Thứ ba 23/04/2024 18:02 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Phát huy vai trò của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

17:19 | 24/12/2021

(Xây dựng) - Ngày 24/12, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012 - 2020.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp điểm cầu Trung ương kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu Tỉnh ủy, Thành ủy trong cả nước.

phat huy vai tro cua bao hiem xa hoi bao hiem y te
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đồng chủ trì Hội nghị.

Ngày 22/11/2012, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020. Nghị Quyết 21-NQ/TW nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện có hiệu quả công tác BHXH, BHYT, với mục tiêu phấn đấu: Tăng diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện; Thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân; Phấn đấu đến năm 2020, có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; trên 80% dân số tham gia BHYT.

Nghị Quyết 21-NQ/TW đồng thời đặt mục tiêu sử dụng an toàn và bảo đảm cân đối Quỹ BHXH trong dài hạn; Quản lý, sử dụng có hiệu quả và bảo đảm cân đối Quỹ BHYT; Xây dựng hệ thống BHXH, BHYT hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tại Hội nghị, các lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và các địa phương đều nhất trí với dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết. Trong đó nhấn mạnh, giai đoạn 2012 - 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương, chính sách BHYT đã từng bước khẳng định và phát huy vai trò trụ cột chính trong các chính sách an sinh xã hội.

Các cấp ủy đảng, các cấp, các ngành đã quán triệt, phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách BHXH, BHYT phù hợp với từng đối tượng. Phương pháp triển khai phù hợp với tình hình thực tế, nhằm tạo sự đồng thuận, nhận thức đúng vai trò, tầm quan trọng của BHXH, BHYT.

Các cấp ủy đảng, các cấp, các ngành xác định rõ trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ BHXH, BHYT; thực hiện đồng bộ các giải pháp tổng thể, lồng ghép việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chính sách an sinh xã hội; thực hiện đồng bộ cải cách chính sách BHXH và cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Việc đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống BHXH, BHYT; Công tác thanh tra, kiểm toán, kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, bảo hiểm nhân thọ được chú trọng. Quản lý, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả Quỹ BHXH, BHYT…

phat huy vai tro cua bao hiem xa hoi bao hiem y te
Chủ tọa Hội nghị.

Bên cạnh các kết quả đạt được, các đại biểu cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết, như phát triển đối tượng tham gia BHXH chưa đạt được theo mục tiêu của Nghị quyết. Tình trạng nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tình trạng lạm dụng, trục lợi BHXH, BHYT vẫn còn xảy ra. Công tác thanh quyết toán chi phí KCB BHYT còn chậm. Chất lượng phục vụ của dịch vụ khám chữa bệnh BHYT còn nhiều bất cập. Tỷ lệ người dân được ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng BHYT vẫn ở mức cao, với trên 51 triệu người, chiếm 58% tổng số đối tượng…

Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHXH, BHYT, còn coi việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT là nhiệm vụ riêng của ngành BHXH.

Hầu hết, chưa có địa phương nào bố trí nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ thêm mức đóng ngoài mức quy định của Nhà nước cho người tham gia BHXH tự nguyện.

Sự phối hợp của các cơ quan quản lý Nhà nước và cơ quan BHXH trong việc quản lý và triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT chưa đồng bộ, chưa thường xuyên, chậm trễ, bị động...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: BHXH, BHYT giữ vai trò trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội và tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước.

Trưởng ban ghi nhận và biểu dương những kết quả thực hiện Nghị quyết các bộ, ngành, địa phương đã đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế.

Nhằm thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trong thời gian tới, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chỉ đạo các cấp ủy đảng cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương cần tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT phù hợp với mọi đối tượng.

Gắn thực hiện có hiệu quả công tác BHXH, BHYT với thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 đã được nêu tại Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, cũng như các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện phòng, chống đại dịch Covid-19. Các bộ, ngành, địa phương phân công cụ thể cơ quan chủ trì có trách nhiệm rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Trong đó, đối với BHXH thực hiện theo đúng tinh thần, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH. Đối với BHYT đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các luật có liên quan...

Hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào các ngành, lĩnh vực mà địa phương có lợi thế. Nhân rộng điển hình, mô hình, cách làm hay trong phát triển kinh tế nhằm thu hút nhiều lao động, tạo việc làm cho người lao động, đặc biệt lực lượng lao động phi chính thức, tham gia BHXH. Nâng cao chất lượng dịch vụ và công tác thực hiện các chế độ, chính sách BHXH. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT. Tiếp tục quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước về BHXH, BHYT.

phat huy vai tro cua bao hiem xa hoi bao hiem y te
Toàn cảnh Hội nghị.

Trưởng ban Trần Tuấn Anh yêu cầu: Sau Hội nghị, Ban Kinh tế Trung ương cùng các cơ quan liên quan tiếp thu tối đa ý kiến tham luận, phát biểu, kết luận Hội nghị, hoàn chỉnh tài liệu, nội dung Báo cáo tổng kết đảm bảo chất lượng, kịp thời báo cáo Bộ Chính trị.

Minh Hằng – Mai Thu

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load