Thứ năm 19/05/2022 09:03 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu

19:00 | 01/01/2022

(Xây dựng) - Năm 2022, Viện Kiến trúc Quốc gia (VIAr) sẽ chủ trì thực hiện 3 nhiệm vụ chính trong Kế hoạch triển khai Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Kế hoạch) được Bộ Xây dựng ban hành tại Quyết định số 1120/QĐ-BXD ngày 08/10/2021. Báo Xây dựng đã có cuộc phỏng vấn Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia Đỗ Thanh Tùng về việc triển khai nhiệm vụ này.

phat trien ben vung ung pho voi bien doi khi hau
Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia Đỗ Thanh Tùng

Theo Kế hoạch, VIAr sẽ chủ trì 3 nhiệm vụ chính trong Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Xin Viện trưởng cho biết, VIAr có kế hoạch triển khai các nhiệm vụ này như thế nào?

- Kế hoạch là căn cứ pháp lý quan trọng để xây dựng, triển khai, cụ thể hóa các nội dung cần thực hiện Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi tắt là Định hướng) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 19/7/2021.

Theo Kế hoạch, Viện Kiến trúc Quốc gia sẽ chủ trì 3 nhiệm vụ chính, gồm: Xây dựng Đề án phát triển kiến trúc bền vững, đáp ứng yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh và thiên tai; xây dựng Đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực kiến trúc; xây dựng Kế hoạch chương trình quảng bá, phát triển kiến trúc Việt Nam ra thế giới. Trong năm 2022, Viện Kiến trúc Quốc gia sẽ triển khai các nội dung của từng nhiệm vụ.

Viện trưởng có lường trước khó khăn, vướng mắc khi triển khai các nhiệm vụ này không? VIAr sẽ đề xuất giải pháp gì để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ nói trên?

- Tôi cho rằng, trong quá trình thực hiện cả 3 nhiệm vụ nêu trên đều có khó khăn riêng, đòi hỏi VIAr phải nghiên cứu công phu, khoa học, bài bản, có sức thuyết phục và khả thi, để áp dụng, thực hiện được trong thực tế.

Đối với nhiệm vụ xây dựng Đề án phát triển kiến trúc bền vững, đáp ứng yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh và thiên tai, nội dung nghiên cứu thực hiện phải đạt được một số mục tiêu chính như đề xuất giải pháp quản lý và phát triển các loại hình công trình kiến trúc thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh và thiên tai, trên cơ sở phân tích, đánh giá, vận dụng các giá trị của kiến trúc truyền thống vào kiến trúc thời đại…

Đồng thời, VIAr cũng phải xây dựng chương trình, kế hoạch, đề xuất các dự án và trình tự ưu tiên đầu tư theo từng giai đoạn, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý, phát triển các loại hình công trình kiến trúc thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh và thiên tai…

Đối với nhiệm vụ xây dựng Đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực kiến trúc, nội dung nghiên cứu thực hiện phải đạt được một số mục tiêu chính như tích hợp công nghệ kỹ thuật số vào lĩnh vực kiến trúc; thúc đẩy kết nối thông tin, dữ liệu kiến trúc; cung cấp giá trị sản phẩm kiến trúc cho xã hội…

Trong khi đó, nhiệm vụ quảng bá, phát triển kiến trúc Việt Nam ra thế giới sẽ không chỉ để quốc tế nhận biết về kiến trúc Việt Nam mà còn đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, góp phần xuất khẩu văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

Quảng bá văn hóa nói chung và kiến trúc Việt Nam nói riêng ra sẽ tạo ra “sức mạnh mềm”, làm cho kiến trúc Việt Nam thấm sâu vào cộng đồng dân cư và cộng đồng quốc tế, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc, hạn chế nguy cơ lệ thuộc vào văn hóa của các quốc gia khác.

Các nhiệm vụ đều rất khó khăn, nhưng VIAr quyết tâm hoàn thành, đảm bảo tiến độ và chất lượng của sản phẩm nghiên cứu. Quan trọng là các sản phẩm nghiên cứu phải được áp dụng, triển khai trong thực tế thì mới tạo nên sự thành công của Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thưa Viện trưởng, Định hướng phát triển kiến trúc nói chung và nhiệm vụ phát triển kiến trúc bền vững, đáp ứng yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh và thiên tai nói riêng sẽ có tác động như thế nào đến diện mạo kiến trúc đô thị và nông thôn tại Việt Nam trong tương lai?

