văn hóa thể thao cấp xã, bản, toàn huyện có 3/18 xã đạt tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa; xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn đảm bảo lưu thông hàng hóa và phục vụ nhu cầu của người dân; có 18/18 xã đạt tiêu chí về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; xây dựng, hoàn thiện các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, đảm bảo chất lượng đạt chuẩn theo quy định.

Bên cạnh đó, về nông nghiệp, phát triển nông thôn được huyện triển khai mạnh mẽ chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm nâng cao giá trị gia tăng, tính đến nay huyện đã có 03 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP từ 3 đến 4 sao; phối hợp các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã; có 61 hợp tác xã đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo cho người lao động nông thôn.

Đặc biệt, huyện đã triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ nhà ở, xóa nhà tạm, nhà dột nát. Toàn huyện có 3/18 xã đạt tiêu chí về nghèo đa chiều; kết quả năm 2022 trên địa bàn 18 xã có 21,39% hộ nghèo và 13,46% hộ cận nghèo. Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thông theo hướng bền vững gắn với phát triển du lịch nông thôn.

Anh Lò Văn Phương - người dân bản Nà Ban, xã Chiềng Phung chia sẻ, nhờ tuyên truyền vận động của chính quyền về nghĩa vụ và lợi ích từ nông thôn mới, tôi đã hiểu và tham gia góp công đổ đường bê tông hóa, cứng hóa đường giao thông nông thôn vào bản.

Ông Nguyễn Chí Thành - quyền Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện cho hay, huyện đã tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình hạ tầng nông thôn trước hết phục vụ nhu cầu dân sinh sau đó là những công trình phục vụ sản xuất theo hướng ưu tiên bao gồm: Xã hội hóa các công trình nước sạch, đầu tư xây dựng các công trình vệ sinh môi trường nông thôn, trạm y tế, trường học, điện, đường giao thông; trung tâm văn hóa cộng đồng, chợ, thủy lợi, các mô hình phát triển sản xuất hiệu quả kinh tế cao.

Phượng Nguyễn

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load