Thứ hai 24/06/2024 11:15 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Nam: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DHTC được điều chỉnh dự án nhà ở Khu đô thị Điện Thắng Nam

10:26 | 27/03/2024

(Xây dựng) – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang vừa ký quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Điện Thắng Nam giai đoạn 1 tại các xã Điện Thắng Nam và Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn.

Quảng Nam: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DHTC được điều chỉnh dự án nhà ở Khu đô thị Điện Thắng Nam
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DHTC được điều chỉnh dự án nhà ở Khu đô thị Điện Thắng Nam đến hết quý IV/2025.

Cụ thể, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Điện Thắng Nam giai đoạn 1 tại các xã Điện Thắng Nam và Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn đã được UBND chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3068/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 và chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 24/3/2022, với nội dung điều chỉnh như sau:

Tiến độ thực hiện dự án tại khoản 8 Điều 1 Quyết định số 3068/QĐUBND ngày 25/10/2021 và tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 được điều chỉnh như sau: Đến hết quý IV/2025 hoàn thành xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu nhà đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DHTC có trách nhiệm căn cứ nội dung tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 3068, cấp lần đầu ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh, Quyết định chấp thuận nhà đầu tư số 774, cấp lần đầu ngày 24/3/2022 của UBND tỉnh và nội dung điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án này để khẩn trương triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo của dự án đảm bảo đúng quy định pháp luật về xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và pháp luật khác liên quan. Nhà đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra sai phạm trong việc đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản tại dự án.

Làm việc với UBND thị xã Điện Bàn rà soát quy mô, hiện trạng dự án, kế hoạch bồi thường, giải phóng mặt bằng… để đề xuất phân chia tiến độ đầu tư hoặc phân kỳ đầu tư phù hợp tại các văn bản pháp lý liên quan; đảm bảo điều kiện thực hiện thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn, các Phòng, đơn vị, địa phương liên quan thuộc thị xã Điện Bàn khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để được giao đất, hoàn thành các hồ sơ, thủ tục liên quan và tập trung nhân lực, thiết bị triển khai thi công hoàn thành toàn bộ dự án đảm bảo tiến độ dự án.

Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm về tình hình thực hiện dự án; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, chế độ báo cáo thuế theo đúng quy định và các quy định của pháp luật về đất đai, phòng chống cháy nổ, anh ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn lao động đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; chấp hành các quy định của địa phương.

Lập tiến độ chi tiết dự án (bao gồm tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng; tiến độ đầu tư xây dựng dự án và kế hoạch bố trí vốn thực hiện) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Điện Bàn làm cơ sở quản lý tiến độ thực hiện dự án và triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Thực hiện nghĩa vụ ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đối với trường hợp dự án bị chậm tiến độ so với tiến độ được cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư theo đúng quy định của pháp luật sau khi dự án được cấp thẩm quyền gia hạn tiến độ thực hiện. UBND thị xã Điện Bàn có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã, các cơ quan chuyên môn, địa phương liên quan phối hợp với chủ đầu tư đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư, ổn định đời sống nhân dân trong vùng dự án.

Đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo theo quy hoạch được duyệt và đảm bảo thời gian tiến độ đã được UBND tỉnh điều chỉnh, phát huy hiệu quả mục tiêu dự án. Trường hợp khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để hướng dẫn giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư, UBND thị xã Điện Bàn tổ chức thực hiện việc giao đất của dự án theo đúng quy định pháp luật về đất đai. Ngoài ra, các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; UBND thị xã Điện Bàn và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DHTC trong quá trình triển khai thực hiện.

Dự án Khu đô thị Điện Thắng Nam giai đoạn 1 tại các xã Điện Thắng Nam và Điện Thắng Trung có tổng chi phí thực hiện dự kiến 115 tỷ đồng. Đây là dự án đầu tư sử dụng đất với diện tích 9,45ha. Mục tiêu đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đảm bảo kết nối hạ tầng khu vực theo quy hoạch chi tiết (1/500) được phê duyệt, đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; phát triển nhà ở theo quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị (nếu có), thiết kế nhà ở.

Thanh Đức

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load