Thứ hai 24/06/2024 11:35 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Ninh Bình: Nỗ lực quyết tâm giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài

16:56 | 30/05/2024

(Xây dựng) – UBND tỉnh Ninh Bình có văn bản yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phải nỗ lực quyết tâm cao hơn nữa, coi nhiệm vụ thực hiện và giải ngân ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Ninh Bình: Nỗ lực quyết tâm giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài
Sẽ xử lý cơ quan tổ chức, cá nhân gây cản trở, chậm trễ giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Cùng với đó, tiếp tục quán triệt, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ: Thường xuyên giao ban, kiểm tra, bám sát nhiệm vụ, phối hợp tốt với các cơ quan tổng hợp, các nhà tài trợ để tạo chuyển biến thực chất giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Rà soát, chấn chỉnh, kịp thời có giải pháp cụ thể nhằm khắc phục, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài trong thời gian tới. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong trường hợp để xảy ra chậm trễ giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Đẩy mạnh giải ngân đi đôi với đảm bảo chất lượng công trình các dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, phòng chống tham nhũng lãng phí; xử lý kịp thời cơ quan tổ chức, cá nhân gây cản trở, chậm trễ giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân.

Đối với chủ đầu tư, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và thiết kế dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, tuyển chọn tư vấn đủ năng lực, kinh nghiệm thiết kế dự án, đảm bảo đạt chất lượng, phù hợp với thực tế và tránh phải điều chỉnh trong quá trình triển khai.

Chủ động phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố giải quyết các vướng mắc, khó khăn, tồn tại liên quan đến giải phóng mặt bằng, vốn đối ứng, năng lực triển khai, chất lượng hồ sơ dự án… Kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền về các khó khăn, vướng mắc, chậm trễ phát sinh và chủ động đề xuất phương án xử lý, giải quyết. Khẩn trương phối hợp với Kho bạc Nhà nước để giải quyết hồ sơ thanh toán, giải ngân đối với các khối lượng đã hoàn thành, nghiệm thu, không để dồn đến cuối năm. Tăng cường năng lực tổ chức thực hiện dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, đảm bảo đội ngũ cán bộ quản lý dự án có phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn cao.

Anh Tú

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load