Thứ năm 18/07/2024 11:44 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Bình: Phân bổ hơn 240 tỷ đồng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

21:49 | 28/12/2023

(Xây dựng) – UBND tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định phân bổ vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Quảng Bình: Phân bổ hơn 240 tỷ đồng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Tỉnh Quảng Bình phân bổ hơn 240 tỷ đồng thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo đó, ngày 26/12/2023, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3793/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương và đối ứng ngân sách tỉnh năm 2024 thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Bình.

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Bình phân bổ 240.482 triệu đồng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi như: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc; phát triển giáo dục - đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; đầu tư phát triển nhóm dân tộc rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn.

UBND tỉnh Quảng Bình cũng giao các Sở, ngành hướng dẫn các địa phương, chủ đầu tư triển khai phân bổ vốn và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định; UBND các huyện khẩn trương trình HĐND huyện thông qua về phân bổ chi tiết danh mục công trình, dự án cho các đơn vị, địa phương trực thuộc, theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng và văn bản hướng dẫn của Chương trình.

Đào Hồng Thiệu

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load