Thứ bảy 13/07/2024 19:34 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quy định mới về bao thanh toán của tổ chức tín dụng

08:13 | 11/07/2024

(Xây dựng) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 20/2024/TT-NHNN quy định về bao thanh toán và dịch vụ khác liên quan đến bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Quy định mới về bao thanh toán của tổ chức tín dụng
Đối tượng áp dụng là Ngân hàng thương mại, công ty tài chính tổng hợp, công ty tài chính bao thanh toán, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; tổ chức, cá nhân là người cư trú và người không cư trú có liên quan đến bao thanh toán và dịch vụ khác liên quan đến bao thanh toán.

Phương thức bao thanh toán

Thông tư nêu rõ các phương thức bao thanh toán bao gồm:

Bao thanh toán từng lần: Mỗi lần bao thanh toán, đơn vị bao thanh toán và khách hàng thực hiện thủ tục bao thanh toán và ký kết hợp đồng bao thanh toán.

Bao thanh toán theo hạn mức: Đơn vị bao thanh toán xác định và thỏa thuận với khách hàng một mức nợ bao thanh toán tối đa được duy trì trong một khoảng thời gian nhất định và việc sử dụng hạn mức này. Mỗi năm ít nhất một lần, đơn vị bao thanh toán xem xét, xác định lại hạn mức và thời gian duy trì hạn mức này.

Bao thanh toán hợp vốn: Hai hay nhiều đơn vị bao thanh toán cùng thực hiện thỏa thuận bao thanh toán đối với một hoặc một số khoản phải thu, trong đó một đơn vị bao thanh toán làm đầu mối thực hiện việc tổ chức bao thanh toán hợp vốn.

Đồng tiền bao thanh toán, trả nợ

Đối với bao thanh toán bên bán hàng, đồng tiền bao thanh toán là đồng tiền của khoản phải thu hoặc đồng Việt Nam.

Đối với bao thanh toán bên mua hàng:

Đồng tiền bao thanh toán là đồng Việt Nam, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này.

Đơn vị bao thanh toán được xem xét, quyết định bao thanh toán bằng ngoại tệ đối với khoản phải thu bằng ngoại tệ phù hợp với quy định pháp luật về quản lý ngoại hối và đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

Bên mua hàng là người không cư trú.

Bên mua hàng là người cư trú có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất, kinh doanh để trả nợ bao thanh toán.

Bên mua hàng là người cư trú là doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu được Bộ Công Thương giao hạn mức nhập khẩu xăng dầu hằng năm để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu xăng dầu.

Đồng tiền trả nợ bao thanh toán, trả phí bao thanh toán là đồng tiền bao thanh toán. Trường hợp trả nợ bao thanh toán, trả phí bao thanh toán bằng đồng tiền khác thì thực hiện theo thỏa thuận giữa đơn vị bao thanh toán và khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.

Trường hợp khi đến hạn trả nợ bao thanh toán bằng ngoại tệ, khách hàng chứng minh được do nguyên nhân khách quan dẫn đến nguồn ngoại tệ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của khách hàng bị chậm thanh toán, khách hàng không có hoặc chưa có đủ ngoại tệ để trả nợ bao thanh toán thì được mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép kinh doanh ngoại hối để trả nợ bao thanh toán.

Trường hợp khách hàng có nhu cầu mua ngoại tệ tại đơn vị bao thanh toán, đơn vị bao thanh toán phải bán ngoại tệ cho khách hàng. Trường hợp khách hàng mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bán ngoại tệ phải chuyển số ngoại tệ đó cho đơn vị bao thanh toán. Khách hàng phải bán ngoại tệ cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã bán ngoại tệ cho khách hàng trong trường hợp có nguồn thu bằng ngoại tệ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh khi tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó yêu cầu.

Lãi suất và phí bao thanh toán

Lãi suất và phí bao thanh toán do đơn vị bao thanh toán và bên mua hàng hoặc bên bán hàng thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.

Trường hợp thực hiện bao thanh toán hợp vốn, các bên tham gia bao thanh toán hợp vốn thỏa thuận mức phí bao thanh toán cho mỗi bên hợp vốn phù hợp với quy định của pháp luật.

Khi đến hạn mà nợ bao thanh toán không được trả hoặc trả không đầy đủ theo thỏa thuận thì bên mua hàng hoặc bên bán hàng phải trả lãi như sau:

Lãi trên số tiền bao thanh toán chưa được hoàn trả theo lãi suất bao thanh toán đã thỏa thuận tương ứng với thời hạn bao thanh toán mà đến hạn chưa trả.

