Thứ sáu 02/06/2023 05:18 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Ninh: Kỳ họp thứ 13 của HĐND tỉnh có nhiều nội dung quan trọng về lĩnh vực xây dựng

22:00 | 30/03/2023

(Xây dựng) - HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, họp kỳ thứ 13 đã ra thông báo kết quả kỳ họp đã quyết nghị 9 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, trong đó có nhiều nội dung quan trọng về lĩnh vực xây dựng.

Quảng Ninh: Kỳ họp thứ 13 của HĐND tỉnh có nhiều nội dung quan trọng về lĩnh vực xây dựng
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký chủ trì kỳ họp.

Kỳ họp đánh giá chung mức độ tăng trưởng GRDP quý I ước đạt 8,06%, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 14.800 tỷ đồng, bằng 27% so với dự toán, tăng 8% cùng kỳ, đứng trong top đầu cả nước; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt gần 500 triệu USD; tổng khách du lịch đến Quảng Ninh quý I/2023 ước đạt 4,85 triệu lượt, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ; tổng doanh thu du lịch đạt 8.555 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ. Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong Vùng đồng bằng sông Hồng hoàn thành phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời đã hoàn thành Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040. Tỉnh đã hoàn thành chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 theo tiêu chí quốc gia trước 3 năm để chuyển sang giai đoạn giảm nghèo theo tiêu chí riêng của tỉnh; hoàn thành xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh bước vào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao gắn với đô thị hóa, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Danh mục 9 Nghị quyết: (1) Nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023 và một số nội dung thuộc lĩnh vực tài chính ngân sách đã gộp cả Nghị quyết về phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023. (2) Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 333 đường tỉnh Quảng Ninh. (3) Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công. (4) Nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023. (5) Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh. (6) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 225/2019/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024. (7) Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung hỗ trợ; mẫu hồ sơ; trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất; lựa chọn đơn vị đặt hàng thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025. (8) Nghị quyết quy định chuẩn nghèo đa chiều áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-2025. (9) Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quảng Ninh: Kỳ họp thứ 13 của HĐND tỉnh có nhiều nội dung quan trọng về lĩnh vực xây dựng
HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, họp kỳ thứ 13 có nhiều nội dung quan trọng về lĩnh vực xây dựng.

Nội dung cử tri quan tâm nhiều đến công tác quy hoạch, xây dựng, kiến thiết đô thị là HĐND đã về bổ sung, điều chỉnh, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023. Điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương 755.500 triệu đồng; tăng dự toán chi đầu tư phát triển 755.500 triệu đồng. Bổ sung kế hoạch ghi thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, ghi chi tiền giải phóng mặt bằng nhà đầu tư ứng trước 94.516 triệu đồng. Phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh 843.353 triệu đồng cho kinh phí tăng cường cơ sở vật chất trường học, sửa chữa trường, lớp học thường xuyên, mua sắm trang thiết bị dạy học và các nhiệm vụ của ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh; tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm trang, thiết bị nâng cao năng lực cơ sở y tế; kinh phí sự nghiệp giao thông; hỗ trợ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ chi thuộc lĩnh vực quốc phòng; hỗ trợ Công an tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ chi thuộc lĩnh vực an ninh. Phân bổ kế hoạch chi đầu tư phát triển ngân sách cấp tỉnh từ nguồn điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên để phân bổ cho 12 dự án trường học chất lượng cao và 1 dự án hỗ trợ Trung ương.

Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 333 với mục tiêu đầu tư nâng cao năng lực phục vụ giao thông, tạo hệ thống kết nối giao thông liên vùng đồng bộ và hiện đại, đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải giữa các khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhân dân trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên, thị xã Đông Triều và hai địa phương Hải Phòng, Quảng Ninh nói chung. Từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ theo quy hoạch được duyệt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội. Phạm vi, quy mô đầu tư tổng chiều dài khoảng 1,4km với quy mô thiết kế đường cấp III đồng bằng. Tổng mức đầu tư khoảng 90 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong 2 năm 2023- 2024.

HĐND tỉnh thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư với 3 dự án, trong đó 1 dự án điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn của dự án (Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Phổi Quảng Ninh); 1 dự án gia hạn thời gian thực hiện (Dự án cầu Cửa Lục);1 dự án điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án, điều chỉnh quy mô dự án (Dự án đường dẫn cầu Bến Rừng thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh).

Nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023: thông qua việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn hàng năm đến hết ngày 31/12/2023 đối với số 15 dự án (trong đó 7 dự án cấp tỉnh và 8 dự án cấp huyện).

