Thứ ba 23/07/2024 02:49 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Phú Yên: Quy định việc quản lý, vận hành, bảo trì công trình xây dựng

10:57 | 06/10/2023

(Xây dựng) - UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Quyết định quy định việc quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình đối với các dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 16/10/2023.

Phú Yên: Quy định việc quản lý, vận hành, bảo trì công trình xây dựng
Quy định việc quản lý, vận hành, bảo trì công trình các dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo đó, việc quản lý, vận hành và bảo trì công trình được thực hiện phải đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, hiệu quả, tránh lãng phí. Công tác bảo trì công trình là công việc phải được tiến hành thường xuyên, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, đảm bảo tuổi thọ và độ bền công trình. Việc thực hiện bảo trì phải bảo đảm an toàn đối với con người, tài sản và công trình.

Về việc quản lý, vận hành công trình: Đối với những dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi thuộc một số hệ thống công trình thủy lợi đã có sẵn, hiện đang được quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì theo các quy định hiện hành thì tiếp tục thực hiện việc quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì theo quy định của Luật Thủy lợi năm 2017 và các văn bản hướng dẫn. Đối với những dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, giao thông thì UBND cấp xã giao Ban quản lý xã hoặc Ban phát triển thôn trực tiếp quản lý, vận hành công trình phù hợp với công năng theo thiết kế đã được phê duyệt.

Đối với quy trình bảo trì công trình: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng quy trình bảo trì mẫu theo loại công trình (dân dụng, giao thông, thủy lợi) thuộc chuyên ngành quản lý, trình UBND tỉnh ban hành quy trình bảo trì mẫu để quản lý vận hành và bảo trì công trình đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù.

Chi phí bảo trì công trình xây dựng được xác định bằng phương pháp lập dự toán theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình phù hợp với nội dung chi phí bảo trì được quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/ 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ về quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Phú Yên: Quy định việc quản lý, vận hành, bảo trì công trình xây dựng
Mọi người dân trên địa bàn xã, thôn có trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia bảo vệ công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia.

Mọi người dân trên địa bàn xã, thôn có trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia bảo vệ công trình. Khi phát hiện công trình bị phá hoại, xâm phạm, xảy ra sự cố hoặc có hiện tượng hư hỏng phải có trách nhiệm ngăn chặn, khắc phục (nếu có thể) hoặc báo ngay cho Ban quản lý xã, Ban phát triển thôn hoặc cơ quan có thẩm quyền để kịp thời ngăn chặn, khắc phục.

UBND tỉnh Phú Yên giao Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quyết định này đối với các công trình thuộc chuyên ngành quản lý. Ban Dân tộc tỉnh có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền, phổ biến quyết định này cho đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực triển khai thực hiện dự án biết, thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

UBND cấp huyện có trách nhiệm cử cán bộ chuyên môn hỗ trợ UBND cấp xã thực hiện công tác quản lý, vận hành, bảo trì công trình cho cán bộ cấp xã, cấp thôn và những người trực tiếp tham gia quản lý, vận hành, bảo trì công trình khi có đề nghị của UBND cấp xã. Chỉ đạo UBND cấp xã hướng dẫn các thôn hưởng lợi từ công trình trong việc quản lý, vận hành, bảo trì theo quyết định này.

UBND cấp xã tổ chức triển khai thực hiện, phổ biến quyết định này đến Ban quản lý xã, Ban phát triển thôn biết, thực hiện theo đúng quy định. Ban hành quyết định bàn giao công trình cho Ban quản lý xã hoặc Ban phát triển thôn tiếp nhận để quản lý, vận hành, bảo trì công trình. Hỗ trợ Ban quản lý xã lập kế hoạch bảo trì công trình xây dựng.

Ban quản lý xã, Ban phát triển thôn tổ chức thực hiện việc quản lý, vận hành, bảo trì công trình; chịu trách nhiệm trước UBND cấp xã về quản lý, vận hành, bảo trì công trình. Lập, lưu trữ hồ sơ liên quan đến công tác quản lý, vận hành, bảo trì công trình. Tổ chức thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa công trình khi phát hiện hư hỏng hoặc có biểu hiện xuống cấp.

Trong quá trình thực hiện quyết định này nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị có liên quan phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để hướng dẫn giải quyết. Trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Mỹ Bình

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load