- Quá trình phát triển xây dựng đô thị tại Việt Nam đang diễn ra nhanh, kéo theo là hiện tượng đô thị hóa nông thôn. Diện mạo kiến trúc, cảnh quan của các đô thị đang phát triển, thay đổi hàng ngày theo việc triển khai các đồ án quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị, thiết kế xây dựng các công trình được duyệt. Điều này có nghĩa là diện mạo kiến trúc, cảnh quan của các đô thị phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm và việc thực thi các đồ án, thiết kế được duyệt.

Bên cạnh đó, diện mạo kiến trúc, cảnh quan vùng nông thôn cũng thay đổi nhiều, nhưng theo hướng ẩn chứa nhiều rủi ro, tác động tiêu cực đến môi trường sống, kiến trúc truyền thống và cảnh quan tự nhiên.

Nhìn chung, việc tạo lập diện mạo kiến trúc phát triển đô thị và nông thôn mới đang thiếu các sản phẩm nghiên cứu làm cơ sở khoa học đầu vào phục vụ cho công tác lập quy hoạch và thiết kế xây dựng. Đó là việc đánh giá các giá trị của hệ thống cảnh quan sinh thái tự nhiên, mô hình định cư và kiến trúc truyền thống khu vực, thiết kế công trình mẫu... Nếu không sớm thực hiện phương pháp tiếp cận mới nhằm tạo ra một bản sắc riêng thì kiến trúc ở các đô thị và khu vực nông thôn sẽ dần mất đi tính truyền thống và không có bản sắc riêng.

Theo tôi, việc tạo dựng mô hình quy hoạch riêng, hình thái kiến trúc riêng cho từng vùng miền là việc làm cần thiết để các đô thị và nông thôn phát triển bền vững trong tương lai.

Nếu được nghiên cứu và thực hiện bài bản, Định hướng nói chung, và nhiệm vụ phát triển kiến trúc bền vững, đáp ứng yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh và thiên tai nói riêng, sẽ có tác động tích cực đến diện mạo kiến trúc đô thị và nông thôn tại Việt Nam hiện đại trong tương lai, đạt được mục tiêu phát triển kiến trúc bền vững.

phat trien ben vung ung pho voi bien doi khi hau
Phát triển bền vững đô thị biển miền Trung thích ứng biến đổi khí hậu.

Trong quá trình hội nhập với thế giới, kiến trúc Việt Nam có sự giao thoa với nhiều nền kiến trúc trên toàn cầu. Vậy đâu là giải pháp để quản lý, phát triển bản sắc, văn hóa dân tộc và kế thừa kiến trúc Việt Nam truyền thống trong tình hình mới?

- Trong quá trình hội nhập với thế giới, dĩ nhiên kiến trúc Việt Nam sẽ có sự giao thoa với nhiều nền kiến trúc trên toàn cầu. Vì vậy, để quản lý, phát triển bản sắc, văn hóa dân tộc và kế thừa kiến trúc Việt Nam truyền thống trong tình hình mới, theo quan điểm cá nhân, tôi nghĩ chúng ta cần thực hiện một số giải pháp.

Trước hết, chúng ta cần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, phát triển kiến trúc Việt Nam thông qua hệ thống công cụ quản lý, gồm đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có chất lượng từ Trung ương tới các địa phương và hệ thống văn bản quản lý nhà nước (Luật, Nghị định, Thông tư, Quy chế quản lý kiến trúc, đồ án quy hoạch xây dựng, đồ án thiết kế đô thị...).

