Thứ năm 23/03/2023 01:47 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Trị: Quy hoạch xây dựng thành phố Đông Hà trở thành vùng kinh tế động lực

10:49 | 14/11/2022

(Xây dựng) - Cuối tháng 12/2005, Đông Hà được Bộ Xây dựng ban hành quyết định công nhận là đô thị loại III; tháng 7/2008 trở thành thành phố thuộc tỉnh Quảng Trị. Từ đó đến nay, bằng mọi nguồn lực tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng diện mạo Đông Hà không ngừng được đổi mới, cùng với những tiềm năng và lợi thế về địa lý, Đông Hà hướng đến quy hoạch xây dựng vùng kinh tế động lực của Quảng Trị.

Quảng Trị: Quy hoạch xây dựng thành phố Đông Hà trở thành vùng kinh tế động lực
Một góc thành phố Đông Hà.

Thời gian qua, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và kỹ thuật đô thị Đông Hà được quan tâm xây dựng, hàng năm vốn đầu tư trên địa bàn từ 150 – 257 tỷ đồng. Hệ thống giao thông, điện, cấp thoát nước, cây xanh đường phố, vỉa hè, điện chiếu sáng… đang được quan tâm đầu tư.

Phát huy những yếu tố nội lực của nền kinh tế, bên cạnh việc áp dụng những chính sách nhằm hỗ trợ các cơ sở duy trì và phát triển sản xuất, thành phố Đông Hà đã đầu tư có trọng điểm vào các ngành và cơ sở sản xuất mũi nhọn như: trung tâm thương mại - dịch vụ, các khu vực sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; nghiên cứu phát triển kinh tế ven đô. Trên địa bàn Đông Hà đã hình thành các khu công nghiệp tập trung như: Khu công nghiệp Nam Đông Hà, Khu công nghiệp phía Tây, các cụm công nghiệp ở Đông Lễ, cụm công nghiệp làng nghề phường 3… Đông Hà có nhiều chính sách ưu đãi trong việc giao và thuê đất, miễn giảm thuế, cơ sở hạ tầng… tạo cơ hội thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư đến hợp tác sản xuất, liên doanh, liên kết.

Trên lĩnh vực dịch vụ, Đông Hà đã khuyến khích các thành phần kinh tế khai thác lợi thế vị trí địa lý của thị xã để phát triển các ngành dịch vụ như: thương mại, khách sạn, du lịch, vận tải, bảo hiểm, ngân hàng tiền tệ, bưu chính thông tin… từng bước đưa Đông Hà trở thành trung tâm dịch vụ và công nghiệp của tỉnh.

Cùng với đó, Đông Hà tiếp tục có cơ chế, chính sách để huy động mọi nguồn lực tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng và kiến thiết đô thị; thực hiện sâu rộng phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, “Lấy đô thị nuôi đô thị”, huy động sức mạnh của cộng đồng theo hướng xã hội hóa, đồng thời chủ động xây dựng các dự án để tranh thủ các nguồn vốn trong và ngoài nước để xây dựng kết cấu hạ tầng. Hiện nay, Đông Hà đã lập nhiều dự án về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị như: kè và đường giao thông 2 bên bờ sông Hiếu, hệ thống thoát nước đô thị, xử lý chất thải..., các dự án về quy hoạch xây dựng khu vui chơi giải trí như Lâm viên Cọ dầu – Trung Chỉ, Hồ Khe Mây, Hồ Km6, công viên Trung tâm thị xã… Đồng thời, có chính sách khuyến khích và tạo các điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đến tham gia đầu tư trên địa bàn thành phố theo hướng xã hội hóa.

Từ những thành quả đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển, nên trong dự thảo Quy hoạch chung của tỉnh Quảng Trị, thành phố Đông Hà sẽ được quy hoạch xây dựng theo hướng phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý loại hình kinh tế đô thị, lấy dịch vụ là mũi nhọn, phát triển công nghiệp sạch; nông nghiệp công nghệ cao, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu. Mục tiêu đặt ra là đến năm 2025 đầu tư kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ, xây dựng thành phố Đông Hà theo hướng tiêu chuẩn đô thị loại II, từng bước trở thành thành phố thông minh.

Dự kiến, đến năm 2030, xây dựng thành phố Đông Hà trở thành vùng kinh tế động lực tỉnh Quảng Trị, có tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch hiện đại; hoàn thiện các tiêu chuẩn đô thị loại II với 9 đơn vị hành chính.

Trên cơ sở đó, thành phố Đông Hà đã có những định hướng cụ thể, đó là tạo lập đồng bộ các yếu tố thị trường dịch vụ thương mại, xây dựng Đông Hà thành trung tâm thương mại của tỉnh và của khu vực Bắc Trung bộ; là nơi tích tụ các nguồn hàng hoá đáp ứng nhu cầu tiêu thụ tại địa bàn, đồng thời là trung tâm phát luồng hàng hóa đi các vùng trong khu vực và quốc tế.

Quy hoạch bố trí dành quỹ đất nhằm định hướng và tạo điều kiện cho việc thu hút đầu tư phát triển mở mang các nhóm ngành dịch vụ có tiềm năng và lợi thế phát triển như: du lịch vui chơi giải trí, khách sạn, siêu thị, vận tải kho tàng bến bãi... Tổ chức sắp xếp lại các hoạt động kinh doanh khu vực nội thị theo hướng hình thành từng cụm phố chuyên doanh tập trung. Hoàn thành và tổ chức thực hiện Đề án quy hoạch phát triển hệ thống các chợ, siêu thị trên địa bàn đến năm 2020, đẩy mạnh xã hội hoá xây dựng phát triển các chợ, siêu thị trên địa bàn. Kêu gọi nhà đầu tư xây dựng chợ phường 5 tại địa điểm mới, quy hoạch, sắp xếp lại các chợ tạm hiện có; quy hoạch bố trí quỹ đất tạo mặt bằng đáp ứng nhu cầu xây dựng trụ sở, kho chứa hàng hoá của các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn.

Khuyến khích, thu hút đầu tư mở rộng các loại hình dịch vụ đa dạng phong phú trên cơ sở cân đối thị trường cung cầu, đồng thời đảm bảo chất lượng phục vụ của từng loại hình dịch vụ; thực hiện hoàn thành quy hoạch tổng thể các hồ trên địa bàn, làm cơ sở cho việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu như giao thông, cấp điện, nhằm thu hút đầu tư phát triển kinh doanh dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí sinh thái tại hồ Khe Mây, hồ Trung chỉ, Đại An, Khe Sắn, đôi bờ sông Hiếu, sông Thạch Hãn…

Tập trung huy động mọi nguồn lực, tích tụ vốn để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng cơ sở dịch vụ công cộng, phát triển mạng lưới kinh doanh, từng bước hiện đại hoá phương tiện hoạt động nhằm đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội ngày một cao.

Hi Hữu

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load