Thứ sáu 06/08/2021 06:06 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Sở Xây dựng Bình Thuận lên kế hoạch tuyên truyền hoạt động 6 tháng cuối năm 2021

15:03 | 13/06/2021

(Xây dựng) – Nhằm thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về lĩnh vực chuyên ngành Xây dựng. Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền hoạt động 6 tháng cuối năm 2021.

so xay dung binh thuan len ke hoach tuyen truyen hoat dong 6 thang cuoi nam 2021
Tập trung làm nổi bật những thành tựu, đột phá trong công tác xây dựng.

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV theo nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Kế hoạch số 951/KH-UBND ngày 23/3 và Chương trình hành động số 968/CTr-UBND ngày 24/3 triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế trên địa bàn tỉnh nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phầnthực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã xác định trong Nghị quyết Đại hội.

Tuyên truyền về các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành trong 6 tháng cuối năm 2021 giao Sở Xây dựng thực hiện theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh như: Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 22/01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IV); Chương trình công tác quý II năm 2021 của UBND tỉnh tại Chương trình số 1554/CTr-UBND.

Ngày 06/5/2021; Kết luận số 165-KL/TU ngày 14/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh quý I/2021; Kết luận số 93-TB/VPTU ngày 05/4/2021 của Thường trực Tỉnh ủy; Thông báo số 59/TB-UBND.

Ngày 28/3/2021 kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2021 và nhiệm vụ, giải pháp quý II/2021; Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 về việc phê duyệt nhiệm vụ chủ yếu năm 2021 của các Sở ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố…

Bên cạnh đó việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, hệ thống quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng; trọng tâm là thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng công chức, viên chức, người lao động, nhân dân và doanh nghiệp trong năm 2021 của Sở Xây dựng. Tập trung làm nổi bật những thành tựu, đột phá trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, các công cụ pháp lý quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trong năm 2021.

Tuyên truyền về công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2021 nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gắn cải cách thủ tục hành chính với cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Tuyên truyền về tình hình thực hiện triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh của Sở Xây dựng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Cải thiện và nâng cao Chỉ số PCI, Chỉ số Par Index, Chỉ số PAPI, Chỉ số SIPAS. Triển khai thực hiện hiệu quả Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và cấp huyện, thị xã, thành phố (DDCI) tỉnh Bình Thuận năm 2021.

Tuyên truyền, phổ biến về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn các cao điểm, sự kiện lớn của tỉnh và cả nước đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Hạ Ly

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load