Chủ nhật 17/10/2021 04:37 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Sở Xây dựng Cần Thơ được làm đại diện chủ sở hữu Công trình hệ thống thoát nước và nhà máy xử lý nước thải

19:52 | 09/07/2021

(Xây dựng) – UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số: 1418/QĐ-UBND Về việc ủy quyền Sở Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu Công trình hệ thống thoát nước và nhà máy xử lý nước thải thành phố Cần Thơ, công suất 30.000m3/ngày đêm.

so xay dung can tho duoc lam dai dien chu so huu cong trinh he thong thoat nuoc va nha may xu ly nuoc thai
Nước thải từ các phường Ninh Kiều được bơm về nhà máy xử lý nước thải.

Sở Xây dựng Cần Thơ đại diện chủ sở hữu Công trình…

Quyết định UBND thành phố Cần Thơ đã ủy quyền Sở Xây dựng Cần Thơ làm đại diện sở hữu Công trình hệ thống thoát nước và nhà máy xử lý nước thải thành phố Cần Thơ, công suất 30.000m3/ngày đêm đã được phê duyệt quyết toàn dự án hoàn thành tại Quyết định số 2081/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ. Sở Xây dựng thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của sở hữu đối với Công trình thoát nước và nhà máy xử lý nước thải thành phố Cần Thơ, công suất 30.000m3/ngày đêm theo quy định tại Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 do UBND thành phố ban hành quy định quản lý hệ thống thoát nước và xử lý nước thải và các quy định pháp luật khác có liên quan.

so xay dung can tho duoc lam dai dien chu so huu cong trinh he thong thoat nuoc va nha may xu ly nuoc thai
Hệ thống nước thải đi qua các khâu xử lý.

Trước đó, ngày 25/5/2021, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ đã có Tờ trình số 1476/TTr-SXD Về việc ban hành Quyết định ủy quyền Sở Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu Công trình hệ thống thoát nước và nhà máy xử lý nước thải thành phố Cần Thơ, công suất 30.000m3/ngày đêm, trình UBND thành phố Cần Thơ.

so xay dung can tho duoc lam dai dien chu so huu cong trinh he thong thoat nuoc va nha may xu ly nuoc thai
Hồ vi sinh xử lý nước thải.

Tờ trình của Sở Xây dựng cho biết ngày 09/3/2021, Sở Xây dựng đã có Công văn số 603/SXD-HTKT phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường Cần Thơ, để xem xét góp ý dự thảo Quyết định ủy quyền Sở Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu Công trình hệ thống nước thoát nước và nhà máy nước thải thành phố Cần Thơ, công suất 30.000m3/ngày đêm (thuộc Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cần Thơ đã được UBND thành phố Cần Thơ phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 2801/QĐ-UBND ngày 07/12/2020). Đến nay, Sở Xây dựng đã nhận được các ý kiến góp ý và tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định ủy quyền Sở Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu Công trình hệ thống thoát nước và nhà máy xử lý nước thải thành phố Cần Thơ, công suất 30.000m3/ngày đêm theo các ý kiến của các sở liên quan.

so xay dung can tho duoc lam dai dien chu so huu cong trinh he thong thoat nuoc va nha may xu ly nuoc thai
Nước thải sau khi xử lý được đưa vào ao nuôi cá trước khi cho ra sông Hậu.

Để làm cơ sở triển khai thực hiện, Sở Xây dựng kính trình UBND thành phố Cần Thơ xem xét, phê duyệt Quyết định ủy quyền Sở Xây dựng làm đại diên chủ sở hữu Công trình hệ thống thoát nước và nhà máy xử lý nước thải thành phố Cần Thơ, công suất 30.000m3/ngày đêm.

Theo Quyết định số 2081/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, Dự án Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cần Thơ được xây dựng tại quận Ninh Kiều và quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, Công ty Cổ phần cấp thoát nước Cần Thơ chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự án 2003-2018. Nguồn vốn đầu tư bao gồm nguồn vốn ODA (của Chính phủ Đức thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức-KFW) và ngân sách nhà nước. Tổng vốn đầu tư: 455.501.670.796 đồng, trong đó, vốn ODA là 266.173.293.772 đồng, tương đương 10.417.973,56 Euro) và vốn ngân sách 189.328.377.024 đồng. Quyết định UBND thành phố Cần Thơ giao Sở Xây dựng tiếp nhận và được phép ghi tăng tài sản 455.501.670.796 đồng.

