Thứ sáu 23/02/2024 21:09 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Phù Yên (Sơn La): Tạo diện mạo mới cho vùng nông thôn ngày một khởi sắc

16:12 | 21/11/2023

(Xây dựng) – Thời gian qua, huyện Phù Yên (Sơn La) luôn xác định phát triển Nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tính đến nay, huyện có 26 xã, bình quân chung toàn huyện đạt 11,54 tiêu chí/xã, thực hiện đạt 7 tiêu chí, tăng 0,27 tiêu chí/xã so với đầu năm 2023.

Phù Yên (Sơn La): Tạo diện mạo mới cho vùng nông thôn ngày một khởi sắc
Đường giao thông tại bản Chiềng Thượng, xã Quang Huy, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La được bê tông hóa (ảnh: Phượng Nguyễn).

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM (Chương trình) năm 2023, huyện Phù Yên đã tổ chức rà soát 26 xã, đăng ký chỉ tiêu phấn đấu đạt xã NTM năm 2023 để làm cơ sở triển khai thực hiện; thực hiện nghiệm thu đối với 12 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 - 2020 và giai đoạn 2020 – 2022.

Theo báo cáo của huyện Phù Yên, bình quân chung toàn huyện đạt 11,54 tiêu chí/xã, thực hiện đạt 7 tiêu chí, tăng 0,27 tiêu chí/xã so với đầu năm 2023. Trong đó có 01 xã (Tường Thượng) đạt chuẩn NTM mới năm 2022; có 04 xã đạt từ 15 -18 tiêu chí là xã Huy Bắc, Huy Hạ, Tường Phù, Huy Tân; có 14 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí: xã Gia Phù, Quang Huy, Mường Cơi, Tân Lang, Huy Thượng, Tân Phong, Mường Thải, Bắc Phong. Mường Lang, Mường Do, Tường Hạ, Sập Sa, Suối Tọ, Tường Phong; có 07 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí là xã Tường Tiến, Huy Tường, Kim Bon, Đá Đỏ, Mường Bang, Nam Phong, Suối Bau. Duy trì 01 bản NTM, NTM kiểu mẫu về tổ chức sản xuất và kinh tế nông thôn (bản Nghĩa Hưng - xã Mường Cơi).

Trong những tháng đầu năm 2023, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phù Yên đã tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo UBND các xã đăng ký chỉ tiêu phấn đấu thực hiện năm 2023; UBND huyện ban hành Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 về việc giao chỉ tiêu thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM năm 2023 trong đó xác định toàn huyện phấn đấu đạt 50 tiêu chí. Đến nay đã thực hiện đạt 7/50 tiêu chí.

Đối với bản Chiềng Thượng xã Quang Huy, tiến độ thực hiện xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu năm 2023, đạt 12/16 tiêu chí, 38/44 chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí bản NTM được ban hành tại Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh Sơn La.

Bà Bạc Cầm Thị Xiêm - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phù Yên cho biết, năm 2023, huyện đã triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đạt 39.487,6 triệu đồng. Đồng thời, huyện thực hiện 30 nhiệm vụ, dự án, trong đó có 26 dự án năm 2022 chuyển sang; 04 dự án, nhiệm vụ khởi công mới năm 2023. Huyện đã hoàn thành đưa vào bàn giao, sử dụng 19 dự án với tổng mức đầu tư 24.680 triệu đồng. Tổng kế hoạch vốn giải ngân 11.520 triệu đồng đạt 79,75% kế hoạch.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn như: Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2022 - 2025 có nhiều thay đổi, yêu cầu để đạt cao hơn so với bộ tiêu chí giai đoạn 2016 - 2020, do vậy, một số xã còn lúng túng trong việc thực hiện bộ tiêu chí mới và công tác triển khai rà soát, đánh giá các chỉ tiêu còn gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, việc thực hiện các tiêu chí môi trường, việc chỉnh trang nhà cửa, cải thiện môi trường nông thôn tại một số xã, bản chưa thực hiện thường xuyên, liên tục, chưa đồng bộ, môi trường nông thôn chưa được cải thiện.

Phù Yên (Sơn La): Tạo diện mạo mới cho vùng nông thôn ngày một khởi sắc
Huyện Phù Yên tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xây dựng NTM nâng cao (ảnh: Phượng Nguyễn).

Tập trung nhiệm vụ trọng tâm

Thời gian tới, huyện Phù Yên tiếp tục quán triệt chủ trương, văn bản của các cấp tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện về Chương trình.

Huyện cũng chỉ đạo các xã tiếp tục thực hiện tốt các tiêu chí đã đăng ký và được giao tại Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 15/02/2023. Đối với 09 xã đã đạt chuẩn NTM (giai đoạn 2016 - 2020) căn cứ kết quả rà soát các tiêu chí xây dựng kế hoạch duy trì, nâng cao các tiêu chí đã đạt, khắc phục các tiêu chí chưa đạt; chỉ đạo các xã tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả “Ngày thứ 7 về cơ sơ xây dựng NTM” đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Đồng thời, huyện chỉ đạo xã Quang Huy tập trung triển khai thực hiện các nội dung hoàn thành các chỉ tiêu bản Chiềng Thượng đạt chuẩn NTM, NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2023, phấn đấu công bố đạt chuẩn trong tháng 11/2023.

Qua đó, tổ chức đánh giá lại sản phẩm OCOP đã hết hạn đối với sản phẩm tỏi đen, tỏi khô của hợp tác xã sản xuất kinh doanh tỏi; xây dựng 03 sản phẩm OCOP theo kế hoạch của UBND huyện và tổ chức thực hiện đánh giá lại với 6 sản phẩm được công nhận năm 2020, hết thời gian sử dụng sản phẩm OCOP vào tháng 12/2023.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Yên Đinh Thị Thu Hà cho biết, huyện sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân nhận thức rõ trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của mình, chung tay xây dựng NTM theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Qua đó, công tác tuyên truyền đã phát huy hiệu quả khi nhận thức của cán bộ và nhân dân về xây dựng NTM đã có những chuyển biến rõ rệt, dân chủ cơ sở được nâng cao hơn, ý thức và trách nhiệm của người dân từng bước được nâng lên.

Thời gian tới, huyện sẽ tập trung mọi nguồn lực thực hiện các tiêu chí đối với các xã chưa đạt, tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xây dựng NTM nâng cao. Ngoài ra, chú trọng phát triển sản xuất các loại cây có giá trị kinh tế cao, hình thành liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và thu hút các doanh nghiệp hợp tác đầu tư sản xuất, bao tiêu sản phẩm, nâng cao đời sống cho nhân dân, tạo diện mạo mới cho vùng nông thôn ngày càng văn minh, giàu đẹp hơn.

Phượng Nguyễn

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load