Nghị quyết về thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2023; điều chỉnh diện tích dự án, diện tích thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, diện tích quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với một số dự án, công trình.

Nghị quyết đã thông qua danh mục 15 dự án, công trình thu hồi đất theo Luật Đất đai năm 2013 để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng với tổng diện tích cần thu hồi là 52,06ha; 42 dự án, công trình có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, trong đó diện tích đất lúa là 15,81ha, diện tích đất rừng phòng hộ là 10,23ha và 9 dự án, công trình quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo Luật Lâm nghiệp với 37,6ha rừng sản xuất là rừng trồng và 5,0ha rừng phòng hộ là rừng trồng.

HĐND tỉnh thông qua bổ sung mới 52 vị trí giá đất tại các huyện, thị xã, thành phố gồm: Bình Liêu, Đầm Hà, Vân Đồn, Quảng Yên, Cẩm Phả, Hạ Long, Uông Bí và Móng Cái do một số khu quy hoạch đô thị, dân cư, tuyến đường mới đầu tư tại các địa phương đã hoàn thành; sửa đổi tên và giữ nguyên mức giá đất đối với 5 vị trí tại thành phố Cẩm Phả; hủy bỏ 2 vị trí giá đất hiện có tại thành phố Cẩm Phả để phù hợp với thực tế.

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
 • Mộc Châu (Sơn La): Cưỡng chế công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng

  (Xây dựng) - Ngày 29/5/2023, thị trấn Nông trường Mộc Châu phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện, tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả về lĩnh vực đất đai đối với ông Lê Đại Hưng, cư trú tại Tiểu khu 19-5, thị trấn Nông trường Mộc Châu.

 • Đắk Nông: Thu hồi trên 1.700ha đất của doanh nghiệp trồng rừng

  (Xây dựng) - Hơn 1.700ha đất tỉnh Đắk Nông đã giao cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ sản xuất khoáng sản Phú Gia Phát (nay đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Gia Phát, Thành phố Hồ Chí Minh), để thực hiện dự án trồng, phục hồi rừng phòng hộ. Tuy nhiên, tỉnh này đã có quyết định thu hồi bởi dự án kém hiệu quả và dính nhiều sai phạm.

 • Quảng Ngãi: Công trường dự án đường huyện ĐH.56C nhộn nhịp sau phản ánh của Báo điện tử Xây dựng

  (Xây dựng) – Sau khi Báo điện tử Xây dựng có bài “Quảng Ngãi: Công trình “bẫy” người dân” phản ánh việc nhà thầu Dự án nâng cấp đường huyện ĐH.56C ở huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) tổ chức thi công ỳ ạch, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, UBND huyện Nghĩa Hành đã tức tốc chỉ đạo chủ đầu tư, đồng thời liên danh nhà thầu đã huy động nhân lực, phương tiện để tổ chức thi công, đẩy nhanh tiến độ dự án.

 • Công an tỉnh Đồng Nai thu giữ hàng trăm ngàn giấy ghi khống bệnh để trục lợi bảo hiểm

  (Xây dựng) - Công an tỉnh Đồng Nai vừa khám xét 6 cơ sở khám chữa bệnh và 2 nhà ở của một số nghi phạm trên địa bàn thành phố Biên Hòa để làm rõ hành vi trục lợi bảo hiểm xã hội.

 • Chỉ số PAPI của Bà Rịa – Vũng Tàu còn thấp

  (Xây dựng) - “Hiện tượng nhận “chung chi” khi làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn rất phổ biến” là khẳng định của chuyên gia phân tích chính sách công của Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam. Đó là một trong những lý do khiến Chỉ số đo lường hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh chỉ xếp thứ 34/63 tỉnh, thành trong cả nước.

 • THE NEXT MC 2023: Chắp cánh cho những bạn trẻ đam mê với nghề dẫn chương trình

  (Xây dựng) – Vừa qua, Cung Thanh niên tổ chức đêm Chung kết cuộc thi The Next MC 2023. Chương trình diễn ra nhằm kỷ niệm 5 năm ngày hợp nhất và mang tên mới Cung Thanh niên Hà Nội (1/6/2018 – 1/6/2023). Đây là cuộc thi MC chính thống và duy nhất tại miền Bắc – nơi các bạn trẻ có thể thỏa sức thể hiện niềm đam mê dẫn chương trình, khẳng định sự quyết tâm với nghề MC một cách chuyên nghiệp, nghiêm túc.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load