Nhà máy xử lý nước thải đạt nước thải ra môi trường cột A

Sở Xây dựng Cần Thơ cho biết, theo Dự án được duyệt, phạm vi thu gom và xử lý nước thải của Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cần Thơ, bao gồm 10/13 phường thuộc quận Ninh Kiều: An Lạc (nay sáp nhập vào phường Tân An), An Cư, An Hội (nay sáp nhập vào phường Tân An), An Phú, An Nghiệp, An Hòa, Tân An, Cái Khế, Thới Bình, Xuân Khánh. Công suất xử lý: 30.000m3/ngày đêm. Quy mô dự án: 249.162.9m2 (khoảng 25ha); Diện tích khu xử lý nước thải: 54.081m2; Diện tích xây dựng: 63.740m2. Nhà máy xử lý nước thải được xây dựng tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng.

so xay dung can tho duoc lam dai dien chu so huu cong trinh he thong thoat nuoc va nha may xu ly nuoc thai
Nước thải đã xử lý trước khi đưa ra sông Hậu, nơi đây có lắp đậy.

Dự án đã được Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng tại Biên bản số 733/SXD-CCGĐXD ngày 25/11/2019 của Sở Xây dựng Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. Đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép xả thải theo quy định tại Giấy phép số 2025/GP-BTNMT ngày 05 tháng 8 năm 2019.

UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành, công bố định mức, đơn giá vận hành nhà máy tại Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2019 về việc Công bố Định mức dự toán công tác quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng các hạng mục thuộc dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cần Thơ; Quyết định số 2080/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2019 về việc Công bố Đơn giá dự toán công tác quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng các hạng mục thuộc Dự án.

Đến nay, Dự án đã hoàn thành và phê duyệt quyết toán dự án tại Quyết định số 2801/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cần Thơ. Hiện nay, Sở Xây dựng đang phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ và các đơn vị liên quan để tiến hành nhận bàn giao hồ sơ, tài liệu và tài sản hệ thống thoát nước và nhà máy xử lý nước thải công suất 30.000 m3/ ngày đêm đã được quyết toán để quản lý và tiến hành lựa chọn đơn vị vận hành, bảo trì, bảo dưỡng các hạng mục đã được đầu tư theo quy định.

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đang tiến hành vận hành, bảo trì bảo dưỡng hệ thống thoát nước và nhà máy xử lý nước thải thành phố Cần Thơ, công suất 30.000 m3/ ngày đêm đến khi lựa chọn được đơn vị quản lý, vận hành chính thức theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Thông báo Kết luận số 21/TB-VPUB ngày 28 tháng 01 năm 2019 và Công văn số 2482/UBND-XDĐT ngày 18/8/2020 của UBND thành phố về việc Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cần Thơ.

Nhà máy xử lý nước thải thành phố Cần Thơ xả thải theo Giấy phép số 2025/GP-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 05 tháng 8 năm 2019, dự án trước đây được phê duyệt thời điểm năm 2002 quy định xả thải ra môi trường là cột B, do đó trong quá trình vận hành hiện nay phải xử lý bổ sung nhằm để đảm bảo thoát nước thải ra môi trường theo quy định cấp giấy phép là cột A. Ngoài ra nhằm để đảm bảo vận hành dự án nhà máy xử lý nước thải hoàn chỉnh theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được UBND thành phố Cần Thơ phê duyệt tại Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 theo đó trong quá trình vận hành đề nghị dự án phải xây dựng thêm các hạn mục công trình xử lý nước thải sinh hoạt, công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường khác (nếu có).

so xay dung can tho duoc lam dai dien chu so huu cong trinh he thong thoat nuoc va nha may xu ly nuoc thai
Hệ thống nước thải qua các bể chứa lắng lọc xử lý.

Từ nguyên nhân trên để đảm bảo vận hành nhà máy ổn định, bền vững khi xả thải ra môi trường đạt mức cột A theo quy định, ngày 30 tháng 10 năm 2019 UBND thành phố Cần Thơ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng chất lượng nước thải sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải thành phố Cần Thơ từ cột B lên cột A theo QCVN 40:2011/BTNMT tại Quyết định số 2628/QĐ-UBND, với tổng mức đầu tư là 36.324.696.000 đồng, chủ đầu tư Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, thời gian thực hiện dự án năm 2020-2022, hiện nay Sở Xây dựng đang triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load