Trường hợp bên mua hàng hoặc bên bán hàng không trả đúng hạn tiền lãi theo quy định tại điểm a khoản này thì phải trả lãi chậm trả theo mức lãi suất do đơn vị bao thanh toán và bên mua hàng hoặc bên bán hàng thỏa thuận nhưng không vượt quá 10%/năm tính trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.

Trường hợp số tiền bao thanh toán bị chuyển nợ quá hạn thì bên mua hàng hoặc bên bán hàng phải trả lãi trên số tiền bao thanh toán quá hạn tương ứng với thời gian chậm trả, lãi suất áp dụng không vượt quá 150% lãi suất bao thanh toán trong hạn tại thời điểm chuyển nợ quá hạn.

Trường hợp áp dụng lãi suất bao thanh toán điều chỉnh, đơn vị bao thanh toán và bên mua hàng hoặc bên bán hàng phải thỏa thuận nguyên tắc và các yếu tố để xác định lãi suất điều chỉnh, thời điểm điều chỉnh lãi suất bao thanh toán. Trường hợp căn cứ các yếu tố để xác định lãi suất điều chỉnh dẫn đến có nhiều mức lãi suất bao thanh toán khác nhau thì đơn vị bao thanh toán áp dụng mức lãi suất bao thanh toán thấp nhất.

Thông tư có hiệu lực từ 1/7/2024.

Khánh Hòa

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
 • Đề xuất sửa quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

  (Xây dựng) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

  08:25 | 13/07/2024
 • Tăng cường kiểm soát, quản lý việc đăng ký thành lập doanh nghiệp

  (Xây dựng) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu các Bộ, cơ quan liên quan có các giải pháp tăng kiểm soát, quản lý việc đăng ký thành lập doanh nghiệp, ngăn chặn việc lợi dụng thành lập doanh nghiệp nhưng không hoạt động để trốn thuế, lừa đảo.

  08:24 | 13/07/2024
 • Quy định mức trích lập dự phòng rủi ro của tổ chức tín dụng

  (Xây dựng) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 86/2024/NĐ-CP ngày 11/7/2024 quy định về mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro, việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chúc tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và trường hợp tổ chức tín dụng phân bổ lãi phải thu phải thoái.

  08:22 | 13/07/2024
 • Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn V

  (Xây dựng) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 635/QĐ-TTg ngày 12/7/2024 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn V giai đoạn 1.

  08:20 | 13/07/2024
 • Công trình có thiết kế lặp lại, tính chi phí thiết kế thế nào?

  (Xây dựng) - Trường hợp sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình do cơ quan có thẩm quyền ban hành; thiết kế công trình lặp lại trong một cụm công trình hoặc trong một dự án hoặc sử dụng lại thiết kế, chi phí thiết kế xác định theo quy định tại Điểm 3.5 Mục 3 Chương II Phần II Phụ lục số VIII Thông tư số 12/2021/TT-BXD.

  08:17 | 13/07/2024
 • Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chấn chỉnh, tăng cường quản lý tạm ứng vốn đầu tư công

  (Xây dựng) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 12/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường quản lý tạm ứng vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước của các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

  08:15 | 13/07/2024
 • Quảng Nam: Khẩn trương xử lý hơn 680 tỷ đồng nợ đọng xây dựng cơ bản

  (Xây dựng) – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cho biết, nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến hết quý I/2024 được tổng hợp từ báo cáo của các chủ đầu tư là 680,9 tỷ đồng (trong đó, nợ phát sinh năm 2024 tính từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 31/3/2024 là 93,9 tỷ đồng), giảm 158,6 tỷ đồng so với năm 2023, giảm 340 tỷ đồng so với quý I/2023.

  21:58 | 12/07/2024
 • Long An: Giải ngân vốn đầu tư công đứng thứ 4 cả nước

  (Xây dựng) - Theo thông tin từ UBND tỉnh Long An, trong 6 tháng đầu năm 2024, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt gần 50%. Với kết quả này, Long An đứng thứ 4/63 tỉnh, thành phố và đứng thứ 10/107 chủ đầu tư cả nước trong việc giải ngân vốn đầu tư công.

  21:34 | 12/07/2024
 • Hà Nội: Tăng cường hiệu quả công tác quản lý đầu tư công

  (Xây dựng) - UBND Thành phố Hà Nội vừa ra Văn bản số 2248/UBND-KTTH về việc tập trung thực hiện Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 7/5/2024 của UBND Thành phố và triển khai một số yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp tăng cường hiệu quả công tác quản lý đầu tư công.

  21:32 | 12/07/2024
 • Kon Tum: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công

  (Xây dựng) - Trước tình hình chậm tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai nhanh chóng và hiệu quả các dự án đầu tư công. Đây là động thái quyết liệt nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách Trung ương và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm nay.

  19:11 | 12/07/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load