Chủ nhật 23/06/2024 05:53 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Trị: Ngành Xây dựng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp sát thực cho năm mới

22:38 | 09/01/2023

(Xây dựng) – Từ những kết quả khả quan của hoạt động năm 2022, cùng với chỉ đạo, định hướng của Bộ Xây dựng và UBND tỉnh, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp hoạt động mang tính cụ thể, sát thực cho năm 2023.

Quảng Trị: Ngành Xây dựng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp sát thực cho năm mới
Sở Xây dựng Quảng Trị tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Các nhiệm vụ, giải pháp của năm 2023 được Sở Xây dựng chú trọng đến, đó là: Công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị, đối với công tác này sẽ được tăng cường công tác tổ chức lập, thẩm định các quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển đô thị đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, có tính kế thừa cao, đồng thời nâng cao vai trò tham gia, phản biện của cộng đồng dân cư và các tổ chức, hội nghề nghiệp đối với quy hoạch.

Tập trung nguồn lực, nhất là về nguồn kinh phí trong đó chú trọng công tác kêu gọi, vận động xã hội hóa nguồn kinh phí, để nâng cao tỷ lệ phủ kín quy hoạch, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản lý kiến trúc, quy hoạch trên địa bàn tỉnh, nhất là với các đô thị và khu vực ven biển có ưu thế về du lịch, dịch vụ, công nghiệp. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các đô thị lớn theo định hướng phát triển đô thị xanh, ứng phó tốt với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng sống dân cư đô thị.

Rà soát, chuẩn bị thông tin, dữ liệu, định hướng về quy hoạch để phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương hoàn thành các quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng huyện, quy hoạch khu chức năng, chương trình phát triển đô thị. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư các khu đô thị mới, các khu dịch vụ, du lịch, các khu, cụm công nghiệp với quy mô phù hợp và có chất lượng cao nhằm nâng cao tỷ lệ đô thị hóa, thu hút lao động, tăng thu ngân sách và làm cơ sở cho việc chuẩn bị nguồn kinh phí thực hiện việc nâng cao chất lượng các đô thị. Quản lý chặt chẽ trật tự xây dựng, hoạt động đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

Về quản lý hoạt động xây dựng: Thực hiện tốt công tác thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm định thiết kế, tham gia ý kiến dự toán nhằm nâng cao chất lượng các công trình xây dựng và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư; tăng cường công tác kiểm tra chất lượng các công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường theo phân cấp trên địa bàn; tiếp tục thực hiện công bố chỉ số giá, giá vật liệu theo định kỳ; quản lý chặt chẽ năng lực tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; thực hiện công bố đầy đủ thông tin trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng.

Lĩnh vực quản lý, phát triển nhà, thị trường bất động sản và hạ tầng kỹ thuật đô thị tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực nhà ở, thị trường bất động sản và hạ tầng kỹ thuật bao gồm các nội dung như: Xây dựng hệ thống văn bản quản lý ngành; tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật đến toàn thể cán bộ công chức và các cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong ngành, thực hiện công tác kiểm tra, xử lý theo các quy định của pháp luật.

Trên lĩnh vực vật liệu xây dựng, rà soát, chuẩn bị thông tin, dữ liệu và các định hướng về quy hoạch, về quản lý vật liệu xây dựng để tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành địa phương trong kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng; tăng cường kiểm soát chất lượng hàng hóa, sản phẩm vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường và đưa vào công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an toàn, chất lượng công trình.

Đối với công tác thanh tra xây dựng, tiếp tục tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra đã ban hành. Kiểm tra hoạt động kinh doanh bất động sản thông.

Được biết, năm 2022 trên cơ sở Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/01/2022 của Chính phủ, và Chương trình hành động của Tỉnh ủy, của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của UBND tỉnh Quảng Trị, Sở Xây dựng Quảng Trị đã ban Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 để tập trung chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể trong tập thể lãnh đạo, cũng như các phòng, đơn vị trực thuộc để phối hợp triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao, có xác định lộ trình và thời gian hoàn thành… Nhờ vậy, nên ngành Xây dựng Quảng Trị đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất thuộc lĩnh vực quản lý ngành do Tỉnh ủy, UBND giao trong năm 2022.

Hữu Tiến

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load