Đồng thời, chúng ta cần bảo tồn, giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc, từ đó tạo lập không gian, môi trường văn hóa đáp ứng nhu cầu giao lưu, sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của Nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệu quả tinh thần Nghị quyết Trung ương V khóa VIII của Đảng về “xây dựng văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc” và nội dung về văn hóa tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc “Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” với quan điểm xuyên suốt của Đảng “Đặt văn hóa ngang hàng với lĩnh vực kinh tế, chính trị”, “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

Bên cạnh đó, chúng ta phải tăng cường công tác nghiên cứu khoa học về lịch sử hình thành và phát triển kiến trúc truyền thống Việt Nam qua các thời kỳ, của mỗi tộc người, của từng vùng miền…

Ngoài ra, các cấp có thẩm quyền cũng cần thực hiện tốt công tác kiểm kê, lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa vật thể, phi vật thể tại các địa phương, từ đó đề xuất phương án bảo tồn, phát huy hiệu quả; bảo tồn phát huy nghề và làng nghề, lễ hội truyền thống; chú trọng tôn vinh các nghiên cứu, phát hiện giá trị kiến trúc truyền thống và công trình kiến trúc hiện đại mang dấu ấn truyền thống đặc sắc…

Trân trọng cảm ơn Viện trưởng!

Hữu Mạnh (thực hiện)

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
 • khai mac trien lam quoc te vietbuild da nang 2022

  (Xây dựng) - Vừa thích ứng an toàn, vừa kiểm soát hiệu quả đại dịch, hạn chế lây lan trong cộng đồng, vừa khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện nâng cao đời sống nhân dân, nhanh chóng đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới, sáng 18/5, tại Đà Nẵng, Triển lãm quốc tế Vietbuild Đà Nẵng 2022 chính thức được khai mạc.

  17:58 | 18/05/2022
 • dau tu xay dung duong vanh dai 3 se phat trien ca vung kinh te trong diem phia nam

  (Xây dựng) – Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh là nhóm dự án quan trọng quốc gia, có vai trò hết sức quan trọng trong kết nối liên vùng (kết nối Đông Nam bộ với Tây Nam bộ và hành lang xuyên Á), thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

  17:56 | 18/05/2022
 • ha noi luong khach su dung phuong tien van tai cong cong tang tro lai

  (Xây dựng) - Theo thống kê của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, lượng khách đi xe buýt, đường sắt đô thị trong 4 tháng qua đạt 48,1 triệu lượt. Trong đó, lượng khách đi xe buýt đạt 46,1 triệu lượt, đường sắt đô thị 2A đạt 1,9 triệu lượt.

  17:54 | 18/05/2022
 • evn chu dong xay dung phuong an cap dien an toan phuc vu phat trien kinh te xa hoi

  (Xây dựng) – Trong thời gian qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

  17:52 | 18/05/2022
 • phat trien vung dong bang song hong thanh trung tam kinh te chat luong cao

  (Xây dựng) - Ngày 17/5, tại Ban Kinh tế Trung ương đã diễn ra Hội nghị lần thứ nhất Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW, ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Kết luận số 13-KL/TW, ngày 28/10/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW”.

  17:50 | 18/05/2022
 • quang tri ho tro tien thue nha cho nguoi lao dong lam viec tai doanh nghiep

  (Xây dựng) – Trên cơ sở Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn.

  17:40 | 18/05/2022
 • ninh binh tang cuong hoat dong giam dinh tu phap trong linh vuc xay dung

  (Xây dựng) - Thực hiện Văn bản số 1417/BXD-GD ngày 26/4/2022 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng. UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính phối hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ này.

  17:38 | 18/05/2022
 • quang ngai khai thac thu nghiem cang ben dinh

  (Xây dựng) – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, UBND huyện Lý Sơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định để tổ chức khai thác thử nghiệm cảng Bến Đình (huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) trước ngày 30/6/2022.

  14:58 | 18/05/2022
 • hoan thien thu tuc cam ket von ngan sach dia phuong tham gia 3 du an duong cao toc

  (Xây dựng) - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Công điện số 418/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thiện thủ tục cam kết vốn ngân sách địa phương tham gia các dự án thành phần thuộc các dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Biên Hòa - Vũng Tàu và Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.

  14:58 | 18/05/2022
 • khanh thanh duong dinh thi thi tai van phuc city

  (Xây dựng) - Ngày 18/5, Tập đoàn Bất động sản Vạn Phúc (Van Phuc Group) tổ chức lễ khánh thành thông xe ra Quốc lộ 13 và khánh thành cổng chào đường Đinh Thị Thi tại dự án Khu đô thị Vạn Phúc, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

  14:53 | 18/05/2022
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load