Chủ nhật 03/03/2024 15:46 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Sở Xây dựng Cần Thơ: Thông tin gói tín dụng 120.000 tỷ chương trình cho vay nhà ở xã hội

11:18 | 05/12/2023

(Xây dựng) – Sở Xây dựng Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 3898/SXD-QLN về việc thông tin gói tín dụng 120.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ, gửi: Các Sở, ngành thành phố Cần Thơ; Công an thành phố Cần Thơ; Bộ chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ; Liên đoàn lao động thành phố Cần Thơ; Hiệp hội Bất động sản thành phố Cần Thơ; Chủ đầu tư các nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; Chủ đầu tư các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư…

Sở Xây dựng Cần Thơ: Thông tin gói tín dụng 120.000 tỷ chương trình cho vay nhà ở xã hội
Trụ sở Sở Xây dựng Cần Thơ.

Sở Xây dựng Cần Thơ cho biết thực hiện Công văn số 3384/UBND-XDĐT ngày 08/9/2023 của UBND thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư.

Thực hiện Công văn số 4502/UBND-XDĐT ngày 03/11/2023 của UBND thành phố Cần Thơ về việc giao Sở Xây dựng tiếp tục triển khai thực hiện ý kiến của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1551/BXD-QLN ngày 20/4/2023 hướng dẫn về xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư.

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Xây dựng và chỉ đạo của UBND TP. Cần Thơ, Sở Xây dựng thông tin về các điều kiện, tiêu chí để các Chủ đầu tư, người mua nhà tham khảo và đăng ký tham gia gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, như sau:

Các quy định của pháp luật về tín dụng về cho vay, lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi: Được thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 2308/NHNN-TD ngày 01/4/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư.

Đối tượng bao gồm:

Đối với đối tượng cá nhân: Trường hợp mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân (nhà ở xã hội tại khu công nghiệp) theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Nhà ở 2014, theo đó đối tượng được vay vốn là các đối tượng quy định tại các Khoản 1, 4, 5, 6, 7, 8 và 10 Điều 49 của Luật Nhà ở: Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật Nhà ở; Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Sở Xây dựng Cần Thơ: Thông tin gói tín dụng 120.000 tỷ chương trình cho vay nhà ở xã hội
Nhà ở xã hội Khu đô thị mới Hồng Loan.

Trường hợp mua nhà ở tại các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, cụ thể là: chủ sở hữu nhà chung cư được bố trí tái định cư mà phải nộp thêm tiền chênh lệch diện tích thì được vay vốn tại tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính đang hoạt động tại Việt Nam.

Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, dự án nhà ở công nhân (nhà ở xã hội tại khu công nghiệp), dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư theo quy định pháp luật về nhà ở. Thời gian triển khai: Thời hạn giải ngân của Chương trình đến khi doanh số giải ngân đạt 120.000 tỷ đồng nhưng không quá ngày 31/12/2030.

Điều kiện, tiêu chí: Ngoài việc đảm bảo các điều kiện, tiêu chí theo quy định pháp luật về tín dụng do Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thì đối tượng được vay chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng thời phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chí sau:

Đối với đối tượng là cá nhân: Đối với đối tượng mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân (nhà ở xã hội tại khu công nghiệp) phải có hợp đồng mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư theo quy định pháp luật về nhà ở. Đối với đối tượng được bố trí tái định cư trong dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thì phải có hợp đồng mua, nhà ở, công trình xây dựng bố trí tái định cư theo quy định pháp luật về nhà ở. Hồ sơ vay vốn đối với đối tượng cá nhân sẽ do chủ đầu tư nhà ở xã hội hướng dẫn khi đăng ký mua nhà ở xã hội.

Đối với đối tượng là chủ đầu tư dự án: Chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư phải có trong danh mục các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân (nhà ở xã hội tại khu công nghiệp), cải tạo, xây dựng lại chung cư do UBND thành phố công bố và phải đảm bảo các điều kiện (Đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân: đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về nhà ở; đã có quyết định giao đất hoặc đã có quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và đã hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng; đã được cấp phép xây dựng hoặc được miễn cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật xây dựng; Đối với dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư: đã có chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; các thông tin khác theo quy định của pháp luật có liên quan).

Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ là nguồn lực rất lớn của để đồng hành cùng các doanh nghiệp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lãnh mạnh, bền vững; Cũng như góp phần hoàn thành mục tiêu 01 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 theo Quyết định 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 của Thủ tướng. Vì vậy, để nhằm triển khai hiệu quả thông tin về chương trình tín dụng, Sở Xây dựng kính đề nghị:

Sở Thông tin và truyền thông, Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ: Hỗ trợ công bố thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sở Kế hoạch và đầu tư: thông tin về chương trình tín dụng đến các nhà đầu tư khi có nhu cầu đăng ký đầu tư về lĩnh vực nhà ở xã hội. Công an thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố: thông tin tuyên truyền về gói tín dụng ưu đãi đến các cán bộ, chiến sĩ, người lao động thuộc phạm vi quản lý, để đăng ký vay vốn mua nhà ở xã hội nếu có nhu cầu. Liên đoàn lao động thành phố: hỗ trợ phối hợp cung cấp thông tin về gói tín dụng ưu đãi đến các đơn vị là doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để tuyên truyền người lao động có nhu cầu đăng ký vay vốn để mua nhà ở xã hội; Hoặc Doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân (nếu đủ điều kiện làm Chủ đầu tư). Các Sở, ban, ngành có liên quan trên địa bàn thành phố: thông tin tuyên truyền về gói tín dụng ưu đãi đến các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý, để đăng ký vay vốn mua nhà ở xã hội nếu có nhu cầu.

Hiệp hội bất động sản thành phố Cần Thơ thông báo nội dung của gói tín dụng đến các doanh nghiệp bất động sản trong hiệp hội được biết và đăng ký vay vốn để đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội. Chủ đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư có được biết thông tin và đăng ký nếu có nhu cầu.

Đề nghị các chủ đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư có nhu cầu vay vốn gói tín dụng 120.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ, có văn bản (kèm hồ sơ pháp lý và biểu mẫu) gửi về gửi về Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ địa chỉ 25 Ngô Hữu Hạnh, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ để tổng hợp báo cáo UBND thành phố Cần Thơ theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load