Thứ sáu 12/04/2024 23:48 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Ninh Bình: Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể

19:41 | 10/08/2023

(Xây dựng) – UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc tăng cường, bảo vệ và phát huy giá trị văn hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh.

Ninh Bình: Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể
Ninh Bình có biện pháp hỗ trợ, tạo điều kiện để các nghệ nhân dân gian thực hiện truyền dạy di sản văn hoá phi vật thể.

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai có hiệu quả các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị đối với các di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn, nhất là các di sản đã được UNESCO ghi danh và trong Danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia và quốc tế (Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”; các di sản đã được đưa vào danh mục di sản văn hoá quốc gia: Lễ hội Hoa Lư; nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân; nghệ thuật trình diễn hát Xẩm ở Ninh Bình; các di sản đã và đang lập hồ sơ khoa học như: nghề cói mỹ nghệ Kim Sơn; Lễ hội báo bản làng Nộn Khê; nghề thêu ren Văn Lâm; Mo mường Ninh Bình; nghệ thuật hát chèo).

Đồng thời, tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể tại địa phương. Nâng cao nhận thức cho nghệ nhân, người thực hành và cộng đồng về giá trị của di sản văn hoá phi vật thể đang nắm giữ. Kịp thời phát hiện, có biện pháp chấn chỉnh đối với các nghệ nhân, người thực hành, đặc biệt là nghệ nhân đã được phong tặng danh hiệu tham gia vào các hoạt động làm biến dạng, thực hành sai lệch di sản.

Ngoài ra, tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh. Chủ động thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn, lồng ghép việc thực hiện bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá phi vật thể trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Có biện pháp hỗ trợ, tạo điều kiện để các nghệ nhân dân gian thực hiện truyền dạy di sản văn hoá phi vật thể, tạo môi trường và động lực để nghệ nhân dân gian tiếp tục truyền bá những giá trị văn hoá phi vật thể tới cộng đồng và xã hội. Chú trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng việc thực hành, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan và thực hiện những hành vi trái pháp luật khác, những hành vi làm sai lệch giá trị của di sản văn hoá phi vật thể.

Anh Tú

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load